Lautakunta edistäisi Helsinkiin sekä Kansallista kaupunkipuistoa että kaupungin omaa kaupunkipuistoa – jälkimmäiselle ehdotetaan suunnittelutiimiä

Kansallisen kaupunkipuiston ytimen muodostaisivat Keskuspuisto ja Haltiala.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista ehdotetaan Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Kansallinen kaupunkipuisto etenee Helsingissä. Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyisi valmistelemaan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien alueiden eli Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta.

Helsingissä kansallisen kaupunkipuiston idea on lautakunnan mukaan korostaa uusiutuvien kaupunkimetsien, mutta myös historiallisesti muokkaantuneiden perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitystä luonnon monimuotoisuuden, virkistymisen ja kulttuuriarvojen kannalta.

Suomeen on perustettu tähän mennessä yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa, esimerkiksi Uudellamaalla Hangossa ja Porvoossa sellainen jo on.

Samassa yhteydessä kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää, että myös Helsingin oman kaupunkipuiston asemaa vahvistetaan. Sille tulisi lautakunnan mukaan perustaa oma suunnittelutiimi ja nimetä projektipäällikkö ensi vuodesta alkaen.

Juttua korjattu kauttaaltaan 27.5. klo 17:55: Korjattu, että suunnittelutiimiä ei esitetä Kansalliselle kaupunkipuistolle vaan Helsingin omalle kaupunkipuistolle. Poistettu kohta, jossa viitataan selvitykseen Malmin lentokentän ja Longinojan alueen liittämisestä kansalliseen kaupunkipuistoon. Tämä vastaehdotus ei mennyt lautakunnassa läpi.

Lue myös: