Työryhmä: Himmelistä kaikille avoin kohtaamispaikka ja kaikenikäisiä porilaisia palveleva hyvinvoinnin keskus

Himmelin käyttöä pohtinut työryhmä ehdottaa, että arkkitehtuuriseen arvorakennukseen peruskorjattaisiin tilat Itä-Porin lähipalvelukeskukselle ja maakunnalliselle geriatrisen hoidon keskukselle.

Pori
Palvelukoti Himmelin sisäänkäynti.
Himmelin kohtaloa on pohdittu Porissa jo pitkään. Mari Kahila / Yle

Porin Himmeli-työryhmän loppuraportti on valmistunut. Työryhmä ehdottaa, että Himmelistä peruskorjataan kaikenikäisiä porilaisia palveleva sote- ja gero-keskus.

Porin Vanhallakoivistolla sijaitseva rakennus on arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilän suunnittelema.

Nyt asukkaat ja eri alojen asiantuntijat ovat olleet tiivisti mukana suunnittelemassa tulevaisuuden Himmeliä ja heidän näkemyksensä on otettu kattavasti huomioon loppuraportissa. Myös kansalaisilta tulleet ideat on huomioitu loppuraportissa.

Työryhmän puheenjohtaja Marjukka Palin sanoo, että Himmelistä halutaan kaikille avoin kohtaamispaikka.

Ensimmäinen kerros: yhteisöllisiä palveluita

Raportissa esitetään, että ensimmäiseen kerrokseen tulisi yhteisöllisiä ja osallistavia palveluita.

Katutason palveluja olisivat muun muassa muistihoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot, asukastupa, liikunta- ja kulttuuripalvelut, yhdistysten ja seurakunnan toiminta sekä yritysten palvelut, kuten kahvio- ja lounastoiminta, jalkahoitola ja kampaamo.

Toinen kerros: Itä-Porin lähipalvelukeskus

Toiseen kerrokseen suunnitellaan sote-keskusta. Sinne muuttaisi Itä-Porin lähipalvelukeskus.

Sote-keskuksen palveluvalikoimaan kuuluisivat esimerkiksi terveys-, sosiaali-, perhe- ja vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut ja SataDiagin näytteenotto.

Kolmas kerros: iäkkäiden geriatriakeskus

Kolmanteen kerrokseen avattaisiin täysin uusi maakunnallinen geriatrisen osaamisen keskus.

Gero-keskukseen kuuluisivat geriatrian poliklinikka, arviointi- ja kotiinkuntoutusyksikkö, omaishoidon tukeminen ja lyhytaikaishoito sekä yhteistyö maakunnan perusterveydenhuollon muiden yksiköiden kanssa.

Palveluja ja konsultaatiota voitaisiin tarjota koko Satasoten alueella.

Toiminnan muutos toisi säästöjä

Työryhmä laskee, että Himmelin toiminnan muutoksella voitaisiin saada noin 2,6 miljoonan euron kustannussäästöt. Tämä edellyttää ensin kiinteistön peruskorjausta.

Esitetty ratkaisu tuo työryhmän mielestä pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä, kun sote-palveluja keskitetään yhteen kiinteistöön ja kotona asumista vahvistetaan. Näin ympärivuorokautisen hoidon sekä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon käyttö vähenee.

Peruskorjaus kestäisi pari vuotta

Työryhmä ehdottaa rakennushistoriaselvityksen tekemistä tarkemman suunnittelutyön pohjaksi ja asiantuntevan arkkitehdin valitsemista peruskorjauksen suunnitteluun.

Peruskorjauksen oletettu kestoaika on 1,5–2 vuotta, jonka jälkeen sote- ja gero-keskus Himmeli voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan tammikuussa 2023.

Hankkeen aloittamiseen tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa. Porin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 8. kesäkuuta.

Uudistuksen hinta-arvio noin 18 miljoonaa

Porin perusturvan johto esitti viime vuonna Himmelin sulkemista mutta poliitikot päätyivät kuntoselvityksen tekoon.

Kuntoselvityksen mukaan Himmeli on odotettua paremmassa kunnossa. Tuolloisen arvion mukaan peruskorjaus olisi maksanut noin 10 miljoonaa euroa. Uuden raportin vaatimat tilat, kalusteet ja huoneratkaisut nostaisivat peruskorjauksen ja muun remontin hinnan karkeasti arvioiden noin 18 miljoonaan euroon.