Hyppää sisältöön

Yliopistojen todistusvalinta valmistui – katso minkälaisilla ylioppilastodistuksilla pääsi lääkikseen, oikikseen, kauppikseen ja psykaan

Selvitimme, minkälaisilla ylioppilastodistuksilla opiskelupaikan sai halutuilta aloilta. Voit keskustella aiheesta.

Ylioppilastodistuksella on tästä keväästä lähtien entistä suurempi merkitys opiskelijavalinnoissa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Yliopistot ovat valinneet todistusarvosanoilla opiskelupaikan ansainneet opiskelijat. Sisäänpääsy halutuille aloille oli vaikeinta Helsingin yliopistoon.

Todistuksen perusteella on hyväksytty Opetushallituksen tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) yliopistoihin 10 500 ja ammattikorkeakouluihin 10 900 uutta opiskelijaa.

Reilut 40 prosenttia valituista sai kevään toisessa yhteishaussa ykkösvaihtoehdoksi ilmoittamansa opiskelupaikan. Valtaosa hyväksyttiin ylioppilastutkinnon perusteella.

Suurin osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan tästä keväästä lähtien todistusten perusteella. Tänä vuonna pelkällä todistuksella saa opiskelupaikan 55 prosenttia uusista opiskelijoista. Viime vuonna osuus oli 22 prosenttia.

Yliopistojen todistusvalinnasta tuli koronapandemian vuoksi monilla aloilla suunniteltua laajempi, koska yliopistot halusivat varmistua, että opiskelijavalinnat onnistuvat.

Yliopistojen valtakunnallisten yhteisvalinta-alojen ilmoittamat pisterajat ovat alustavia. Nyt todistusvalinnalla hyväksytyistä osa pääsee vielä ylemmälle hakutoiveelleen ja paikka vapautuu seuraavalle.

Lopulliset pisterajat ovat selvillä vasta se jälkeen kun kaikki opiskelijavalinnat on tehty.

Lääkikseen vaadittiin huippuarvosanat

Lääketieteellisiin tiedekuntiin valittiin nyt opiskelijoita ensimmäistä kertaa todistusvalinnalla.

Isosta todistusvalintakiintiöstä huolimatta opiskelupaikan saamiseksi vaadittiin useamman laudaturin ylioppilastodistus.

Helsingin yliopistossa pisteraja oli korkein. Opiskelupaikan sai todistuksella, jossa oli vähintään neljä laudaturia ja kaksi eximiaa.

Paikka irtosi täpärästi, jos eximiat olivat äidinkielestä ja fysiikasta. Kemian, biologian, pitkän matematiikan ja pitkän kielen piti olla laudaturin arvoisia. Tällöin pisteitä kertyy alin hyväksytty määrä 189,3.

Määrä on liki 95 prosenttia pisteiden maksimimäärästä, kahdestasadasta.

Todistusarvosanoista saa painotetun pistetaulukon perusteella enintään 199 pistettä. Lisäksi ensisijaisesta hakutoiveesta saa yhden lisäpisteen eläinlääketieteellistä lukuunottamatta.

Oulun yliopiston pisteraja 173,9 oli matalin. Siihen yltämiseen tarvittiin kuitenkin 87 prosenttia maksimipisteistä eli käytännössä vähintään kaksi laudaturia ja neljä eximiaa.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Todistusten perusteella suomenkielisistä aloituspaikoista täytettiin 415 ja loput 318 paikkaa täytetään valintakokeen perusteella.

Hammaslääketieteellisen ovet avautuivat eximioilla

Hammaslääketieteellisen koulutuksen pisterajat ovat lääketiedettä matalammat. Pisteraja on korkein Turun yliopistossa ja matalin Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa.

Turussa hakijan piti saada liki 79 prosenttia maksimipisteistä eli 157,4 pistettä. Kuopion pisteraja oli 150,4, joka on 75 prosenttia maksimipisteistä.

Alimman pisterajan ylittäminen ei vaatinut yhtään laudaturia. Esimerkiksi äidinkielen, kemian, biologian, lyhyen matematiikan, fysiikan ja pitkän kielen eximiat kirjoittaneelle opiskelupaikka irtosi Kuopion lisäksi Helsingistä ja Oulusta, mutta ei Turusta.

Todistusvalinnalla sai opiskelupaikan 136 hammaslääkäriksi haluavaa. Loput 45 valitaan valintakoetulosten perusteella.

Eläinlääketieteelliseen pääsy vaati 159,1 pistettä eli liki 80 prosenttia maksimipisteistä. Todistuksella valittiin 51 ja valintakokeen perusteella paikan saa 17 hakijaa.

