1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Vantaanjoki

Vantaanjoen tulvavaaraa vähennetään Riihimäellä rakentamalla uusia putkisiltoja

Riihimäki on yksi Suomen merkittävästä tulvariskialueesta.

Syksyllä 2017 Vantaa tulvi Riihimäellä myös Peltosaaren koirapuiston tuntumassa olevassa lammikossa. Kuva: Tapani Ahonen

Riihimäen keskustassa alkaa piakkoin siltaremontti Teollisuuskadulla. Tarkoituksena on uusia siltarumpu ja siten parantaa Vantaanjoen virtausta erityisesti tulvahuippujen aikaan.

– Teollisuuskadun silta muutetaan kaksirumpuisesta yksirumpuiseksi, jolloin vesi mahtuu virtaamaan sen läpi nykyistä paremmin. Uusi silta on nykyistä avarampi niin leveys- kuin korkeussuunnassa, kertoo Hämeen ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Reijo Seppälä.

Teollisuuskadun siltatyö kestävää arviolta kolme kuukautta ja remontti maksaa noin 700 000 euroa. Hämeen ely-keskus osallistuu sekä suunnittelun että toteutuksen kustannuksiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Lisää siltaremontteja tulossa

Riihimäellä on luvassa lähivuosina lisää siltaremontteja. Kaupungin on nimittäin tarkoitus uusia kolme muutakin Vantaanjoen ylittävää siltaa, jotka ovat Kulmalan Puistokadulla, Eteläisellä Asemakadulla ja Väinö Sinisalon kadulla.

Vesitalousasiantuntija Reijo Seppälä kertoo, että siltaremontit voivat aiheuttaa veden tilapäistä samentumista, mutta valmistumisensa jälkeen ne parantavat myös lohikalojen kulkuedellytyksiä.

Riihimäki on yksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Riskien vähentämiseksi on Hämeen ely-keskuksen johdolla laadittu Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021. Siltarumpujen muuttaminen putkisilloiksi on tärkein toimenpide hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.