1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koronavirus

Hallitus sopi 5,5 miljardin toimenpidekokonaisuudesta – näin rahaa käytetään

Hallitus sopi tiistaina 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuudesta, jolla elvytetään taloutta koronakriisistä.

Hallitus on lisätalousarvioneuvotteluissaan sopinut ennätyssuuresta 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuudesta. Kuva: Lauri Heikkinen / Valtioneuvoston kanslia

Hallitus sopi tiistai-iltana historiallisen suuresta neljännestä lisätalousarviosta. Lisätalousarvioesityksessä talouden elpymistä koronakriisistä tuetaan kaikkiaan 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuudella, josta lisätalousarvion koko on 4,1 miljardia euroa.

Kokonaisuuteen sisältyy suoria tukia että muita talouden elpymistä vauhdittavia toimenpiteitä. Yle seurasi hallituksen tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä tässä jutussa.

Listasimme alle lisätalousarvion keskeisen sisällön.

Lapsille ja nuorille 320 miljoonan euron hyvinvointipaketti

Hallitus toteuttaa noin 320 miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin, joka jakaantuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Hyvinvointipaketilla tuetaan kaikkia koulutusasteita, muun muassa perusopetuksessa syntynyttä oppimisvajetta ja opintojen kertaamista sekä pilotoidaan Suomen harrastusmalli, jolla luodaan maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulujen iltapäiviin.

Lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan lisäksi korottamalla peruspalveluiden valtionosuuksia 112,3 miljoonalla eurolla. Varat kohdistuvat sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tuetaan muun muassa 60 miljoonan euron lisäyksellä julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Näillä järjestetään esimerkiksi alle 25-vuotiaiden työvoimakoulutuksia ja lisätään kesätyöpaikkoja.

Perustoimeentulotukeen parannus, työttömyysturvaan muutoksia

Perustoimeentuloon ehdotetaan määräaikaista parannusta elokuusta vuoden loppuun. Tähän on varattu 60 miljoonan euron määräraha.

Valtion osuuteen työttömyysturvasta ehdotetaan 812 miljoonan euron lisäystä.

Liikenteeseen, asumiseen ja osaamiseen isoja panostuksia

Kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi valtion tukemaan asuntotuotantoon ehdotetaan 340 miljoonan euron korkotukivaltuuksien korottamista.

Väyläverkon kehittämishankkeisiin on varattu yhteensä noin 404 miljoonaa euroa. Mukana on muun muassa ehdollisena Metsä Groupin biotuotetehtaan investointipäätökselle yhteensä 156 miljoonan euron valtuus tähän liittyviin infrahankkeisiin. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy perusväylänpitoon 30 miljoonan euron ehdotus teiden päällysteiden korjaamiseen.

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen ehdotetaan yhteensä 124 miljoonaa euroa, jolla tavoitellaan 4 800 aloituspaikan lisäämistä.

Kunnille 1,4 miljardin tukipaketti

Kuntien ja sairaanhoitopiirien taloutta tuetaan noin 1,4 miljardin euron tukipaketilla. Sairaanhoitopiirien osuus tästä on 200 miljoonaa euroa, jolla on tarkoitus avustaa koronavirustilanteen aiheuttamissa kustannuksissa ja alijäämien kompensoinnissa.

Kuntien valtionosuuteen ehdotetaan yli 770 miljoonan euron lisäystä, ja lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä.

Liikenteen toimenpiteisiin 755,8 miljoonaa euroa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista on syntynyt neuvottelutulos Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

Hallitus varaa liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin yhteensä 755,8 miljoonaa euroa.

Yrityksille 300 miljoonan lisätuki

Yrityksille ehdotetaan uutta kustannustukea, johon varataan 300 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustusvaltuuksia korotetaan 180 miljoonalla kohdennettavaksi koronaviruksesta johtuvien häiriöiden korjaamiseen.

Lisäksi väliaikaisena toimenpiteenä esitetään, että verovelvolliset voisivat hakea maksujärjestelyä tammi-maaliskuussa suoritettuihin arvonlisäveroihin.

Kulttuuritapahtumien järjestäjäorganisaatioita tuetaan 9,6 miljoonan euron avustuksella.

Luontokohteisiin, joukkoliikenteeseen ja ilmastorahastoon varoja

Metsähallitukselle ehdotetaan 13,1 miljoonaa euroa luontokohteiden kunnostamiseen ja luontomatkailun kehittämiseen. erilaisiin viheralue-, vesihuolto- ja metsiensuojeluhankkeisiin ehdotetaan yhteensä 53 miljoonaa euroa.

Joukkoliikennettä tuetaan 100 miljoonalla eurolla. Tällä korvataaan lipputulojen menetystä. Valtiontukea lisätään jalankulun ja pyöräilyliikenteen tukemiseen 18 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Aiemmin perustettavaksi sovittua ilmastorahastoa pääomitetaan 300 miljoonalla eurolla. Ilmastorahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen sekä teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen.