Suojelualue Lahden Lapakistossa saatetaan tuplata

Osa uudesta suojelualueesta voisi päästä Metso-ohjelmaan, josta Lahti saisi korvaukseksi arviolta 330 000 euroa.

luonnonsuojelualueet
Metsää vesistön rannalla
Lapakiston luonnonsuojelualue on nyt 230 hehtaarin kokoinen. Lahti harkitsee metsien suojelemista sen kyljessä ja kahdella lähialueella kaikkiaan 275 hehtaarin alalta. Ville Paso / Yle

Lahti aikoo laajentaa Lapakiston suojelualuetta. Ely-keskus on valmis esittämään Metso-suojeluohjelmaan yhteensä 115 hehtaarin aluetta, josta kaupunki voisi saada korvausta noin 330 000 euroa.

Ohjelmaan liitettäisiin kaupungin metsää nykyisen Lapakiston suojelualueen länsipuolelta sekä Kilpasen ja Hirvilammin alueilta. Kaikkiaan suojelualuetta tulisi 275 hehtaaria lisää eli yli tuplasti Lapakiston nykyisen luonnonsuojelualueen verran.

Ympäristöministeriön pitää vielä hyväksyä Metso-korvaus ja Lahden poliitikkojen päättää, suojellaanko alueet.