Kaikissa lääketieteellisten alojen hakukohteissa pisterajat olivat ensikertalaisten (siirryt toiseen palveluun) valintajonossa korkeammat kuin kaikkien hakijoiden valintajonossa.

Lääketieteellisten tiedekuntien pisterajat löytyvät lääketieteellisten alojen yhteisvalintasivuilta (siirryt toiseen palveluun). Pisterajat ovat 18. toukokuuta tilanteen mukaisia, ja ne ovat voineet muuttua.

Myös maakuntien oikiksiin riittivät eximiat "oikeista aineista"

Oikeustieteessä todistusvalinta otettiin käyttöön viime vuonna, ja silloin 20 prosenttia uusista opiskelijoista sai paikan todistusarvosanoilla.

Tuolloin opiskelupaikan saaminen vaati huippuarvosanat.

Tänä keväänä todistusarvosanoilla valittiin 40 prosenttia uusista opiskelijoista ja opiskelupaikan sai ilman yhtään laudaturia.

Oikeustieteellisten valinnoissa otetaan huomioon äidinkieli ja sen lisäksi neljä muuta parhaat pisteet antavaa arvosanaa.

Pisteet kertyvät todistusvalinnan perustaulukosta, jossa mitään ainetta ei ole erikseen painotettu.

Tämän vuoksi eniten pisteitä kertyy yliopistojen sopimalla tavalla äidinkielestä, matemaattisista aineista ja pitkistä kielistä.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Pisteiden maksimimäärä on 154. Ne saa hakija, joka on kirjoittanut laudaturin äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja kolmesta vieraasta kielestä. Ani harvalla on tällainen yhdistelmä.

Toiseksi eniten pisteitä saa laudaturin äidinkielestä, pitkästä matematiikasta, kahdesta pitkästä kielestä ja fysiikasta kirjoittanut hakija.

Opiskelupaikan saamiseksi riitti se, että oli kirjoittanut kaikista näistä aineista eximian. Pisteitä kertyy 126,1 ja niillä pääsi Itä-Suomen ja Lapin yliopistoihin sekä Vaasaan. Vaikka toinen kielistä oli keskipitkä, heltisi opiskelupaikka Itä-Suomen ja Lapin yliopistoista.

Jos todistuksessa on laudatureja ja eximioita paljon pisteitä tuottavista aineista yksittäinen magnakaan ei estänyt valituksi tulemista.

Etenkin yhteiskuntatieteellisiä aineita kirjoittaneet tarvitsivat kuitenkin useampia laudatureja sisäänpääsyyn.

Esimerkiksi äidinkielen, pitkän kielen, keskipitkän kielen, yhteiskuntaopin ja filosofian viidestä laudaturista kertyy 126,4 pistettä. Tämä riitti Lapin ja Itä-Suomen yliopistoihin sekä Vaasaan, mutta ei Turkuun eikä Helsinkiin.

Helsingin oikikseen ei asiaa ilman laudaturia

Pisteraja on korkein Helsingissä, 131,8 pistettä eli 86 prosenttia maksimipisteistä. Helsinkiin ei käytännössä päässyt ilman yhtään laudaturia.

Lapin yliopistossa pisteraja on alin 119,4, joka on 76 prosenttia maksimipisteistä. Tähän riittivät esimerkiksi eximiat äidinkielestä, pitkästä matematiikasta, pitkästä kielestä, keskipitkästä kielestä ja psykologiasta.

Pisterajat ja esimerkkejä sisäänpääsyyn oikeuttavista alimmista arvosanoista löytyy oikeustieteellisen alan yhteisvalintasivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Pisterajat ovat 22. toukokuuta tilanteen mukaisia, ja niihin on sen jälkeen tullut muutoksia.

Pääosa oikeustieteellisen alan aloituspaikoista, 312 paikkaa, jaetaan valintakokeen perusteella. Todistusarvosanoilla valittiin 207 uutta opiskelijaa.

Kauppiksiin kaksi todistusvalintakiintiötä koronaviruksen takia

Kauppatieteellisellä alalla todistusvalinta on ollut käytössä jo vuodesta 2018 lähtien.

Tänä keväänä käyttöön otettu pistetaulukko on sama kuin oikeustieteellisten käyttämä. Painotettuja aineita ei ole ja maksimipistemäärä on siten 154.

Äidinkielen, pitkän kielen ja matematiikan lisäksi pisteitä saa kahdesta muusta parhaat pisteet tuottavasta aineesta. Kynnysehtona on matematiikan arvosana.

Näillä perusteilla kauppatieteelliselle alalle valitaan 60 prosenttia uusista opiskelijoista.

Koronapandemian vuoksi kauppatieteissä otettiin käyttöön myös toinen 10–30 prosentin todistusvalintakiintiö, jossa ei ole kynnysehtoa eikä vähimmäispistevaatimuksia.

