Malminetsintäyhtiön tekemästä aluevarauksesta Käsivarren Hietakeroon on tehty kolme valitusta

Yksi valituksen tehneistä on Saamelaiskäräjät, joka on huolissaan maastotutkimusten ja malminetsintäyhtiön jatkosuunnitelmien vaikutuksista alueen poronhoidolle.

Kartta Akkerman Finland Oy:n varaamasta alueesta Enontekiöllä. Kuva: Renja Nurmi / Yle

Malmietsintäyhtiön varausilmoituksesta Enontekiön Hietakeron alueelle on tehty kolme valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kyseessä on malminetsintäyhtiö Akkerman Finland Oy:n tekemä varausilmoitus Enontekiön Hietakeron alueelle. Ilmoituksen on hyväksynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Yhtiön tarkoituksena on muun muassa toteuttaa maastotutkimuksia alueella ja hakea malminetsintälupaa ennen varausajan loppumista 31.1.2022. Yhtiö uskoo aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella alueella olevan muun muassa kuparia, nikkeliä, kultaa ja kromia.

Yksi valituksen tekijöistä on Suomen Saamelaiskäräjät. Myös ryhmä paikallisia henkilöitä kertoo valittaneensa varausilmoituksesta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta vahvistetaan, että valituksia on saapunut yhteensä kolme.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta arvioidaan, että tämäntyyppisten valitusten käsittelyaika on noin puoli vuotta. Arvio perustuu viime vuoden ja tämän vuoden keskimääräisiin käsittelyaikoihin. Valitusaika päättyi maanantaina 18.5.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja: Toimien vaikutukset syynä valitukselle

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kertoo Saamelaiskäräjien tehneen asiasta valituksen. Hänen mukaansa muun muassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tiedottaminen on ollut puutteellista. Asiasta ei ole myöskään tiedotettu saamen kielellä.

Maaseudun tulevaisuus (siirryt toiseen palveluun) kertoi aiemmin, että Tukesin kuulutus on ollut näkyvillä Enontekiön kunnantalon ilmoitustaululla. Kunnantalo on ollut kuitenkin suljettuna koronatilanteen vuoksi, eikä kuulutusta ole näin ollen kukaan voinut nähdä.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kertoo olevansa huolissaan maastotutkimusten ja muiden suunnitelmien vaikutuksista poronhoidolle. Kuva: Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi | Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kertoo, että tällaisten toimien aiheuttamat vaikutukset ovat syynä siihen, miksi Saamelaiskäräjät vastustaa niitä. Hän sanoo, että aluevarauksen vaikutukset esimerkiksi poronhoitoon ovat huolestuttavia.

– Emme muutenkaan näe mahdollisena rakentaa ja alkaa varaamaan maa-alueita tällaisiin kaivostoimiin saamelaisten kotiseutualueella erityisesti siksi, että kyse on saamelaiselle kulttuurille ja poronhoidolle tärkeistä alueista, perustelee Juuso.

Akkerman Finland Oy:n toimitusjohtaja Jan H. Akkerman kertoi aiemmin Ylelle olevansa kiinnostunut kuulemaan paikallisilta kokemuksia aiemmista tutkimuksista ja ehdotuksia mahdollisten haittojen välttämiseksi sekä haluavansa ymmärtää saamelaisten poronhoitajien tarpeita ja huolenaiheita.

Vastustusryhmä heräsi sosiaaliseen mediaan

Suunnitelmat aluevarauksesta ja siihen liittyvistä aikomuksista ovat herättäneet huolta Käsivarren tunturialueen puolesta. Muun muassa Käsivarren paliskunnassa suunnitelmien pelätään toteutuessaan tuhoavan alueen poronhoidon.

Yli 1 700 henkilöä on liittynyt Facebook-ryhmään, jossa vastustetaan kaivostoimintaa tai niiden suunnitelmia, kuten etsintälupia Käsivarressa. Julkisen ryhmän sivuilla kerrotaan aikomuksesta tehdä nettiadressi toimien vastustamiseksi.

Alueella on jo kokemusta tutkimuksista, sillä siellä on tehty useita vuosia tutkimusporauksia. Tukes myönsi malminetsintäluvan Geologian tutkimuslaitokselle (GTK) Lätäsenon alueelle Käsivarteen heinäkuun alussa 2016. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun malminetsintälupa myönnettiin saamelaisalueelle uuden kaivoslain aikana.