Kuopioon suunnitellaan nykyistä tuplasti isompaa turvakotia – yli sata asiakasta jouduttiin viime vuonna ohjaamaan muualle ruuhkien vuoksi

Turvakotipaikkoja on Pohjois-Savossa tällä hetkellä asukasmäärään suhteutettuna aivan liian vähän.

Moni tulee turvakotiin lasten kanssa. Arkistokuva. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Kuopioon kaavaillaan uutta, isompaa turvakotia. Suunnitelmana on, että uudessa turvakodissa olisi 10 perhepaikkaa, kun nykyään paikkoja on viisi.

Tarvetta isommalle turvakodille on, sillä nykyisessä on usein ruuhkaista. Viime vuonna turvakoti oli täynnä yli kahtena satana päivänä, ja sen paikat olivat muutoinkin lähes aina käytössä.

Uuden turvakodin sijainnista tai aikataulusta ei ole vielä Kuopion turvakodin vastaavan sosiaalityöntekijän Ulla Nuutisen mukaan tietoa.

– Tarkoituksena on, että hankesuunnitelma valmistuu ensi syksynä. Ajatuksena on, että Kuopiossa olisi edelleen yksi turvakoti, mutta siinä olisi tuplasti enemmän paikkoja nykyiseen verrattuna.

Turvakotipaikkoja aivan liian vähän

Yhtenä syynä Kuopion turvakodin ruuhkaisuuteen on se, että maakunnassa on asukaslukuun suhteutettuna aivan liian vähän turvakotipaikkoja.

– Yleinen suositus on, että olisi yksi turvakotipaikka 10 000 asukasta kohden. Meidän alueellamme on noin 250 000 asukasta eli siihen suhteutettuna Kuopion turvakodin paikkamäärä on hyvin alimitoitettu, Nuutinen sanoo.

Nuutisen mukaan myös tietoisuus turvakotipaikoista on parantunut.

– Lähisuhdeväkivallasta puhutaan nykyisin enemmän, jolloin ihmiset lähtevät hakemaan rohkeammin itselleen apua.

Asiakkaita ohjataan paljon Itä-Suomen muihin turvakoteihin

Kuopion turvakodin asiakasmäärät ovat kasvaneet neljänneksellä vuodesta 2016. Viime vuonna asiakkaita oli noin 200, mutta Kuopiosta jouduttiin tilan puutteen vuoksi ohjaamaan iso joukko, noin 130 ihmistä, muihin turvakoteihin.

– Täytyy muistaa, että valtakunnallisesti päivätasolla on kuitenkin vapaana noin 64 turvakotipaikkaa. Asiakkaalle löytyy siis aina turvallinen paikka, jos hän on valmis lähtemään toiseen turvakotiin, Nuutinen huomauttaa.

Usein suuntana ovat tällöin lähialueen muut turvakodit Joensuussa ja Mikkelissä. Joensuussa turvakodin asiakasmäärien kasvu on tasaantunut: viime vuonna sinne hakeutui 165 asiakasta, kun sitä edeltäneenä huippuvuonna asiakkaita oli 174.

Joensuun turvakodin palveluesimiehen Tiina Nevalaisen mukaan turvakodissa on usein hyvin tilaa. Silti joissakin tilanteissa tarvetta olisi ohjata asiakkaita muualle.

– Meiltä on aika harvoin pystynyt ohjaamaan asiakkaita Kuopioon, jos sille olisi turvallisuussyistä tarvetta. Jos Kuopioon tulee enemmän paikkoja, voimme tehdä tällaisia siirtoja jatkossa, Nevalainen sanoo.

Suurin osa hakeutuu turvakotiin omasta aloitteestaan

Turvakotiin voi mennä joko oma-aloitteisesti tai jonkun tahon ohjaamana. Noin 40 prosenttia ihmisistä hakeutuu turvakotiin omasta aloitteestaan ja noin kolmannes sosiaalihuollon ohjaamina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan poliisin tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta asiakkaita ohjautui turvakoteihin vain muutama prosentti.

– On iso huoli, että poliisi ja terveydenhuolto ohjaavat näin vähän asiakkaita turvakoteihin. Kuitenkin voisi ajatella, että he ovat etulinjassa kohtaamassa väkivallan kokeneita, Ulla Nuutinen sanoo.

Nuutinen painottaa, että turvakotiin voi hakeutua myös väkivallan uhan vuoksi. Väkivallan ei myöskään tarvitse olla fyysistä, vaan väkivallan muotoja on useita, esimerkiksi taloudellinen, henkinen ja digitaalinen väkivalta tai vaikkapa vaino.

– Asiakkaat itse eivät välttämättä tunnista kokemaansa väkivaltaa. Edelleen sekä asiakkailla, viranomaisilla että yhteistyökumppaneilla on sitä luuloa, että fyysinen väkivalta on ainoa väkivallan muoto.

Turvakoteihin ei tarvita lähetettä tai maksusitoumusta.

– Tässäkin on vielä monilla epätietoisuutta. Meihin yhteydessä olevat viranomaisetkin saattavat kysyä, että millainen lähete tai maksusitoumus tarvitaan, Nuutinen sanoo.

Turvakotipalvelu on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille. Palvelu on ympärivuorokautista ja maksutonta.

Muun muassa Väestöliiton sivuille (siirryt toiseen palveluun) on koottu tietoa väkivallan uhreille ja sen tekijöille tarjolla olevasta avusta. Kuopion turvakodin yhteystiedot löytyvät Kuopion kaupungin sivuilta (siirryt toiseen palveluun).