1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. toimeentulotuki

Verkkoasiointi ei kaikilta onnistu – millä rahaton kustantaa sadan kilometrin Kela-reissun? Sosiaalitoimen apua tarvitaan yhä paljon

Kolme vuotta sitten toteutetun toimeentulotukiuudistuksen ongelmia pyritään ratkomaan ja suunnitteilla on lakimuutos.

toimeentulotuki
Kelan logo ikkunassa.
Moni tarvitsee henkilökohtaista palvelua hakemusasioissaan, mutta koska avun saaminen Kelasta voi olla vaikeaa, apua ja neuvoja kysytään edelleeen usein kunnan sosiaalitoimesta. Tiina Jutila / Yle

Kelan palvelujen vähyys aiheuttaa vaikeuksia niin toimeentulotukia tarvitseville kuin kuntien sosiaalitoimelle. Monelle asiakkaalle Kela-asioiden hoitaminen on erittäin hankalaa, kun palvelupistettä kotikunnassa ei ole eikä verkkoasiointikaan onnistu. Hakemusrumbaan tarvitaankin edelleen usein kunnan sosiaalityöntekijöiden apua.

– Yhden luukun sijaan on nyt monta luukkua pelkän perustoimeentulotuen asioimisessa, sanoo sosiaalijohtaja Helena Hartikainen Tervolasta.

Kelan palvelupistettä ei ole kaikissa Lapin kunnissa lainkaan. Esimerkiksi Tervolasta piste on lopetettu ja lähin asiointipaikka on Kemissä. Matkaa on yhteen suuntaan noin 50 kilometriä, joten koko Kela-reissu merkitsee sadan kilometrin taivalta.

Palvelu edes yhtenä päivänä olisi tarpeen

– Eivät asiakkaat sinne voi lähteä, eikä monella ole varaakaan tehdä tällaisia reissuja, sanoo sosiaalityöntekijä Esa Jääskö Tervolan kunnasta.

Tervolassa oli aiemmin Kelan palvelupiste ja Jääskön mukaan se toimi erittäin hyvin.

– Olisi toivonut, että palvelu olisi säilynyt ja piste olisi avoinna edes yhden päivän viikossa.

Kela-kuorensa voi Tervolassa sentään jättää kunnan infoon. Sosiaaliohjauksen ammattilaista siellä ei kuitenkaan ole, joten asiakkaan on tarvittaessa otettava yhteys Kelaan. Koska se ei välttämättä ole helppoa, moni kääntyy pulmissaan kunnan sosiaalitoimen puoleen.

Sosiaalitoimi edelleen kovilla Kela-asioiden kanssa

Kolme vuotta sitten tehdyn perustoimeentulouudistuksen yhtenä tavoitteena oli keskittää asioiden hoito yhdelle luukulle. Sen oli määrä myös tasavertaistaa asiakkaiden tilannetta ja samalla vähentää painetta kuntien sosiaalitoimesta. Nämä tavoitteet eivät ole lähimainkaan toteutuneet.

Yle Uutiset kertoi tiistaina, että toimeentulotukijärjestelmässä on vakavia puutteita, joista kärsivät erityisesti heikoimmassa asemassa olevat.

Lue myös:

Ylen selvitys: toimeentulotuen uudistus on epäonnistunut kaikkein heikompiosaisten kohdalla – lue Jaron, Sirpan, Ilmin ja Johannan tarinat köyhyydestä

Ylen kyselyn paljastaa, että Kela-asioiden hoito kuormittaa edelleen runsaasti kuntien sosiaalityöntekijöitä niin Lapissa kuin muuallakin maassa.

Uudistus ei ole vapauttanut sosiaalitoimen resursseja siinä määrin kuin kunnissa oletettiin, koska Kela-asioiden selvittely vie edelleen aikaa.

– Nopeammin hoitaisi, kun voisi itse hoitaa alusta loppuun eikä selvitellä muiden tekemiä ratkaisuja asiakkaan kanssa, toteaa johtava sosiaalityöntekijä Päivi Parpala Keminmaasta.

