Puolet pohjalaiskunnista luotti päätösvallan johtajansa käsiin koronakriisin aikana – päätöksiä tehty myös väärin perustein

Moni pohjalaismaakuntien kuntajohtaja myös käytti poikkeusoloissa hänelle annettua valtaa. Tehdyt päätökset liittyivät pääosin käytännön järjestelyihin.

kunnat
Kaskisten kaupunkikuvaa.
Kaskisissa johtoryhmän tekemä päätös lomautuksista peruttiin ja vietiin kaupunginhallituksen päätettäväksi.Tuomo Rintamaa/Yle

Useat kunnat päättivät keväällä lisätä johtajiensa valtaa koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Tällä haluttiin nopeuttaa ja helpottaa päätöksentekoa.

Päätöksenteko delegoitiin kunnanhallituksilta ja valtuustoilta kunnan- ja kaupunginjohtajille tai joissain tapauksissa erilaisille johtoryhmille.

Yle selvitti toukokuussa kuntia, jotka olivat näin toimineet. Merkittävä osa kunnista sijaitsi Pohjanmaalla.

Lue seuraavaksi: Yle selvitti: Kymmenille kuntapomoille on annettu erityisvaltaa lakipykälän nojalla, joka ei koskaan astunut voimaan – Tutkija: Kuka oli se Pena, joka tämän keksi?

Ylen toukokuun lopussa tekemä kysely pohjalaiskuntien johtajille paljastaa, että pohjalaismaakunnissa päätösvaltaa siirrettiin kuntajohtajille jopa noin puolessa kuntia.

Kysyimme Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kuntien johtajilta, onko heille siirretty tavallista enemmän päätöksentekovaltaa poikkeustilanteen aikana ja mihin päätöksiin he ovat valtaa käyttäneet.

Kuvassa Kaustisen valtuuston istuntosali
Erityistoimivallalla haluttiin muun muassa välttää luottamusmiesten kokoontumiset hallituksiin ja valtuustoihin. Juha Kemppainen / Yle

Erityistoimivalta laajasti käytössä

Kuntajohtajat päättivät monista käytännön ratkaisuista, esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta, kouluruokailujen uudelleenjärjestelyistä ja etäopetuksen järjestämisestä.

Useat johtajat päättivät myös tukien myöntämisestä yrityksille.

Kauhajoella, Soinissa, Kaskisissa ja Kannuksessa johtajat tai poikkeustilan vuoksi perustetut ryhmät päättivät yt-neuvotteluiden käynnistämisestä, lomautuksista tai lomautusten periaatteista.

Joillakin paikkakunnilla keksittiin luovia ratkaisuja siirtämättä kuitenkaan varsinaisesti erityistoimivaltaa kuntajohtajalle.

– Meillä on yksi delegointipäätös tehty. Eli valtuusto antoi kunnanhallitukselle valtuudet lomauttaa minut ja kunnanhallitus minulle valtuudet lomauttaa osastopäälliköt, kirjoittaa vastauksessaan Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia.

Edellä mainittujen lisäksi kuntajohtajat ovat tehneet päätöksiä erityistoimivallalla Kuortaneella, Luodossa, Seinäjoella, Ilmajoella, Teuvalla, Alavudella, Karijoella, Isojoella, Korsnäsissä ja Evijärvellä.

Kurikassa, Isossakyrössä, Laihialla ja Kruunupyyssä johtajille annettiin erityistoimivalta, mutta johtajat eivät ole sitä käyttäneet. Joissakin kunnissa johtajien tekemät päätökset on viety lopulta kuitenkin luottamushenkilöiden päätettäviksi hallituksiin ja valtuustoihin.

Pohjalaismaakuntien 40 kunnasta kuusi jätti vastaamatta kyselyyn. Näistä ainakin Vaasassa on siirretty kaupunginjohtajalle toiminta- ja päätösvaltaa poikkeusoloissa (siirryt toiseen palveluun).

Kaustisen kunnantalo
Kaustisilla valtuusto antoi kunnanhallitukselle valtuudet lomauttaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle valtuudet lomauttaa osastopäälliköt.Katariina Poranen / Yle

Epäilyksiä vallansiirron laillisuudesta

Kauhajoella erityistoimivallan käyttöönotto poiki kaksi oikaisuvaatimusta. Toisen teki kuntalainen ja toisen kaupunginhallituksen jäsen. Molemmat pitivät kaupunginjohtajan päätösvallan lisäämistä laittomana.

Oikaisuvaatimuksen tehneiden mukaan Kauhajoella erityistoimivalta on myönnetty kaupunginjohtajalle virheellisesti valmiuslain pykälällä 108. Kuntien hallinnon järjestämistä koskevaa pykälää ei kuitenkaan otettu Suomessa käyttöön missään vaiheessa.

Useampi kunta Suomessa on antanut erityistoimivallan johtajalleen valmiuslain pykälän 108 nojalla.

Kauhajoella tämä kuitenkin kiistetään jyrkästi. Kaupunginjohtaja Linda Leinonen sanoo, että Kauhajoen hallintosääntö mahdollistaa vallan delegoinnin kaupunginjohtajalle.

– Varmasti joissakin kunnissa on toimittu väärin ja perusteltu päätöstä tällä pykälällä. Meidän päätös perustui kaupungin hallintosääntöön. Kaikkien kuntien hallintosääntö ei mahdollista vallan delegointia, mutta meidän mahdollistaa, Leinonen toteaa.

