Ammattiopiston asuntola aiotaan lakkauttaa Kouvolassa – opiskelijoiden määrä vähentynyt

Kouvolan seudun ammattiopiston asuntolatoiminta on tarkoitus lakkauttaa elokuun alusta lähtien.

opiskelija-asunnot
Pehmolelu sängyllä.
Asuntolassa ei ole ollut aamuöisin valvojaa, jota ammattiopisto pitää turvallisuusriskinä. Kuvituskuva.Tarja Hiltunen / Yle

Kouvolan seudun ammattiopiston asuntola aiotaan lakkauttaa.

Tähän saakka opiskelijoilla on ollut mahdollisuus asua ilmaiseksi Utinkadulla sijaitsevassa asuntolassa.

Yksi asuntolan päätarkoituksista on ollut tarjota kaukaa Kouvolan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille mahdollisuus asumiseen oppilaitoksen tiloissa.

Erityisesti Kouvolan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä on kuitenkin viime vuosina vähentynyt asuntolassa. Noin kolmasosa asukkaista tuli viime vuonna Kouvolan ulkopuolelta.

Yhteensä 60 asuntolapaikan asuntolassa asui viime vuoden aikana 47 opiskelijaa.

Ei valvontaa aamuöisin

Lisäksi lakkautusaikeiden taustalla on, ettei opetusministeriöltä saatu rahoitus riitä asuntolan kulujen kattamiseen.

Viime vuonna Ksao sai ministeriöltä runsaat 125 000 euroa opiskelija-asuntolan ylläpitoon. Asuntolan kustannukset puolestaan olivat vajaat 168 000 euroa.

Asuntolaan ei ole myöskään saatu palkattua ympärivuorokautista hoitajaa, vaan hoitajan työaika on päättynyt puolenyön aikaan. Tästä johtuen asuntolassa ei ole ollut aamuöisin valvontaa, jonka ammattiopisto katsoo turvallisuusriskiksi.

Asuntolan toiminta on tarkoitus lakkauttaa elokuun alusta lähtien. Samalla asuntolan hoitajan tehtävä lakkautetaan ja käynnistetään tarvittavat yt-neuvottelut.

Tarkoituksena on muuttaa asuntolan tiloja ammattiopiston henkilökunnan työtiloiksi.