Lohenpyyntikausi Tornionjoella alkaa tulvan keskellä

Kalastusmääräykset rajajoella ovat samat kuin viime kesänä.

Smolttirysän välineistö piti nostaa pois joesta, jotta tulva ei rikkoisi sitä. Kuva: Ville Vähä / Luke

Lohenpyyntikausi alkaa Tornionjoella virallisesti maanantaina, 1. kesäkuuta. Runsas tulva todennäköisesti pitää kuitenkin kalastajia poissa väylältä ja rannoilta.

Kalastusmääräykset rajajoella ovat samat kuin viime kesänä. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Kalastaja saa pyytää yhden lohen vuorokaudessa. Taimen on edelleen täysrauhoitettu, joten se on laskettava takaisin jokeen.

Tulva ja sen mukana ajautuvat puut ja roskat häiritsevät myös tutkimuspyyntiä. Mereen vaeltavien poikasten laskemista varten pystytetyn smolttirysän välineistö on jouduttu nostamaan ylös.

Nousukalojen kaikuluotainseurantaa tehdään jo Kattilakoskella Suomen puolella, mutta Ruotsin puolelle luotainta ei ole päästy vielä laittamaan.

Uppoavia heittopainoja saa käyttää, vaikka Suomi olisi ne kieltänyt

Ainoat uudet määräykset Tornionjoen kalastussäännössä koskevat mahdollisuutta pitää saaliina Tornionjoen merialueella saatavia rasvaeväleikattuja taimenia ja mahdollisuutta jatkaa siian ja hauen kalastusta Kilpisjärvestä koko syyskauden ajan.

Rasvaeväleikatun taimenen saaliiksi ottamista merellä tullaan seuraamaan, jotta varmistetaan, että järjestely ei johda luonnonvaraisten taimenten pyyntipaineen kasvuun.

Rajajoella saa edelleen myös käyttää uppoavia heittopainoja, vaikka maa- ja metsätalousministeriö ehdotti Ruotsille niiden kieltämistä.

Maiden kesken kuitenkin sovittiin, että kalastuksenvalvojat seuraavat punttikalastusta tulevalla kaudella. Lisäksi pyritään paikallisesti sopimaan, että heittopainoissa ei käytetä lyijyä.

Tornionjoella on tänä kesänä tarkoitus testata sähköistä saalisilmoitusjärjestelmää. Se koskisi osaa luvanmyyntipaikoista. Kokeilulla kartoitetaan toimivaa tapaa, jolla kalastajat voisivat ilmoittaa saaliinsa esimerkiksi kännykällä tutkimus- ja tilastointikäyttöä varten.