Ravintoloiden ovien määrä aueta viikon kuluttua – perustuslakivaliokunta vaatii vielä muutoksia rajoitusesitykseen

Talousvaliokunta arvosteli buffetpöytien kieltämistä ja peräsi ravintolarajoitusten alueellista porrastamista.

ravintolat
Ravintola Mount Everestin tyhjä terassi Helsingissä.
Ravintola Mount Everestin tyhjä terassi Helsingissä maanantaina. Ravintoloiden terassit saavat olla auki kesäkuun alusta alkaen. Markku Ulander / Lehtikuva

Eduskunnan perustuslakivaliokunta edellyttää, että hallituksen esitystä ravintoloiden uusista rajoituksista pitää vielä muuttaa.

Käsittelyllä on kiire, sillä ravintoloiden on määrä avata ovensa viikon kuluttua, kesäkuun alussa. Hallitus on linjannut, että ravintolat voivat täyttää enintään puolet asiakaspaikoistaan ja alkoholin anniskelu pitää lopettaa kello 22.

Perustuslakivaliokunta löysi korjattavaa siitä (siirryt toiseen palveluun), miten hallitus nojaa perustuslakiin rajoituksia ajaessaan.

Valiokunta edellyttää, että osa suunnitelluista rajoituksista pitää lisätä tartuntatautilakiin tilapäisinä pykälinä eikä asetuksina. Oikeusoppineilta on tullut moitteita siitä, että hallitus haluaa itselleen vallan antaa asetuksia ravintoloiden rajoituksista, vaikka lähtökohtaisesti perusoikeuden rajoituksista pitäisi säätää laissa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä myös esityksen käsittelyaikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen. Rajoitusten oli määrä edetä eduskunnan suureen saliin jo maanantai-iltana, mutta käsittely siirtyi tiistaille, jolloin aiheesta varsinaisen mietinnön tekevä sosiaali- ja terveysvaliokunta yrittää saada työnsä valmiiksi ja tehdä vaaditut muutokset lakiin.

Valiokunta: Rajoitusten voimassaoloaika huomattavan pitkä

Perustuslakivaliokunnan mielestä yksi merkittävimpiä ongelmia on, että hallituksen nyt ehdottama rajoitusten pitkä voimassaoloaika ei ole perustuslain 23. pykälän mukainen, koska se ei ole tilapäistä lain edellyttämällä tavalla.

Hallitus on rajoittamassa ravintoloiden toimintaa perustuslain 23. pykälän nojalla, jonka se otti käyttöön maaliskuussa saadakseen ravintolat suljettua.

Pykälän mukaan suomalaisten perusoikeuksista voidaan poiketa tilapäisesti kansakuntaa vakavasti uhkaavien poikkeusolojen aikana.

Valiokunta katsoo, että viiden kuukauden voimassaoloaika lokakuun loppuun asti on huomattavan pitkä verrattuna siihen, että valmiuslain toimivaltuuksien käyttämisestä on aiemmin keväällä päätetty kuukaudeksi tai puoleksitoista kuukaudeksi kerrallaan.

Talousvaliokunta olisi rajoittanut ravintolapöytien etäisyyttä

Ravintolarajoitukset on tarkoitus toteuttaa muutoksella tartuntatautilakiin sekä osittain valtioneuvoston asetuksella. Hallitus katsoo, että perustuslain 23. pykälä antaa mahdollisuudet siihen, että poikkeusoloissa voidaan poiketa perusoikeuksista tilapäisesti myös valtioneuvoston asetuksella.

Valiokunta katsoi, että sääntelyä on välttämätöntä muuttaa niin, että laista käyvät nyt ehdotettua täsmällisemmin ilmi toiminnanharjoittajien velvollisuudet. Niistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Myös eduskunnan talousvaliokunta antoi maanantaina lausuntonsa (siirryt toiseen palveluun), jossa se vaati hallitusta ryhtymään viipymättä ravintolarajoitusten alueelliseen porrastamiseen lakiehdotuksen mahdollistamalla tavalla.

Valiokunta katsoi myös, että noutopöytien kieltämisen sijaan ravintoloille voitaisiin antaa mahdollisuus omavalvontaan eli ne voisivat päättää itse, miten buffet-ruokailu voitaisiin toteuttaa turvallisesti "minimietäisyydet huomioiden".

Moitteita tuli myös rajoitusten kaavamaisuudesta ja asiakaspaikkojen puolittamisesta. Niiden sijaan talousvaliokunta olisi pohtinut esimerkiksi ravintolapöytien välistä minimietäisyyttä.

Lue lisää:

Eduskunnalle tulee kova kiire – laki kaljahanojen sulkemisesta ehkä voimassa vasta vähän ennen ravintoloiden avaamista