Näistä virheistä Trump syyttää Maailman terveysjärjestöä, mutta perustelut ovat tulkinnanvaraisia – WHO:n koronatoimet aiotaan silti tutkia

Trumpin mielestä maailmanjärjestö mielisteli Kiinaa, eikä toiminut tarpeeksi rivakasti.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin tammikuussa Pekingissä. Yhdysvallat on syyttänyt WHO:n myötäilleen Kiinaan koronapandemian alkuvaiheessa. Kuva: Naohiko Hatta / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt avoimen kirjeen Maailman terveysjärjestön WHO:n johtajalle Tedros Adhanom Ghebreyesusille.

Trumpin mukaan WHO on Ghebreyesusin johdolla tehnyt vakavia virheitä koronapandemian suhteen. Trump moittii erityisesti WHO:n hidasta reagointia pandemian syntyyn ja sen leviämisen estämiseksi annettuja ohjeita.

Trump vaatii, että WHO:n on 30 päivän kuluessa tehtävä muutoksia organisaatioonsa, muuten Yhdysvallat lakkaa pysyvästi rahoittamasta järjestöä. Trump ei täsmälleen kerro, millaisia muutosten pitäisi olla, mutta kirjeen lopulla hän vaatii, että WHO:n pitäisi olla riippumattomampi Kiinasta.

Trumpin kirje toistaa osittain samat moitteet, joita hän esitti kuukausi sitten, kun hän väliaikaisesti katkaisi Yhdysvaltain rahoituksen WHO:lle.

WHO:n jäsenmaat ovat jo päättäneet käynnistää riippumattoman tutkimuksen siitä, miten järjestö on vastannut koronapandemiaan. Mikään 194 jäsenmaasta ei vastustanut asiaa koskenutta päätöslauselmaa, jota oli ehdottanut EU.

Tässä Trumpin kirjeen tärkeimmät syytökset ja niiden taustaa.

1. WHO jätti huomiotta jo joulukuun alussa tulleet tiedot koronaviruksesta

WHO tiedotti julkisesti Wuhanissa alkaneesta uudesta keuhkosairaudesta 4. tammikuuta 2020. WHO:n tviitissä kerrotaan, ettei sairaus ole vaatinut ihmishenkiä ja että WHO tutkii taudinaiheuttajaa.

Tätä aiemmin WHO oli saanut ensimmäisen virallisen tiedon asiasta Kiinalta 31.12. Seuraavana päivänä WHO lähetti Kiinalle pyynnön lisätietojen saamiseksi.

Trumpin mukaan WHO:n olisi pitänyt toimia aikaisemmin. Hän sanoo kirjeessään, että luotettavaa tietoa sairaudesta oli saatavilla jo joulukuun alussa. Hän viittaa tiedelehti Lancetin julkaisemiin tietoihin.

Sanomalehti South China Morning Post on kertonut, että Wuhanin sairausaallosta oli tietoja olemassa jo 17. marraskuuta.

Tammikuun lopussa läheskään kaikki sairastuneet eivät saaneet hoitoa Wuhanissa. Sairaalapaikkoja ja hoitajia ei ollut tarpeeksi. Kuva: Yuan Zheng / EPA

Trumpin mielestä WHO:n olisi pitänyt ryhtyä toimiin itsenäisesti, vaikka Kiina ei ollut antanut virallista tietoa sairaudesta.

Normaalioloissa WHO toimii jäsenmaidensa antamien virallisten tiedotteiden pohjalta. Trumpin uhkakirjeen myötä järjestö joutuukin selvittämään, missä määrin sillä on oikeus ja velvollisuus toimia itsenäisesti.

Trump muistuttaa, että Taiwan kysyi joulukuun lopussa tietoja Wuhanissa puhjenneesta sairaudesta. WHO jätti kyselyn huomiotta. Tätä saattaa selittää se, että Taiwan ei ole WHO:n jäsenmaa, koska Kiina estää sen jäsenyyden, todetaan Annenberg-tutkimuslaitoksen huhtikuussa tekemässä faktantarkistuksessa (siirryt toiseen palveluun).

2. WHO peitteli koronaviruksen tarttuvuutta

Trump moittii WHO:ta, ettei se tunnustanut koronaviruksen kykenevän siirtymään ihmisestä toiseen, vaikka tutkimukset jo osoittivat näin tapahtuvan. Trumpin mukaan WHO toisti koko tammikun "papukaijana" väitteitä, ettei näin ollut.

