1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. biotuotetehtaat

Kemin biotuotetehtaan lupahakemus nähtäville – Metsä Fibre lupaa parantaa jätevesien käsittelyä ja ohjata lämpökuormaa meren sijasta ilmaan

Yhtiö aikoo sulkea jäähdytysvesikierron ja siirtää lämmön ilmaan jäähdytystorneilla.

Metsä Fibren hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023 Kuva: Metsä Group

Kemiin suunnitellun biotuotehtaan ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on laitettu nähtäville. (siirryt toiseen palveluun)

Metsä Fibre on täydentänyt alkuperäistä hakemustaan siinä olleiden puutteiden vuoksi.

Lapin ely-keskus totesi viime maaliskuussa antamassaan YVA-päätelmässä, että Metsä Fibrellä ei ollut toteuttamiskelpoisia ratkaisuja jäähdytysvesien lämpökuorman vähentämiseksi ja lisäksi jätekuormituksia tarkasteltiin YVA:ssa elyn mukaan liian yleisellä tasolla.

Meri-Lapissa myös asukkaat ovat kantaneet huolta biotuotetehtaan vaikutuksista Kemin edustan merialueeseen.

Hakemuksessa esitelty uusia ratkaisuja

Nyt nähtävillä olevassa hakemuksessa tehtaan jäähdytysvesikierto suljetaan vesistöön kohdistuvan lämpökuorman pienentämiseksi ja lämpö siirretään ilmaan jäähdytystorneilla. Yhtiön mukaan tehdasalueelta tulevan lämmön määrä vesistöön ei kasva nykytilanteeseen verrattuna.

Myös jätevesien käsittelyä tehostetaan. Biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamo on yhtiön mukaan suunniteltu sellaiseksi, että helposti hajoava orgaaninen aines hajoaa mahdollisimman tehokkaasti, hakemuksen mukaan yli 98-prosenttisesti, jo jätevedenpuhdistamolla.

Jäähdytys- ja jätevesien purkupaikat pysyvät nykyisinä. Pieni määrä jäähdytysvettä lasketaan Kurimonhaaran pohjoisaltaaseen, johon se menee nykyisinkin. Jätevesien purkupaikka säilyy nykyisellään aivan Pajusaaren eteläkärjessä.

Metsä Board Oyj ja Metsä Fibre Oy hakevat samalla hakemuksella myös tehdasintegraatin yhteisen uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan vesistöpäästöt ja muut vesistövaikutukset ovat pienentyneet merkittäviltä osin siitä, mitä yhtiö esitti YVA-menettelyn aikana.

Investointipäätös aikaisintaan syksyllä

Ympäristölupaan voi jättää lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä heinäkuun 3. päivään asti.

Kuulutusajan jälkeen aluehallintovirasto pyytää luvan hakijoilta selityksen aluehallintovirastolle toimitetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä.

Aluehallintoviraston tavoitteena on antaa päätös luvasta ensi syksynä. Metsä Fibren hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023.