Asiakkaan elämässä on muutakin kuin raha

Pulmakohtia tuntuu riittävän. Kelan päätökset ovat vaikeaselkoisia ja niissä on usein virheitä, Kelan ja kuntien välinen tietojen vaihto ei toimi riittävän hyvin, Kela ei käsittele tukihakemuksia takautuvasti. Isona ongelmana sosiaalitoimi pitää sitä, että asiakkaan kokonaistilannetta ei Kelassa oteta huomioon.

– Kelan järjestelmässä tulkinnat tai arvioinnit ovat liian kaavamaisia. Esimerkiksi menojen ja tulojen jaksottamiset voivat näyttää, että asiakkaalla olisi varaa elämiseen, mutta todellisuudessa käytettävissä ei ole rahaa, mainitsee sosiaalityönjohtaja Arto Alajärvi Kemistä.

Samanlainen kokemus on myös monella muulla lappilaisella sosiaalityöntekijällä.

– Kelallahan ei ole sosiaalityön asiantuntemusta, se on tietysti huono puoli. Kela näkee vain numeroina, ei henkilöinä, asiakkaina. Se ei ole pelkästään se raha, siinä on paljon muuta, mikä liittyy asiakkaan tilanteeseen, sosiaalityöntekijä Esa Jääskö pohtii.

Järjestelmä ei toimi – turhia velkaantumisia syntyy

Rovaniemellä, jossa Kelan palvelupisteellä on laajat aukioloajat, tilanne nähdään hiukan valoisammin kuin monessa muussa paikassa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen päällikkö Mirja Kankaan mukaan sosiaalityön ja etuuksien yhteensovittaminen on onnistunut varsin hyvin ja parhaimmillaan asioiden hoitaminen on joustavaa. Toivomisen varaakin silti löytyy.

– Joissain tapauksissa ongelmat ovat jääneet Kelassa huomioimatta, hakijan kokonaistilanne selvittämättä ja elämäntilanteeseen liittyvä neuvonta sekä ohjaus antamatta, Kangas sanoo.

Uudistuksen hyviä puolia ovat kyselyyn vastanneiden mukaan alueellisen tasa-arvon lisääntyminen, leimaantumisen väheneminen sekä verkkopalvelujen kätevyys. Toisaalta niille, jotka eivät voi tai osaa käyttää sähköisiä palveluja, ja jotka useasti ovat kipeimmin tukien tarpeessa, asioiden hoitaminen on siis entistä hankalampaa.

– Voi sanoa ihan rehellisesti, että huonompaan suuntaan on menty siinä mielessä, että heikoimmassa asemassa olevat kärsivät tästä. Tulee henkilöitä, jotka velkaantuvat ihan turhan takia, kun nämä järjestelmät eivät toimi niin kuin pitäisi, sanoo sosiaalityöntekijä Esa Jääskö.

Osa nuorista on "kadoksissa"

Huoli on myös nuorista. Kela lähettää kuntaan ilmoituksen vasta, kun nuori on saanut toimeentulotukea yhtäjaksoisesti neljä kuukautta.

– Aiemmin nuoret asioivat sosiaalityöntekijän luona toimeentulotukiasioissa, ja samalla laadittiin suunnitelma itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. Nyt nämä nuoret ovat "kadonneet", murehtii sosiaalijohtaja Helena Hartikainen.

Kela-palvelujen saatavuus Lapin kunnissa vaihtelee. Esimerkiksi Rovaniemellä palvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin seitsemän tuntia päivässä, Posiolla palvelua saa perjantaisin neljän tunnin ajan, Sodankylässä ja Kemijärvellä kahtena päivänä viikossa.

Pulmia tuo myös se, että yhä enemmän palveluihin pääsee vain ajanvarauksella. Muun muassa Kittilässä ja Kolarissa palvelua saa vain ajanvarauksella. Kaikki eivät kuitenkaan edes pysty varaamaan aikaa verkossa. Lisäksi odotusajat ovat pitkiä.

Kelan mukaan jo yli 70 prosenttia hakemuksista tehdään verkossa. Palvelupisteiden sulkeminen jatkuu.

Sosiaali- ja terveysministeriössä myönnetään uudistukseen liittyvät ongelmat ja lakimuutos on suunnitteilla.

Lue myös:

Asiantuntijat toimeentulotukilain uudistamisesta: Miksi vasta nyt korjataan?

Lue seuraavaksi