Hyppää sisältöön

Keliberin laajennuksen YVA-ohjelma käyntiin – alueen ihmisiltä toivotaan palautetta suunnitelmista

YVA-ohjelmassa tarkastellaan, miten muuttuneet suunnitelmat vaikuttavat muun muassa maa- ja kallioperään, vesiin ja maisemaan.

Keliberin Litiumkaivoksen tutkimustunneli Kokkolan Syväjärvellä. Kuva: Yle/Kalle Niskala

Kaivosyhtiö Keliberin litiumkaivosalueen laajennuksen YVA-ohjelma on käynnistynyt. Työssä tarkastellaan Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosten tuotantomäärien kasvattamista ja myös rikastamon sijoittamista Kaustiselle Päivänevan tai Kalaveden alueille.

Läntän louhos ei ole mukana ohjelmassa, koska sen osalta malmimääriin ei ole tullut muutosta aiemmasta.

YVA-selostus pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana.

Arvioinnissa tarkastellaan eri vaihtoehtoja nollavaihtoehdosta lähtien. Muut vaihtoehdot ovat 600 000 tonnin ja 875 000 tonnin vuotuinen louhinta. Molemmissa malleissa kaivoksesta saataisiin sen elinkaaren aikana 10 miljoonaa tonnia malmia. Elinkaari olisi joko 16 tai 13 vuotta, vuotuisesta määrästä riippuen.

YVA-prosessissa käydään läpi alueen ympäristön nykytila ja toiminnan vaikutukset ympäristöön, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen sekä eläimistöön. Myös vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja alueen yhdyskuntarakenteeseen selvitetään.

Lisäksi Keliber on aloittanut Vionnevan Natura 2000 -arvion päivittämisen niin, että Päivänevan alueelle sijoittuvan rikastamon vaikutukset otetaan huomioon.

Keliber toivoo ihmisiltä aktiivista osallistumista keskusteluun ja palautetta suunnitelmista. Prosessiin voivat osallistua kaikki, joihin suunniteltu toiminta voi vaikuttaa.

Louhokset ja rikastamo sijaitsevat Kokkolan, Kaustisen ja Kruunupyyn alueilla.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään myös kaikille avoin tilaisuus verkkolähetyksenä 17.6. kello 18. Linkki siihen tulee Keliberin sivuille.