Hyppää sisältöön

Ylen MOT:lle moitteet hyvän journalistisen tavan rikkomisesta: haastateltavan hoitotietoja ei olisi saanut julkaista

Julkisen sanan neuvoston päätös koskee 9.12.2019 esitettyä MOT-ohjelmaa. Kyse oli alaikäisen haastateltavan yksityisyyden suojasta.

Yle sai huomautuksen kahden Journalistin ohjeiden kohdan rikkomisesta. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Ylen MOT-ohjelma on saanut Julkisen sanan neuvostolta (siirryt toiseen palveluun) (JSN) moitteet hyvän journalistisen tavan rikkomisesta. En haluaisi olla tyttö-ohjelma käsitteli transsukupuolisuutta.

MOT haastatteli ohjelmaansa muun muassa 15-vuotiasta transnuorta ja hänen huoltajaansa. Haastattelun jälkeen, ennen jutun julkaisua, toimitus lähetti tavalliseen tapaan haastateltavien sitaatit asiayhteyksissään tiedoksi haastateltaville. Tällöin kantelija eli 15-vuotiaan huoltaja vaati joidenkin kohtien poistamista tai muuttamista. Toimitus suostui osaan muutoksista, mutta ei poistanut kaikkea huoltajan vaatimaa.

Kantelijan mukaan jutussa oli kerrottu alaikäisen haastateltavan hoitopolusta asioita, joita hän ei ollut halunnut julkaistavan vaan oli käsittänyt antaneensa aiheesta taustahaastattelun.

Toimituksen näkemyksen mukaan jutussa käsiteltiin vain asioita, joita oli käsitelty haastattelussa ja jotka kuuluvat normaalin hoitoprosessiin. Toimituksen mukaan haastateltaville oli alusta lähtien tehty selväksi, että kyse on haastattelusta, jonka sisältöä voidaan jutussa julkaista.

Neuvosto toteaa, että haastatellun toivetta henkilökohtaisten hoitotietojen pois jättämisestä olisi pitänyt kunnioittaa siltä osin, kuin se käsitteli kaikkein henkilökohtaisimpia tietoja murrosiän jarruttamishoidoista. Vaikka toimittajalle olisikin jäänyt haastattelutilanteessa käsitys, että tiedot sai julkaista, olisi Ylen pitänyt varmistaa asia saatuaan haastateltavan huoltajalta pyynnön osien pois jättämisestä ohjelmasta. Neuvosto muistuttaa, että alaikäisillä on erityinen oikeus yksityiselämän suojaan. Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden (siirryt toiseen palveluun) kohtia 27 ja 30 ja neuvosto antaa sille huomautuksen.

Julkisen sanan neuvosto käsitteli myös kantelua siltä osin, että kantelijan näkemyksen mukaan toimitus ei ollut kertonut tarkasti jutun näkökulmasta tai että missä asiayhteydessä haastatteluja käytettäisiin. Tämän osalta Julkisen sanan neuvosto toteaa, ettei Yle rikkonut Journalistin ohjeita. Neuvoston käytettävissä olevan materiaalin perusteella kantelijoille oli kerrottu ennen haastattelua riittävällä tarkkuudella sekä ohjelman että haastattelun aihe. Päätösvalta siitä, mitä julkaistaan, kuuluu toimituksille.

.
.