Muuramen kunnan tilinpäätös ei mennyt läpi, kunnanjohtajan mukaan kyseessä on väärinkäsitys

Myös valtuuston puheenjohtaja kokee, että tilintarkastuskertomuksessa on takerruttu muotoseikkoihin.

Muurame
Läheltä
Yle

Muuramen kunnanvaltuuston tilintarkastuskertomuksesta (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi lukuisia ongelmia koskien vuotta 2019. Tilintarkastaja on esittänyt, ettei tilinpäätöstä siksi hyväksyttäisi.

Sekä valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen että kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kokevat, että kyse on enemmänkin muotoseikoista ja väärinkäsityksistä kuin todellisista ongelmista.

Tilintarkastuskertomuksessa kerrotaan, että kunnanvaltuustolle ei ole esitetty liikelaitokselle asetettavia toiminnan ja talouden tavoitteita, kunnanhallitus ei ole esittänyt talousarviossa sitovia toiminnallisia tavoitteita kunnanhallituksen ja Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan toimialueelle, ja kuntalain mukainen talousarvio vuodelle 2019 puuttuu.

Täten vuoden 2019 tilinpäätös ei täyttäisi kaikkia kuntalain vaatimuksia.

Liikanen tarkentaa, että liikelaitos, jonka toiminnan ja talouden tavoitteet ovat tilintarkastuskertomuksessa mainittu puutteellisina, tarkoittaa terveyskeskusta ja vuodeosastoa.

Lisäksi kertomuksen mukaan kunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisessä ei ole huomioitu kaikkia kuntalakiin vuonna 2004 voimaan tulleita muutoksia.

Lopputulos on, että tilintarkastuskertomuksessa ei esitetä tilinpäätöksen hyväksymistä virheiden vuoksi. Vastuuvapaus myönnetään muille tilivelvollisille, mutta ei kunnanhallitukselle eikä kunnanjohtajalle.

Kunnanjohtaja: Kärpäsestä tuli härkänen

Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kokee, että koko asia on keskeneräinen, ja kyse on lähinnä väärinkäsityksistä tilintarkastuskertomuksen laatineen tahon osalta.

– Tässä on varmaan tullut kärpäsestä härkänen, mutta katsotaan. Aika näyttää.

Ranta-ahon mukaan seuraavaksi tarkastuslautakunta pyytää häneltä ja kunnanhallitukselta vastinetta tilintarkastajan lausuntoon. He tulevat antamaan sen 8. kesäkuuta mennessä ja kommentoimaan tilintarkastuskertomuksessa esiinnostettuja ongelmia.

– En löydä mitään perustetta, etteikö tiliä ja vastuunvapautta pitäisi myöntää. Itse asiassa olen aivan varma siitä, hän sanoo.

Valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen on niin ikään sitä mieltä, että tilintarkastuskertomuksessa on takerruttu muotoseikkoihin. Tilintarkastaja on vaihtunut, ja aiemmin vastaavia huomioita ei Liikasen mukaan tehty, vaan tilinpäätökset on hyväksytty.

Hän korostaa, että mitään vahinkoa ei kunnalle ole missään kohtaa aiheutettu, ja kokee, että valtuusto on saanut riittävällä tarkkuudella haluamansa tiedot.

– En lähtisi syyttämään ketään, mutta mielestäni kyse on lähinnä siitä, että aiempi toimintatapa ei olekaan toimiva malli nykyisen tilintarkastajan mielestä.

Muuramen Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan toimialue on laaja (siirryt toiseen palveluun), sillä se vastaa niin opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tuottamisesta kuin Liikkuva Muurame -toimintamalliin kuuluvien palveluiden järjestämisestä. Lisäksi lautakunta vastaa joukkoliikenteestä niiltä osin kuin sen järjestäminen kuuluu Muuramen kunnalle.