Espoon Velskolassa suojellaan monimuotoista metsää määräajaksi

Alue sijaitsee Nuuksion kansallispuiston ja seurakuntien Velskolan kurssikeskuksen läheisyydessä.

metsät
Metsää Espoon Velskolassa
Espoon seurakuntien mukaan suurimmalla osalla rauhoitettavaa aluetta ei ole tehty lainkaan hakkuita 20–30 vuoteen.Espoon seurakunnat

Espoon Velskolassa suojellaan 50 hehtaaria monimuotoista metsää määräajaksi. Espoon seurakunnat on päättänyt rauhoittaa pohjoisespoolaisen metsäalueen 20 vuodeksi. Rauhoittamisesta solmitaan sopimus ELY-keskuksen kanssa.

Alue sijaitsee Nuuksion kansallispuiston ja seurakuntien Velskolan kurssikeskuksen läheisyydessä. Osa metsästä rajautuu Helsingin kaupungin omistamaan suojelualueeseen.

Metsä tarjoaa espoolaisille hyvät mahdollisuudet retkeilyyn, sienestykseen ja marjastukseen. Seurakuntien mukaan suurimmalla osalla aluetta ei ole tehty hakkuita 20–30 vuoteen.

ELY-keskuksen tarjouksessa seurakunnat saavat määräaikaisesta rauhoittamisesta 103 400 euron korvauksen. Korvaukselle tulee kuitenkin saada vielä ympäristöministeriön valtuus.