Oikeusasiamies ei ota Kirkkopuiston pysäköintirakentamisen kantelua käsittelyyn: "Valituksia on jo vireillä, eikä tutkintakynnys ylity"

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan kantelu koskee osin vanhentuneita ja osin oikeusasiamiehelle kuulumattomia asioita.

Pysäköintiluola on Kirkkopuiston kaupungintalonpuoleisen sivun mittainen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Risto Oikarinen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut ratkaisun Jyväskylän Kirkkopuiston alle suunnitellusta pysäköintirakentamisesta tehtyyn kanteluun. Pysäköintiluola sijoittuu kaupungintalon ja -teatterin puoleiselle sivulle puistoa.

Ratkaisun mukaan Ahti Vielman ja Kauko Sorjosen "kirjoitus ei anna aihetta toimenpiteisiin".

Vielma ja Sorjonen kirjelmöivät oikeusasiamiehelle muun muassa kuulutusten nähtävänä pitämisestä sekä siitä, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kaikki eivät ole voineet mennä tutustumaan kuulutuksiin.

Lisäksi Vielma ja Sorjonen kyseenalaistavat rakentamisen poikkeusluvan laillisuuden.

Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan kyseessä ovat toimivaltaisessa viranomaisessa vireillä olevat asiat, ja lisäksi laissa oleva kantelun tutkimiskynnys ei ylity. Osin kyse on myös asioista, jotka eivät kuulu oikeusasiamiehelle, ja osa asioista on vanhentunut.

Esimerkiksi rakennusluvat ovat vireillä Jyväskylän rakennusvalvonnassa, ja Reimarin kiinteistön ajoluiskaa ja muutamia muita asioita koskeva valitus on vireillä hallinto-oikeudessa. Reimarin rakennuslupa taas on niin vanha, ettei asia tule tutkittavaksi.

Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan Vielman ja Sorjosen kirjoituksesta ei käy ilmi asioita, joiden perusteella Jyväskylän päättäjät olisivat ylittäneet harkintavaltansa, käyttäneet sitä väärin tai muutoin menetelleet lainvastaisesti.

Jyväskylän kaupungin mukaan Vielman ja Sorjosen valitus oikeusasiamiehelle ei sinänsä ole hidastanut Kirkkopuiston pysäköintitalohanketta. Projektipäällikkö Ora Nuutinen toteaa, että hankkeen käynnistyminen on kiinni rakennuslupapäätöksestä.

Kyseessä on poikkeamislupahakemus. Kirkkopuiston pysäköintitalo on jo merkitty voimassaolevaan kaavaan, mutta sen sisään- ja ulosajoväylien muutoksiin sekä kaavasta puuttuvien porrashuoneiden rakentamiseen tarvitaan vielä poikkeamislupa. Poikkeamislupahakemuksesta on jätetty useita muistutuksia, ja siitä on tehty siis myös valitus hallinto-oikeuteen.

Ora Nuutinen sanoo, että pysäköintitalon rakentaminen alkaa vielä tänä kesänä, jos rakennuslupa heltiää. Myös hallinto-oikeuden ratkaisua odotellaan lähiaikoina, sillä valitus on jätetty jo puolisentoista vuotta sitten, Nuutinen toteaa.