Vahvimpana vakuutena tästä on WHO:n 14.1. lähettämä tviitti, jossa todetaan, ettei Kiinassa tehdyissä alustavissa tutkimuksissa ole löydetty selvää näyttöä sille, että virus tarttuisi ihmisestä ihmiseen.

Samana päivänä tosin WHO:n johtajiin kuuluva Maria van Kerkhove kertoi toimittajille (siirryt toiseen palveluun), että vaikka vahvaa näyttöä viruksen säännönmukaisesta leviämisestä ei olekaan, rajallista näyttöä siitä oli.

9. tammikuuta järjestö oli jo antanut varoituksen, että virus voi aiheuttaa vakavan taudin, joskaan se ei leviä helposti ihmisten välillä. Samalla WHO kertoi tarpeesta tutkia virusta lisää.

Seuraavana päivänä, 10. tammikuuta järjestö antoi teknisen ohjeen terveydenhoitoalan henkilöstölle, koska virus saattoi levitä potilaasta toiseen.

Kiina vahvisti julkisesti 20. tammikuuta, että virus leviää ihmisestä toiseen.

Trumpin syytöksiin vastaamisessa tultaneen tässäkin kysymykseen, missä määrin järjestö on riippuvainen jäsenmaidensa antamista tiedoista ja miten paljon se voi toimia itse.

3. WHO vastusti matkustusrajoituksia

Trump moittii WHO:ta ankarasti matkustusrajoituksiin kohdistuvasta vastustuksesta.

Trump antoi määräyksen Kiinasta tulevan matkustamisen rajoittamisesta 2. helmikuuta. Hän on sittemmin kehunut itseään todeten, että matkustusrajoitus säästi jopa satoja tuhansia ihmishenkiä. WHO suorastaan taisteli rajoitusta vastaan, hän sanoo.

WHO ei ole koskaan estänyt matkustamisen rajoittamista. Se ei sellaista voisi tehdäkään, koska järjestöllä ei ole valtaa antaa sitovia määräyksiä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n päämaja on Genevessä Sveitsissä. Kuva: Kim Petersen / AOP

WHO ei kuitenkaan ole koskaan pitänyt matkustusrajoituksia tehokkaana keinona hillitä epidemiaa.

29. helmikuuta järjestö päivitti ohjeensa matkustamisen osalta. Ohjeissa todettiin, että "ihmisten ja tavaroiden liikkumisen rajoittaminen [...] on useimmissa tapauksissa tehotonta ja voi viedä resursseja muilta [epidemian] rajoitustavoilta".

– Rajoitukset voivat lisäksi vaikeuttaa avun ja teknisen tuen saamista, häiritä liiketoimintaa ja aiheuttaa negatiivisia sosiaalisia ja taloudellisia seuraamuksia, järjestö totesi. Yle kertoi asiasta uutisessaan 1. helmikuuta.

WHO:n mukaan matkustusrajoitukset voivat olla perusteltuja epidemian alkuvaiheessa, jolloin niillä voidaan voittaa joitakin päiviä lisäaikaa, jotta varsinaisen epidemian tuloon ehditään paremmin valmistautua.

Järjestö oli vuonna 2014 julkaissut tutkimuksen, jossa oli vedetty yhteen matkustusrajoituksista saatuja kokemuksia influenssapandemian estämisessä. Siinä todettiin, että matkustusrajoitukset voivat lykätä pandemian tuloa joillakin viikoilla, mutta niillä ei voi estää influenssan tuloa millekään maantieteelliselle alueelle.

Jo vuonna 2005 järjestö oli kaikkien 194 jäsenmaansa hyväksymissä terveyssäännöstöissä päättänyt, että jokaisen maan, joka ottaa käyttöön matkustusrajoituksen, tulee antaa tälle perustelu ja sitä tukeva olennainen tieteellinen tieto.

WHO:n mukaan paras tapa ehkäistä viruksen leviämistä on sosiaalisen etäisyyden ylläpitäminen ja hyvä käsihygienia.

Trumpin asettamasta matkustusrajoituksesta on havaittu, että sen merkitys oli lopulta vähäinen, koska enin osa viruksen Amerikkaan tuoneista ihmisistä saapui Euroopasta, josta matkustaminen oli sallittua aina maaliskuun 13. päivään saakka.