Oulu ei lomautakaan koko henkilöstöään tänä vuonna – silti edessä liuta kustannusten karsimispäätöksiä

Oulun kaupunginhallitus sopi laajojen lomautusten sijaan viiden kohdan toimenpideohjelmasta, jotta säästöjä saadaan.

kuntatalous
Oulun kaupungintalo helmikuussa
Oulun kaupunki aikoo jo tänä vuonna tuoda päätettäväksi kahden seuraavan vuoden sopeuttamistoimenpiteitä. Kuvituskuva.Marko Väänänen / Yle

Oulun kaupunki ei toteuta koko henkilöstöään uhanneita lomautuksia tänä vuonna. Oulun kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina 18. toukokuuta.

Perusteluna oli se, ettei tavoitteeksi asetettu 40 miljoonan kustannussäästö toteudu kaavailluilla lomautuksilla. Lisäksi jos lomautukset olisi toteutettu vuoden loppuun mennessä, ei kaupungin palvelutehtävän toteutumista olisi voitu taata.

Jos lomautukset olisivat nyt toteutuneet, kaupungin henkilöstö olisi ollut jokainen vuorollaan lomautettuna korkeintaan 28 päivää.

Oulu ryhtyy sen sijaan toteuttamaan viiden kohdan talouden toimenpideohjelmaa säästöjen saavuttamiseksi mukaillen konsulttiyritys Perlaconin tekemää talouden tasapainottamisselvitystä.

Tarkoituksena on tehdä rakenteellisia uudistuksia 50 miljoonan euron edestä vuoden 2022 loppuun mennessä. Esitykset toimenpiteistä tehdään tänä vuonna. Hallintokuntia velvoitetaan jo nyt karsimaan käyttötalousmenojaan.

Lisäksi ensi vuotta kohti tarkastellaan muun muassa Oulun kaupungin investointeja, veroprosenttia sekä henkilöstökuluja. Henkilöstömenojen leikkaus olisi 17,5 miljoonaa euroa. Summa perustuu yt-neuvottelujen aikana tehtyihin laskelmiin todellisista säästömahdollisuuksista henkilöstön kohdalla.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo, että uusia yt-neuvotteluja on luvassa jo tämän vuoden puolella.

– Käynnistämme yhteistoimintamenettelyn viimeistään kesän jälkeen, katsotaan ehdimmekö ennen kesää. Se on kertaluontoinen, ensi vuotta koskeva toimenpide.

Laajalan mukana suurin osa kaupunginhallituksen nyt esittämistä toimenpiteistä on jo ollut kaupungin virkamiesten valmisteltavana. Nyt näitä toimia vain nopeutetaan.

Oulun kaupungin tilikauden tuloksen arvioitiin huhtikuun lopussa menevän lähes sata miljoonaa euroa pakkaselle. Taustalla on monia tekijöitä: muun muassa koronapoikkeustila, verotulojen ja valtionosuuksien supistuminen sekä kaupungin jo aiemmin laskusuuntaan notkahtanut talous.

Lisää aiheesta:

Työntekijäjärjestöt suomivat Oulun kaupungin yt-neuvotteluja puutteellisesta lain soveltamisesta ja huonosta hengestä

Oulun kaupungin koko henkilöstö lomautetaan eri pituisilla jaksoilla – kaupunginjohtaja Päivi Laajala peräti 28 päivän ajaksi

Lisätty 19.5. kello 7.59. Täsmennys siitä, kuinka pitkiä lomautukset olisivat olleet.

Päivitetty 19.5. kello 10.11. Lisätty kaupunginjohtaja Päivi Laajalan kommentteja säästötoimenpiteistä.