1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hallituksen työryhmän raportti: Koronakriisi paljastaa yhteiskunnan heikot kohdat – kriisi iskee erityisesti nuoriin ja heikompiosaisiin

Työryhmän ehdottamat toimenpiteet jäävät kuitenkin yleisluontoisiksi, ja konkretiaa löytyy raportista vain vähän.

Entinen arkkipiispa kertoo koronatyöryhmän työn tuloksista
Entinen arkkipiispa kertoo koronatyöryhmän työn tuloksista

Koronakriisi koskettaa jokaista kansalaista, mutta joidenkin ihmisten elämään se tulee vaikuttamaan erityisen voimakkaasti.

Näin voidaan tiivistää suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja tasa-arvon tilaa koronakriisin aikana ja sen jälkeen pohtineen työryhmän raportin sisältö.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä avasi raportin sisältöä tänään puolilta päivin.

Raportin mukaan koronakriisi tuo esiin erityisesti suomalaisen yhteiskunnan heikkoja kohtia, jotka ovat olleet olemassa jo ennen kriisiä.

Näitä ovat raportin mukaan muun muassa palveluiden laadun heikkeneminen, yksinäisyyden sekä syrjinnän lisääntyminen, ylivelkaantuminen ja toimeentulon niukkuus.

Raportin vastuuministeri, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) korosti, että erityistä huomiota on kiinnitettävä jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

Pekonen myös rinnasti koronakriisin vaikutukset 90-luvun lamaan sekä vuoden 2008 talouskriisin.

Erityisryhmien ulkopuolisuus korostuu

Raportti katsoo erityisesti iän, sukupuolen, sosioekonomisen aseman sekä vähemmistöaseman olevan keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat kansalaisten hyvinvointiin.

Vaikka kriisi koskettaa työryhmän mukaan kaikkia kansalaisia, erityisen haavoittuvassa asemassa ovat aikuistuvat nuoret, ikääntyneet työntekijät sekä naisvaltaisilla pavelualoilla työskentelevät ihmiset.

Työryhmää johtanut arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen korosti kuitenkin, ettei raportti pyri nimeämään pelkkiä ihmisryhmiä vaan keskittyy tunnistamaan keskeisiä yhteiskunnan "murtumakohtia".

Tällä hän viittasi yhteiskunnassa jo aiemmin ilmenneisiin sosiaalisiin ongelmiin.

– Siellä, missä on toimeentulon ja elämänhallinnan vaikeuksia, ne kärjistyvät. Tähän liittyy vähemmistöasema, Mäkinen kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Vammaisten, maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien ulkopuolisuus korostuu.

Koti ei ole kakille turvallinen paikka

Raportti nostaa esiin myös perhe- ja lähisuhdeväkivallan.

Vaikka kotona tapahtuva väkivalta ei ole raportin mukaan lisääntynyt kriisin aikana, ovat poliisien kotikäynnit sen sijaan lisääntyneet.

Mäkisen työryhmä korostaakin, että yhteiskunnan tulee taata apu ja tukipalvelut myös poikkeusolojen vallitessa.

Raportin konkreettiset toimenpiteet jäävät ohuiksi

Sisällöltään raportti jää kuitenkin yleistasoiseksi ja sisältää vain vähän konkreettisia ehdotuksia ja askelmerkkejä ongelmien korjaamiseksi.

Mäkinen korosti tiedotustilaisuudessa, että raportti pyrkii ehdottamaan "toimenpiteiden suuntaa", eli sitä, millaisia asioita tulisi ottaa huomioon toimenpiteitä suunniteltaessa.

– Joskus on tarpeellista, että konkreettisten päätösten lisäksi avataan niitä perustavia arvolähtökohtia, joista tätä yhteiskuntaa rakennetaan, Mäkinen sanoi.

Mäkisen ja Pekosen lisäksi raportin sisällöstä olivat kertomassa tiedotustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), työministeri Tuula Haatainen (sd.) sekä tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.)

Lue myös:

Hallitus sopi historiallisen suuresta 5,5 miljardin toimenpidekokonaisuudesta, kunnille luvassa 1,4 miljardin tukipaketti – Yle seurasi hetki hetkeltä

Analyysi: Rahaa jaetaan isolla kauhalla – viimeistään nyt politiikanteko palasi hallitukseenkin