Suomelle nimettiin valtuuskunta Tenon kalastussääntöneuvotteluihin – neuvottelut alkavat kesällä

Valtioneuvosto on antanut myös lausuman, joka korostaa lohikantojen elpymisen turvaamista, saamelaisten oikeuksien edistämistä sekä eduskunnan lausumien huomiointia.

Tenojoki
Ilmari ja Raine Tapiola soutavat Tenolla.
Kalastussääntöneuvottelut on tarkoitus käynnistää vielä ennen kesälomia etäkokouksella Norjan kanssa.Linnea Rasmus / Yle

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenon kalastussäännön uudistamisesta alkavat kesällä. Valtioneuvosto nimesi neuvotteluihin Suomen valtuuskunnan.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan kalastussäännössä kerrotaan käytännön kalastusmääräykset Tenolle, kuten eri kalastustapojen pyyntiajat, lupamäärät alueittain sekä pyydyksen rakennetta koskevia tarkempia määräyksiä. Kalastussääntö on määräaikainen, jotta sitä voidaan muuttaa tilanteen mukaan kestävän kalastuksen järjestämiseksi.

Ministeriön tiedotteessa kerrotaan, että ensimmäinen kalastussääntö on voimassa viisi vuotta kalastuskauden 2021 loppuun saakka ja seuraavat säännöt sen jälkeen aina seitsemän vuotta kerrallaan.

Myös kalastusoikeuksien käyttö ja muun muassa lasten kalastusmahdollisuudet nousevat esiin neuvotteluissa.

Tapio Hakaste

Suomalais-norjalaisen lohentutkimusryhmän Tenon lohikannan tila -raporttien perusteella nykyinen kalastussääntö on vähentänyt lohien kuolevuutta tavoitteiden mukaisesti, mikä mahdollistaa heikkojen lohikantojen elpymisen 10–15 vuoden aikana. Elpymistavoite ei salli lohiin kohdistuvan kalastuskuolevuuden kasvattamista nykytasosta, mikä on otettava huomioon kalastussääntöä muutettaessa.

– Kalastussääntöä uudistamalla pyritään parantamaan sen toimivuutta ja selkeyttä. Myös kalastusoikeuksien käyttö ja muun muassa lasten kalastusmahdollisuudet nousevat esiin neuvotteluissa, toteaa maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste.

Suomen ja Norjan yhteinen kirjastoauto Girjebusse saapuu Saamen siltaa Suomeen yli Tenon. Utsjoki 3.9.2019
Tenojoki.Tapani Leisti / Yle

Kalastussäännön uusimiseen on valmistauduttu Utsjoella pidetyillä työpajoilla, joissa käsiteltiin Tenon kalastussäännön muutostarpeita. Kalastussopimuksen toimivuutta eri osapuolten näkökulmista arvioitiin helmikuussa julkaistulla selvityksellä (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi kalastussäännön muutostarpeista järjestettiin lausuntokierros. Valtuuskunnan tukena neuvotteluprosessin aikana voidaan käyttää myös kalastussopimuksen paikallista seurantaryhmää, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Kalastussääntöneuvottelut on tarkoitus käynnistää vielä ennen kesälomia etäkokouksella Norjan kanssa, koska koronan aiheuttama poikkeustilanne ei mahdollista vielä fyysisiä kokouksia.

Valtioneuvosto on antanut neuvotteluvaltuuskunnan asettamisen yhteydessä lausuman, joka korostaa lohikantojen elpymisen turvaamista, saamelaisten oikeuksien edistämistä sekä eduskunnan lausumien huomiointia.

Valtioneuvosto nimitti Suomen neuvotteluvaltuuskuntaan seuraavat jäsenet:

Puheenjohtaja, yksikön päällikkö Vesa Ruusila, maa- ja metsätalousministeriö

1. varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet ja varajäsenet:

Sanna Koljonen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö

Mika Oraluoma, kalatalouspäällikkö, Lapin ELY-keskus (varajäsen kalastusbiologi Maare Marttila, Lapin ELY-keskus)

Yrsa Nyman, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö (varajäsen lainsäädäntösihteeri Annika Naskila, ulkoministeriö)

Mika Aikio, Tenon kalatalousalue (varajäsen Sisko Länsman, Tenon kalatalousalue)

Riitta Orti-Berg, Tenon kalatalousalue (varajäsen Sauli Sarre Tenon kalatalousalue)

Vesa Länsman, Tenon kalatalousalue (varajäsen Keijo Pirttijärvi, Tenon kalatalousalue)

Anne Nuorgam, Saamelaiskäräjät (varajäsen Asko Länsman, Saamelaiskäräjät)

Valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja nimetään valtuuskunnan järjestäytymisen yhteydessä. Valtuuskunnan pysyväksi asiantuntijaksi nimitetään matkailuyrittäjien edustajana Petteri Valle.