Pisterajat ovat matalimmat tässä kiintiössä ensikertalaisilla hakijoilla.

Aallon kauppatieteisiin pääsee ilman laudatureja

Suomenkielisistä kauppatieteellisistä koulutuksista pisteraja on alin Turun yliopiston Porin yksikössä, 98,7 pistettä. Määrä on 64 prosenttia maksimipisteistä.

Poriin riittivät esimerkiksi eximiat äidinkielestä ja lyhyestä matematiikasta ja magnat pitkästä kielestä, historiasta ja yhteiskuntaopista.

Aalto-yliopistossa pisterajat ovat korkeimmat. Alimmat hyväksytyt todistusvalintapisteet ovat lisätodistusvalinnan kautta valituilla 120,4 pistettä eli 78 prosenttia maksimipisteistä.

Aaltoonkaan ei välttämättä tarvita laudatureja. Myös sinne riitti viisi eximiaa, jos arvosanat olivat esimerkiksi äidinkielestä, pitkästä matematiikasta, pitkästä kielestä, keskipitkästä kielestä ja historiasta.

Pisterajat yliopistoittain löytyvät kauppatieteellisen alan yhteisvalintasivuilta (siirryt toiseen palveluun). Pisterajat ovat 22. toukokuuta tilanteen mukaisia ja ne ovat osin muuttuneet.

Psykologian opiskelupaikka irtoaa Helsingistä vain laudatureilla

Psykologian todistusvalintakiintiö on tänä keväänä 93 prosenttia.

Uusista opiskelijoista 60 prosenttia valittiin ylioppilastodistuksen viiden aineen arvosanan perusteella. Valinnassa otetaan huomioon äidinkielen, psykologian, matematiikan, yhden kielen ja yhden reaaliaineen arvosanat.

Pisteytyksessä psykologia on painotettu aine ja maksimipistemäärä on 157,9.

Maksimipisteisiin yltää viidellä laudaturilla, jos ne on kirjoitettu äidinkielestä, pitkästä matematiikasta, psykologiasta, pitkästä kielestä ja fysiikasta.

Kuva: Tanja Ylitalo / Yle, Ilkka Kemppinen / Yle

Pisteraja on korkein Helsingin yliopistossa 140,4. Tämä on 89 prosenttia maksimipisteistä.

Helsinkiin vaadittiin useampia laudatureja etenkin, jos hakija oli kirjoittanut lyhyen matematiikan ja vähän pisteitä tuottavan reaaliaineen.

Pisteraja on matalin Itä-Suomen yliopistossa 129,5. Sen ylittämiseen vaadittiin 82 prosenttia maksimipisteistä.

Pitkästä matematiikasta oli hyötyä psykologiassakin. Alin pisteraja ylittyi pitkän matematiikan kirjoittajalta eximian arvosanoilla, jos hän oli kirjoittanut reaaliaineista fysiikan, historian tai uskonnon.

Lyhyen matematiikan kirjoittajalle pelkät eximiat eivät taanneet opiskelupaikkaa.

Psykologian ainereaalissa vertailtiin jopa seitsemää arvosanaa

Psykologian ainereaalivalinnalla täytettiin 33 prosenttia opiskelupaikoista.

Hakijat valittiin järjestämällä heidät paremmuusjärjestykseen psykologian, äidinkielen, matematiikan, pitkän kielen, luonnontieteiden reaaliaineen, yhteiskuntatieteiden reaaliaineen ja lyhyen tai keskipitkän kielen arvosanan perusteella.

Turussa vertailu saatiin tehtyä neljän arvosanan perusteella. Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Itä-Suomessa valinta vaati useamman arvosanan huomioonottamista – Jyväskylässä peräti kaikkien seitsemän arvosanan syynäämistä.

Yliopistokohtaiset pisterajat ja ainereaalivalintaan riittävät arvosanat löytyvät psykologian alan yhteisvalinnan sivuilta (siirryt toiseen palveluun). Piste- ja arvosanarajat ovat 27. toukokuuta mukaisia.

Todistusvalinnoilla täytettiin 217 opiskelijapaikkaa. Pääsykokeella valitaan 16 uutta opiskelijaa.

Jutun alkua muokattu ja korjattu klo 20.45 yliopistoon ja ammattikorkeakouluun valittujen määrällä ja poistettu ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella valittujen osuus.

Korjattu 29.5. klo 11.24 psykologian ainereaalin valintaperusteita. Kolmantena valintaperusteena on matematiikan, ei pitkän matematiikan arvosana.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 29. toukokuuta kello 23:een asti.

Lue myös:

.
.