Yrittäjä oli vähällä laittaa pillit pussiin katuremontin puristuksissa – nyt Helsinki yrittää hoitaa katutyöt paremmin, erityisesti lasten turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Suorassa kerrotaan, miten kaupunki ottaa oppia virheistään katutöiden hoidossa.

Helsinki
Isoja katuremppoja tulossa lisää - yrittäjä toivoo vuoropuhelua
Isoja katuremppoja tulossa lisää - yrittäjä toivoo vuoropuhelua

Kenkäkauppayrittäjä Kaisu Viljasen oli vaikea toimia, kun Mechelininkatua remontoitiin aivan hänen liikkeensä edessä.

  • Suora lähetys alkoi kello 9.30. Toimittaja Ulla Malmisen haastateltavana olivat kenkäkauppayrittäjä Kaisu Viljanen, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sekä kaupunkiympäristötoimialan projektinjohtaja Jyrki Paavilainen, joka kertoo, miten kaupunki aikoo ottaa oppia virheistään katutöiden hoidossa.

Vaikeimpina aikoina Viljanen harkitsi jo liikkeensä lopettamista. Hän antoi myös suoraa palautetta katuremontin tekijöille.

– Minua pidettiin jo valittavana akkana, Viljanen muistelee, nyt jo tilanteesta huvittuneena.

Mechelininkatu saatiin valmiiksi noin vuosi sitten, ja Viljanen jatkaa edelleen kenkäkauppiaana.

Mechelininkadun surullisen kuuluisa remontti oli yksi sysäys sille, että Helsingin kaupunki ryhtyi pohtimaan, miten katutyöt voitaisiin hoitaa paremmin.

Tällä hetkellä Helsingin suurin katutyömaa on Hämeentiellä. Sielläkään ongelmilta ei ole vältytty, mutta tällä kertaa kadun yrittäjiä kuunnellaan aiempaa herkemmällä korvalla.

– Käymme juttelemassa heidän kanssaan ja varmistamme, millaisia tarpeita heillä on oman logistiikkansa ja reittien suhteen. Kun nämä asiat ovat tiedossa, ne pystytään huomioimaan työmaasuunnitelussa, kertoo kaupunkiympäristötoimialan projektinjohtaja Jyrki Paavilainen.

Katutöitä entistä enemmän, valvonta vaikeaa

Katutöiden suunnittelua onkin syytä parantaa, sillä kasvavassa kaupungissa niitä tehdään entistä kiivaampaan tahtiin lähivuosina.

Tähän saakka Helsingin vuosittaiset kulut katu- ja puistotöihin ovat olleet reilun sadan miljoonan luokkaa. Lähivuosina niihin varataan 150–200 miljoonaa.

Hämeentien katutöiden pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Sen ohella suurimpiin katutyömaihin kuuluu Telakkaranta. Sen arvioidaan valmistuvan loppusyksystä 2021.

Tämän vuoden loppupuolella kantakaupungissa käynnistyy uusi mittava katutyömaa, kun Caloniuksen-, Runebergin- ja Helsinginkatuja uudistetaan.

Myöhemmin odottavat vuoroaan Mäkelänkatu sekä Mannerheimintie.

Kaupunki myöntää vuosittain kaikkiaan kolmisen tuhatta kaivulupaa katutöitä varten.

Töiden valvonta on vaikeaa, koska Paavilaisen mukaan kaupungilla ei käytännössä ole keinoja puuttua epäkohtiin, jos työt esimerkiksi viivästyvät tai jäljet jätetään siivoamatta.

– Nykyinen lainsäädäntö ei anna meille mahdollisuutta sanktioida pahojakaan ylityksiä. Nyt on tehty lainsäädäntömuutosehdotus ympäristöministeriölle kunnossapitolain muuttamiseksi siten, että kadunpitäjällä olisi viranomaisen roolissa mahdollisuus sanktioida nykyistä nopeammin laiminlyönneistä.

Kolme asiaa, jotka pitkittävät katutöitä

Mechelininkadun katutyömaalla kohdattujen vaikeuksien jälkeen pormestari Jan Vapaavuori ryhtyi keväällä 2019 selvittämään, miten katutöiden aiheuttamia haittoja asukkaille, yrittäjille ja liikenteelle voitaisiin vähentää.

Asiaan on paneuduttu tänään julki tulleessa Aalto-yliopiston Toimivat katuhankkeet -tutkimusraportissa.

Katutöiden aiheuttamaa haittaa Helsingin keskustassa arvioitiin kyselytutkimuksella, johon saatiin 388 vastausta.

Raportin mukaan paikallisista asukkaista 60 prosenttia koki katutöiden aiheuttavan erittäin paljon tai paljon haittaa.

Katutöiden taloudellisia seurauksia arvioidessaan vastaajat suhteuttivat katutöiden haitan paikalliseen vuokratasoon. Asukkaat arvioivat haitan vastaavan keskimäärin noin 20 prosentin vuokranalennusta.

Yrittäjistä jopa 80 prosenttia koki katutöiden aiheuttavan erittäin paljon tai paljon haittaa heidän liiketoiminnalleen. Haitan suuruuden he kokivat vastaavan noin 40 prosentin vuokranalennusta.

Raportissa kerrotaan myös erikseen Mechelininkadun katutöiden haittojen rahallisen arvon olleen 18 miljoonaa euroa. Arvio perustuu alueellisiin vuokratietoihin.

Käytännössä katutyöt eivät kuitenkaan johtaneet alueella vuokranalennuksiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suorat taloudelliset menetykset eivät siis ole johtuneet vuokratason laskusta. Raportin mukaan myös valmistuneiden katutöiden hyödyt tunnistetaan.

Katutöiden venymisen ja viivästymisen syiksi raportissa mainitaan kolme merkittävää syytä.

Niitä ovat puutteelliset lähtötiedot, jotka aiheuttavat keskeytyksiä sekä katutöihin huonosti sopiva urakkamalli, joka heikentää avoimuutta ja yhteistyötä. Lisäksi työmailla saattaa olla puutteellinen tilannekuva, joka haittaa johtamista.

Tavalliset kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan työmaaraatiin

Ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin kaupunki on tänään julkaissut oppaan nimeltä Kaupunkilaislähtöinen työmaa. Se on suunnattu katutöiden suunnittelijoille, tilaajille ja urakoitsijoille.

Oppaassa määritellään uudet kriteerit muun muassa julkisen liikenteen ja kulkureittien huomioimiseksi.

Erityisesti lasten turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Oppaassa muistutetaan nopeusrajoituksista, näkyvistä suojateistä ja ehjistä aidoista. Koulut ja päiväkodit on syytä ottaa mukaan suunnitteluun, jos työmaa sijaitsee niiden lähellä.

Ajantasainen viestintä myös asukkaille ja yrityksille työmaan kuulumisista ja muutoksista on tärkeää. Työmaa itsessään toimii viestintäkanavana. Häiriöt kestetään paremmin, kun opasteet ovat ajan tasalla ja työmaa on siisti.

Oppaassa kehotetaan valitsemaan työmaaraati julkisen haun kautta. Siihen kuuluu kaupunkilaisia erilaisista taustoista. Raati kokoontuu säännöllisesti työmaan ja kaupungin edustajien kanssa keskustelemaan kokemuksista ja päivittämään, miten työt etenevät.

Lisäksi työmaan reittien ja opasteiden suunnittelussa aiotaan pyytää apua kokemusasiantuntijoilta.

Voit katsoa koko suoran tästä.

Lue myös:

Jättimäinen katuremontti saavutti välietapin: raitioliikenne palasi Helsinginkadulle – hyppäsimme kyytiin ensimmäisten joukossa, katso video