Etelä-Karjalan korkeakoulut ovat valmiita kouluttamaan lisää ilmasto-osaajia heti, kun rahoitus järjestyy

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat huomioineet ilmastonmuutokseen liittyvien asiantuntijoiden ja tutkimuksen tarpeen tulevaisuudessa. Parhaillaan korkeakoulut neuvottelevat tulevien vuosien tutkintotavoitteistaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

ilmastonmuutos
Opiskelijoita
Elinkeinoelämän keskusliitto on patistellut suomalaisia korkeakouluja kouluttamaan lisää ilmastoalan osaajia.Kare Lehtonen/Yle

Etelä-Karjalassa korkeakoulut ovat valmiita lisäämään ilmastonmuutokseen liittyviä koulutuspaikkoja vielä tänä syksynä, jos ne saavat lisää rahaa valtiolta.

Jos Etelä-Karjalan korkeakouluihin perustettaisiin kokonaan uusi 40 opiskelijan ryhmä, sen vuosittainen kustannus olisi noin 200 000 euroa.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomi tarvitsee lisää ilmastonmuutoksen osaajia, jos se aikoo olla hiilineutraali maa viidentoista vuoden kuluttua.

Korkeakoulut neuvottelevat parhaillaan tulevien neljän vuoden tutkintotavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat alustavasti sopineet nostavansa aloittuspaikkojen määrän lisäksi vuosittaisia tutkintomääriä, jotka ovat tällä hetkellä 450 diplomi-insinööriä ja 320 amk-insinööriä sekä it-alan tutkintoa. LAB-ammattikorkeakoulu on hakenut sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusten uudelleen aloittamista. Molemmista asioista korkeakoulut uskovat olevan hyötyä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Molemmat Etelä-Karjalan korkeakoulut haluavat profiloitua ilmastonmuutosta ehkäisevään tutkimukseen ja koulutukseen sekä yhteistyöhön yritysten kanssa.

Esimerkiksi kaikille LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille kuuluu tästä syksystä alkaen pakollinen ympäristöasioita käsittelevä opintojakso.