1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kunnallishallinto

Tarkastuslautakunta: 150 000 asukkaan tavoite on epärealistinen Lahdessa, siihen ei auta yliopisto- ja ympäristöpääkaupungin mainekaan

Arviointikertomuksen mukaan Lahden päättäjillä pitäisi olla tiukemmat ohjakset konserniyhtiöihin ja hyvinvointiyhtymään.

kunnallishallinto
Pyöräilijöitä rantaraitilla Lahden satamassa.
Ympäristöpääkaupunki-hanketta tarkastuslautakunta pitää merkittävänä, mutta kritisoi hankkeen johtajavalintaa.Timo Vepsäläinen / Yle

Lahden tarkastuslautakunta on jakanut arviointikertomuksessaan jälleen risuja ja ruusuja päättäjille.

Vuoden 2019 arviointikertomuksessa (siirryt toiseen palveluun) (Lahden kaupunki) kiinnitetään huomiota väestönkasvutavoitteisiin ja suositellaan, että uutta yliopistokaupunkia markkinoidaan voimakkaammin. Samalla nuorisotyöttömyyden torjuntaan perätään selvitystä, miten muissa suurissa kaupungeissa nuorten työllisyyttä on hoidettu Lahtea paremmin.

Lahdessa pitäisi asua 125 000 asukasta kahden vuoden kuluttua ja 150 000 asukasta kymmenen vuoden kuluttua, jos väkilukutavoitteet toteutuisivat. Epäilynä on nyt, että väestökasvu ja ennusteet eivät tue kehitystä ja todellinen väestökasvu tulisi huomioida palvelurakenteen suunnittelussa, katsoo tarkastuslautakunta.

Esimerkkinä onnistuneesta palvelurakenteen uudistuksesta tarkastuslautakunta pitää Triossa sijaitsevaa Palvelutoria.

Sapiskaa kaupungin johdolle annetaan muun muassa vuosien 2018 ja 2019 kyberhyökkäysten hoidosta, kun hyvinvointiyhtymän verkko eriytettiin kaupungin verkosta vasta toisen tietohyökkäyksen jälkeen.

Kaupungin tulisi täsmentää ohjeistusta konserniyhtiöiden osallistumisesta yrityselämän tilahankkeisiin, katsoo tarkastuslautakunta. Taustalla on Spatiumin 1,5 miljoonan euron sijoitus Vuohelan Herkun uusiin tiloihin Lahdessa – yrityksen liiketoiminta tiloissa osoittautui nopeasti kannattamattomaksi.

Lahden valintaa vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi pidetään arviointikertomuksessa merkittävänä. Hankkeen johtajan valintaa kuvataan kuitenkin prosessina epäonnistuneeksi. Syynä on se, että tehtävään ei ollut mitään koulutusvaatimuksia, vaikka kaupungin strategiassa tavoitellaan koulutustason nousua. Tulevaisuudessa kaupungin uskottavuus edellyttää, että koulutuksella on merkitystä myös johtotehtäviä täytettäessä, todetaan arviointikertomuksessa.

Lautakunta pitää EU-rahoitteisen CitiCAP-hankkeen onnistumista tärkeänä. Päästökauppa ja älykäs pyörätie ovat uusia innovatiivisia projekteja, joista Lahden on mahdollista saada vetonaulat ympäristöpääkaupunkivuoteen. Arviointikertomuksessa huomautetaan kuitenkin samalla, että älypyörätie on vain pieni osa kaupungin osin vaarallisessakin kunnossa olevaa pyörätieverkostoa.

Lahti Energian toimitusjohtajan palkankorotukset olisi pitänyt hyväksyttää

Päätöksenteon sujuvoittaminen ja kuntien omistusohjauksen virtaviivaistaminen ei ole tarkastuslautakunnan mukaan onnistunut hyvinvointiyhtymässä yhtymäkokousmallilla. Siitä osoituksena on se, että kahdessa ensimmäisessä yhtymäkokouksessa ei ole päästy sääntöjen mukaiseen ratkaisuun edes puheenjohtajan ja hallituksen varajäsenen valinnasta.

Menojen kasvua hyvinvointiyhtymässä pidetään kaupungin taloudenpidon kannalta kestämättömänä. Lisäksi lautakunta suosittaa, että Lahti ja muut osakaskunnat laatisivat yhdessä hyvinvointiyhtymän kanssa kokonaisvaltaisen suunnitelman sote-kiinteistöjen rakentamisesta. Nykytila on sekava, kun osa kunnista investoi itse sote-rakentamiseen ja Lahti on ulkoistanut Nastolan terveysaseman rakentamisen hyvinvointiyhtymälle.

Huomiota arviointikertomuksessa kiinnitetään myös Lahden ja Nastolan yhdistämiseen. Lautakunta on pannut merkille aluejohtokunnan merkittävän roolin Nastolan kehittämisessä. Mallia suositellaan kokeiltavaksi muissakin kaupunginosissa. Samalla suositellaan kuntalaisille tehtävää asukaskyselyä Lahden ja Nastolan yhdistämissopimuksen vaikutuksista.

Lautakunta kummastelee Lahti Energian toimitusjohtajan palkankorotuksia. Palkan lasketaan nousseen 46 prosenttia kahdessa vuodessa ilman, että korotuksista olisi pyydetty etukäteen lausuntoa kaupunginjohtajalta. Jatkossa konserniyhtiöiden palkka-, bonus ja muut edut pitäisi hyväksyttää konserni- ja tilajaostossa, katsoo tarkastuslautakunta.

Lue seuraavaksi