Kalankasvattamon lupa saa lisää kritiikkiä: ELY-keskus vaatii kuormituksen vähentämistä ja tiukempaa tarkkailua

Käytännössä kuormituksen pienentäminen tarkoittaisi kasvatusmäärän leikkaamista.

Kalanviljely
Flera regnbågsforeller simmar. Fiskarna är grönaktiga och har en ljusröd strimma på sidan.
Ekofish aikoo kasvattaa kirjolohta verkkoaltaissa ulkomerellä Luodon kunnan alueella, Pietarsaaren edustalla.Robert Nystrom

Pohjanmaalle luvan saaneen kalankasvatuslaitoksen alku on yhä vastatuulessa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee muutosta Ekofishin luvan sisältöön Vaasan hallinto-oikeudelta. Elyn mukaan toiminta voi olla ristiriidassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa.

Ekofish sai aluehallintovirastolta huhtikuussa luvan aloittaa kalankasvatuksen avomerellä Luodon kunnan alueella, 12 kilometrin päästä Pietarsaaresta, jonka teollisuussatamaan kalat kuljetetaan.

ELY-keskuksen mukaan lupapäätöksessä ei ole otettu tarpeeksi huomioon vesien ja merenhoidon tavoitteita. Kalankasvatuksen vaikutukset ulottuvat Perämeren avomeren lisäksi Luodon ja Pietarsaaren edustan rannikkoalueille.

ELY vaatii, että laitoksen kuormitus pienenee suunnitellusta. Lupapäätöksen mukaan Ekofishin toiminta aiheuttaa vuodessa 2 400 kilon fosfori- ja 26 540 kilon typpipäästöt.

– Fosfori- ja typpipäästöt ovat liian suuret, kun ottaa huomioon vesien nykyisen tilan, tiivistää johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Käytännössä kuormituksen vähentäminen tarkoittaisi kiintiön leikkaamista eli kilojen karsimista. Lisäksi ELY edellyttää, että lupamääräyksiä täydennetään niin, että niihin liitetään riittävät vesientarkkailuvelvoitteet.

Yrittäjä haki lupaa 950 000 kilolle, mutta Aluehallintovirasto pienensi kiintiötä. Tarkoituksena on aloittaa toiminta 100 000 kilon määrällä vielä tänä vuonna.

Veden ekologinen tila ei parane

Lähimpänä viljelylaitosta olevan Kallanin vesialueen ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja Uusikaarlepy ulko -alueen tila hyväksi. Lisäksi on arvioitu, etteivät Kallanin tai Pietarsaaren edustan vesimuodostumat saavuta hyvää ekologista tilaa vuonna 2021, jos kuormitus pysyy nykyisellä tasolla.

Ely-keskus muistuttaa muutoshakemuksessaan, että Perämeren ja Kallanin tilan heikentyminen johtuu ravinteiden määrästä ja sen aiheuttamasta rehevöitymisestä. Elyn näkemyksen mukaan kalankasvatuslaitoksen päästöt voivat vaikeuttaa vedenlaadun paranemista.

Pietarsaaren kaupunki on jo aiemmin valittanut luvasta hallinto-oikeuteen. Syynä oli se, että miksi kalankasvattamon toiminta ei tässä tapauksessa vaatinut ympäristövaikutusten arviointia, vaikka Kaskisiin suunniteltu samanlainen laitos vaati.