Porin sivistyslautakunta tyrmää merkittävän osan koulujen lakkautuslistasta – toivoa Ahlaisiin, Enäjärvelle, Kalaholmaan ja Söörmarkkuun

Lautakunta esittää useita muutoksia kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen ja toimialajohtaja Esa Kohtamäen säästöehdotukseen.

Sivistyslautakunta esittää, että muun muassa Porin Enäjärven koulun toiminta saisi jatkua. Kuva: Jari Laasanen / Yle

Porin sivistyslautakunta vaatii isoja muutoksia kaupunginjohdon säästöehdotukseen, joka koskee kouluverkkoa.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja sivistyspuolen toimialajohtaja Esa Kohtamäki esittivät äskettäin isoa uudistusta kouluverkkoon. Se sisältää runsaasti osia vuosi sitten kaatuneesta kouluverkkoehdotuksesta. Tavoitteena on muun muassa löytää säästöjä talousvaikeuksissa olevan kaupungin tilanteen helpottamiseksi.

Ahlainen ja Söörmarkku säästyisivät

Sivistyslautakunta tyrmää muun muassa Ahlaisten oppilaiden siirtymisen Noormarkkuun. Lautakunnan mielestä koulun on jatkettava nykyisissä tiloissa. Sinne siirretäisiin myös perusturvan, varhaiskasvatuksen ja kirjaston palvelut.

Noormarkussa Söörmarkun koulun luokat 3. ja 4. jatkaisivat Söörmarkussa.

Kalaholma jatkaisi

Kalaholman koulun pitäisi lautakunnan mielestä jatkaa ennallaan toistaiseksi. Koulun peruskorjauksen tarvetta pitäisi arvioida myöhemmin. Itä-Porin varhaiskasvatus jatkaisi ennallaan.

Pohjois-Poriin rakennettaisiin Kohtamäen hahmotelman mukaisesti noin 600 oppilaan 1.-6. luokkien koulu, johon tulisi myös perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palveluja. Uuteen kouluun siirtyisivät Toejoen ja Ruosniemen koulut. Koulurakennusta voitaisiin myöhemmin laajentaa.

Enäjärvi säästyisi

Meri-Porin osalta lautakunta katsoo, että Kyläsaaressa koulu jatkaa entisissä tiloissa ja koulun peruskorjausta harkitaan myöhemmin. Enäjärven koulua ei peruskorjata mutta koulu saisi jatkaa toimintaansa toisin kuin Kohtamäki esittää.

Kyläsaareen ei tehtäisi päiväkotia, sen sijaan Pihlavaan tulisi 120-paikkainen päiväkoti entisen koulun tontille. Enäjärven päiväkoti jatkaisi ennallaan, Uudenniityn päiväkoti suljettaisiin jo nyt kesällä. Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljettaisiin uuden päiväkodin valmistuttua Pihlavaan.

Reposaaresta erimielisyyttä

Reposaaren osalta lautakunta oli erimielinen.

Osa kannattaa ehdotusta, että Reposaaressa jatkaisivat vain 1. ja 2. luokkien oppilaat ja loput siirtyisivät Meri-Poriin. Toiset taas katsovat, että opetuksen on jatkuttava Reposaaressa 6. luokkaan asti.

Lukiouudistukselle pieni lykkäys

Lukiot lautakunta yhdistäisi hallinnollisesti elokuussa 2021. Tässä otettaisiin vuoden aikalisä.

Lukio-opetuksen eli yhteislyseon ja lyseon lautakunta yhdistäisi elokuuhun 2023 mennessä eli samassa aikataulussa kuin Kohtamäki on esittänyt. Lautakunta painottaa, että opettajia ja opiskelijoita on kuultava uudistuksessa.

Lautakunta esittää, että Myötätuulen erityiskoulun suunnittelu aloitetaan tänä vuonna ja investointi toteutetaan vuosina 2021–2022. Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäyttöä lautakunta alkaisi selvittää, mutta toteutuksesta päätettäisiin vasta myöhemmin.

Uusille päiväkodeille keskustassa lautakunta ei näe tarvetta vuoteen 2024 mennessä.

Mitä valtuusto päättää?

Sivistyslautakunta ei olisi Porin virkamiesjohdon alkuperäisen esityksen mukaan päässyt lausumaan omaa kantaansa asiaan. Kaupunginhallitus halusi kuitenkin ennen omaa päätöstään kuulla sivistyslautakuntaa.

Seuraavaksi asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallituksen olisi määrä tehdä ehdotus valtuustolle pikapuoliin, sillä kouluverkkoratkaisu on tarkoitus tehdä jo kesäkuun valtuustossa.

Nopea aikataulu on herättänyt hämmennystä Porissa. Esimerkiksi normaaleja kansalaiskuulemisia ei ole aiottu järjestää, vaan kansalaisten näkemyksiä kouluverkon uudistamisesta pyydetään vain sähköisesti.

Kansalaiskuulemisten järjestämättömyyttä perustellaan koronatilanteella, vaikka Satakunnassa ei ole huhtikuun jälkeen todettu yhtään koronatapausta ja myös koronarajoituksia on höllennetty kesäkuun alusta alkaen.

Poliitikot ovat Porissa aiemminkin kaataneet virkamiesten esityksiä kouluverkon uudelleenjärjestelystä. Näin tapahtui viimeksi vuonna 2019, jolloin alkuperäinen esitys sai poliitikkojen käsittelyssä aivan uuden ja huomattavasti vähemmän radikaalin muodon.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Vuolanne (sd.) uskoo, että lautakunnan linjauksilla on tälläkin kertaa vaikutusta lopputulokseen. Hän toivoo, että valtuusto pystyy löytämään kouluverkosta yksituumaisen ratkaisun