Hyppää sisältöön

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut selvästi kevään aikana – lapsiasiavaltuutettu: "Meillä on paljon näkymätöntä hätää"

Koronatilanne on näkynyt lastensuojeluilmoitusten tyrehtymisenä. Koulujen avaaminen ei tuonut piikkiä ilmoituksiin.

Lastensuojeluilmoitusten määrän vähentyminen on huono uutinen sen takia, että sen arvellaan kertovan piiloon jäävistä ongelmista. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut kevään aikana selvästi koronatilanteen takia Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Koulujen siirtymisellä etäopetukseen oli suuri vaikutus ilmoitusten tyrehtymiseen, sillä suuri osa lastensuojeluilmoituksista tehdään tavallisesti kouluista ja päiväkodeista.

Lähiopetuksen alkaminen uudelleen ei ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi näkynyt piikkinä lastensuojeluilmoituksissa.

Yle selvitti lastensuojeluilmoitusten tilannetta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa kaupunkien sosiaalityöstä vastaavilta viranomaisilta.

Kaupungeista vain Tampereelta kerrotaan, että korona-aika ei ole tuonut tilastoissa näkyvää muutosta ilmoituksiin.

Suurimmassa osassa kaupunkeja lastensuojeluilmoitusten määrä putosi poikkeustilan alkuvaiheessa rajusti. Esimerkiksi Turussa lastensuojeluilmoitusten määrä huhtikuussa putosi noin 25 prosenttia ja Espoossa yli 30 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Ilmoitusten määrä on alun pudotuksen jälkeen kasvanut hiljalleen, mutta se on monessa kaupungissa edelleen normaalia matalammalla tasolla.

Helsingin kaupungin lastensuojelun sosiaalityön päällikön Jonna Vanhasen mukaan Helsingissä on tehty toukokuun aikana poikkeuksellisen vähän lastensuojeluilmoituksia. Tyypillisesti toukokuussa ilmoitusten määrässä nähdään nousua lukuvuoden lähestyessä loppuaan.

– Poikkeusolojen alkamisesta lähtien lastensuojeluilmoituksia on tullut vähän verrattuna aikaisempaan. Koulun alkaessa ilmoituksia on tullut jonkin verran enemmän verrattuna esimerkiksi toukokuun alkuun, mutta ero viime vuoteen on merkittävä, Vanhanen sanoo.

Helsingissä ilmoitusmäärän laskeminen näkyy erityisesti lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, lapsen psyykkisiä ongelmia, lapsen päihteiden käyttöä ja lapsen tekemiä rikoksia koskevissa ilmoituksissa.

Ongelmat voivat jäädä korona-aikana piiloon

Lastensuojeluilmoitusten määrän vähentyminen on huono uutinen sen takia, että sen arvellaan kertovan piiloon jäävistä ongelmista. Viime vuosina lastensuojeluilmoitusten määrä on ennemminkin kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen.

– Tämä on huolta herättävä ilmiö. Tällä hetkellä meillä on ilmeisen paljon sellaista näkymätöntä hätää, joka ei tule kenenkään tietoon, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen huomauttaa, että etäopetusjakson lisäksi lasten ja nuorten arkeen on vaikuttanut myös muiden palveluiden ja aikuiskontaktien puute. Neuvolakäynnit ovat vähentyneet ja nuorisotyössä ei ole kohdattu kasvokkain, vaan yhteyttä on pidetty muilla keinoin.

– Lisäksi monilla lapsilla voi olla vanhemmat, joilla on päihde- tai mielenterveysongelmia. Jos he eivät käy palveluissa, heidän lapsensa hätä ja avuntarve ei tule näkyväksi, Pekkarinen sanoo.

Myös Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen on huolissaan siitä, onko avun ja tuen tarve jäänyt huomaamatta kevään aikana.

– Koronatilanne on vaikuttanut erityisesti niihin perheisiin, joilla on ollut ennen poikkeustilannetta hankaluuksia arjessa selviytymisen kanssa. On huoli siitä, syntyykö tässä patoutunutta palveluntarvetta, Heinonen sanoo.

Lapset ja perheet voivat tarvita syksyllä normaalia enemmän tukea

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on kouluille vasta viimeinen keino puuttua oppilaan ongelmiin. Sen takia lastensuojelun todellinen tarve voi selvitä vasta lomien jälkeen.

– On ennakoitavissa, että lomien jälkeen on tilanne, jossa monet lapset ja perheet tulevat tarvitsemaan tukea selvitäkseen arjesta, Heinonen sanoo.

Vantaalla varaudutaan siihen, että erityisesti nuorten palvelutarve tulee olemaan jo kesällä normaalia suurempaa, sanoo Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbom.

Vantaalla ilmoitusten määrä laski selvästi normaalia matalammalle tasolle koulujen etäopetuksen alettua, mutta määrä palasi huhtikuun aikana lähelle viime vuoden lukuja.

– Korona-aikana Vantaalla on näkynyt sosiaali- ja kriisipäivystyksessä perheväkivaltapausten ja vanhempien alkoholin käytön lisääntyminen, joka on aiheuttanut päivystysluonteisia käyntejä normaalia enemmän, Cantell-Forsbom kertoo.

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen mukaan nyt on tärkeää kiinnittää huomiota avun tarjoamiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin, että ongelmat eivät pääse kärjistymään.

– Meidän pitää panostaa erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin ja varmistaa, että avuntarve ei muutu niin suureksi, että jouduttaisiin turvautumaan esimerkiksi lastensuojelun palveluihin.

Huoli koronakevään vaikutuksista lapsiin on toistunut myös poliitikkojen puheissa.

Hallituksen ensi viikon lisäbudjettiin on valmisteltu lasten ja nuorten tukipakettia, jonka tarkoituksena on pystyä paikkaamaan pitkän etäopetusjakson aiheuttamia haittoja.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tällä viikolla työryhmän, jonka tehtävänä on vahvistaa lapsen oikeuksia ja tukea lapsia sekä perheitä koronaepidemian jälkihoidossa.

Työryhmän toimikausi kestää lokakuun 2020 loppuun asti.

Lisää aiheesta:

.
.