Veli Nummela
"Se oli selvä moka", totesi Teuvan kunnanjohtaja Veli Nummela päätöksestä erityistoimivallan käyttöönotosta pykälän 108 perusteella.Pasi Takkunen / Yle

Kiistelty ja kiistetty pykälä 108

Kyselyssämme kuntiin tiedustelimme myös oliko päätöstä erityistoimivallasta perusteltu valmiuslain pykälällä 108. Moni kunta vastaa Kauhajoen tavoin, että pykälä on mainittu esittelytekstissä, mutta päätös ei perustu siihen.

Leinonen uskoo, että pykälä on nostettu esille kuntien esityslistoilla taustatiedoksi.

– Ehkä se on siellä kuvaamassa tilannetta, missä ollaan ja minkälaisia mahdollisuuksia tässä voisi olla käytössä.

Ainostaan Kaskinen ja Teuva myöntävät kyselyssä suoraan, että päätös tehtiin virheellisesti pykälän perusteella.

Kaskisten päätös lomautuksista vietiinkin uudelleen päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

Teuvan kunnanjohtaja Veli Nummela kertoo, että hän oli juuri ennen kunnanhallituksen kokousta huomannut muiden kuntien tekevän vastaavanlaisia päätöksiä erityistoimivallasta. Hän pyysi hallintojohtajaa kopioimaan päätösehdotuksen sellaisenaan muilta kunnilta myös Teuvalle.

– Se oli selvä moka. Ajattelin alun perin, ettei sellaista päätöstä tarvita. Mutta sitten, kun muut kunnat alkoivat päättää erityistoimivallasta, niin ajattelin, että sillä voidaan tarvittaessa turvata nopea päätöksenteko, Nummela kertoo.

Nummela teki erityistoimivallan aikana kolme päätöstä. Hän päätti toimenpideohjelmasta yritystoiminnan tukemiseksi, yksinyrittäjien koronatuen organisoinnista ja kunnan osallistumisesta yli 70-vuotiaiden ruokakuljetuksiin. Päätöksiin ei ole kunnassa palattu, eikä niitä ole Nummelan mukaan tarvinnut perua.

– Emme lähteneet oikomaan niitä, koska kunnanhallitus olisi voinut delegoida päätösvallan minulle myös kunnan hallintosäännön mukaan.

Kaupunginjohtaja Linda Leinonen Kauhajoen Karhubasketin juhlassa 19.5.2018
Linda Leinonen pitää erityistoimivaltaa edelleen hyvänä työkaluna. Kuva Karhu Basketin kultajuhlista 2018. Hanne Leiwo/Yle

Tarvitaanko erityistoimivaltaa jatkossa?

Kauhajoella kaupunginhallitus totesi lopulta erityistoimivallalla käynnistetyt yt-neuvottelut päättyneiksi tuloksettomina. Kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa itse käynnistää uudet neuvottelut, joiden seurauksena Kauhajoki lomautti noin 400 ihmistä.

Oikaisuvaatimukset kaupunginhallitus hylkäsi, eikä päätöksestä ole ainakaan toistaiseksi valitettu hallinto-oikeuteen.

Pikkuhiljaa päätöksiä erityisvallasta on alettu purkaa kunnissa. Näin myös Teuvalla ja Kauhajoella.

Linda Leinosen mukaan erityistoimivaltaa ei oltaisi lopulta edes tarvittu, sillä koronaepidemia on pysynyt alueella rauhallisena. Hän pitää kuitenkin kuntajohtajille annettavaa erityistoimivaltaa edelleen hyvänä työkaluna poikkeustilanteessa.

– Kyllä minä edelleen olisin sitä mieltä, että jos tilannekuva olisi yhtä sekava kuin se oli maaliskuun puolivälissä siitä, miten epidemia kohtaa Etelä-Pohjanmaata ja Suupohjan seutukuntaa, niin kyllä edelleen liputtaisin sen edestä, että hallintosäännön nojalla kaupunginjohtajalle voisi erityistoimivaltaa delegoida, Leinonen sanoo

– Nyt kun koronatilanne on pysynyt alueella rauhallisena, päätökset ovat olleet lähinnä valtiontason päätösten toimeenpanoa. Mutta jos epidemia olisi räjähtänyt pahaksi, sellainen tilanne olisi voinut tulla, jossa olisi pitänyt tehdä oikeita päätöksiä nopeasti, hän jatkaa.

Veli Nummela ei usko, että Teuvalla palataan enää kunnanjohtajan erityistoimivaltaan.

Nummelan mukaan Teuvalla on opittu poikkeusoloissa uusia toimintatapoja, joten vastaavaa päätöstä ei tarvitse tehdä, jos poikkeusoloihin on mentävä uudelleen.

– Olemme pitäneet neljä kunnanhallituksen kokousta etänä. Se on ketteröittänyt kokousten pitämistä. Se on sellainen opittu asia, joka vähentää päätöksenteon delegoinnin tarvetta jatkossa.

Tilaa uutiset koronaviruksesta

Saat Ylen tärkeimmät koronavirusuutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Siirry tilaamaan

Luotettavia koronauutisia nopeasti suoraan puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus