1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rakentaminen

Lahden Ranta-Kartanon alueen maaperän puhdistaminen sai päätöksen Hämeen ELY-keskukselta – puhdistustyöt aloitetaan kesällä

Alueen maaperässä on bensiiniä, öljyä ja jätteitä 1900-luvun alusta.

Ranta-Kartanon alueelle on kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennuksia sekä puistoja ja aukioita. Kuva: Kinos

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksessään luvan Lahden Rantakartanon alueen itäosan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Alueella on ollut huoltoasemia, minkä seurauksena alueen maaperässä on vielä paikoitellen bensiiniä ja öljyä. Lisäksi alueelle on tuotu jätettä sisältävää ylijäämämaata 1900-luvun alkupuoliskolla.

Ranta-Kartanon aluetta on puhdistettu aikaisemmin Kisapuiston maarakennustöiden ja Kartanonkadun rakentamisen yhteydessä. Nyt maaperää puhdistetaan Kyösti Kallion kadun puoleiselta sivulta.

Pilaantunutta maata on yhteensä noin 1 200 kuutiometriä, eli yhteensä noin 700 tonnia

Alueelle on kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennuksia sekä puistoja ja aukioita.

Maaperän puhdistamisesta vastaa Lahden kaupunki, joka omistaa kiinteistöt. Alueen puhdistaminen alkaa tänä kesänä.

Pilaantunut maa täytyy ELY-keskuksen päätöksen perusteella puhdistaa asuin-, liike- ja toimistotilojen rakennusalueilla, etteivät maaperästä haihtuvat bensiini- ja öljy-yhdisteet kulkeudu uudisrakennusten sisäilmaan.

Lisäksi tulevilta puisto- ja piha-alueita poistetaan raskasmetalleilla pilaantunut maa-aines, joka toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä.