1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koulutus

Opetusministeri Andersson: Etäopetukseen voidaan turvautua syksyllä, jos koronatilanne sitä vaatii

Lakiesityksellä hallitus haluaa joustavoittaa opetuksen järjestämistä myös alueellisesti.

kosonen andersson
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ja opetusministeri Li Andersson kertoivat torstaina, miten opetusta on syksyllä tarkoitus joustavoittaa koronaviruksen varalta. Kuvaa klikkaamalla voit katsoa tallenteen ministeriden tiedotustilaisuudesta.

Hallitus on hyväksynyt torstaina lakiesityksen, joka koskee perusopetuslain, ammatillista koulutusta koskevan lain sekä korkeakoululain väliaikaista muutosta. Laki mahdollistaisi poikkeukselliset opetusjärjestelyt, jos tartuntatautitilanne niin vaatii.

  • Hallituksen lakiesitys mahdollistaisi opetuksen järjestäjälle mahdollisuuden vuorotella etä- ja lähiopetuksen välillä, jos tietyt kriteerit tartuntataudin osalta täyttyvät.
  • Lakimuutos olisi voimassa 1.8.–31.12.2020.
  • Korkeakoulun ensimmäisenä lukuvuonna voi ilmoittautua poissaolevaksi, mikäli opiskelija on estynyt aloittamaan opiskelut koronaviruspandemian aiheuttaman painavan syyn vuoksi.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan hallituksen esitys tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tartuntataudin osalta tietyt edellytykset täyttyvät voidaan vuorotella etä- ja lähiopetuksen välillä. Etäopetukseen siirtymispäätös voitaisiin tehdä kuukaudeksi kerrallaan.

Pääasiallinen opetuksen muoto syksyllä on lähiopetus.

– Vaikka olemme onnistuneet estämään viruksen leviämisen Suomessa toistaiseksi hyvin, on epäselvää, miltä epidemiatilanne syksyllä näyttää ja tullaanko kokemaan koronaviruksen toinen aalto, Andersson toteaa.

Väliaikaista lakimuutosta koulutukseen esitetään, sillä hallituksen tavoitteena on, että valmiuslakia ei tarvitsisi jatkossa käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla.

Poikkeusjärjestelyihin opetuksessa voidaan Anderssonin mukaan siirtyä, mikäli opetusta ei voida järjestää viranomaisohjeiden tartuntatautiohjeistuksia noudattaen. Järjestelyt voitaisiin ottaa käyttöön myös, jos viranomainen sulkisi opetustilan tartuntatautilain nojalla.

Perusopetuslain muutokset eivät koske esiopetuksen, 1.–3. luokkaa käyvien tai erityisen tuen oppilaita. Muutokset eivät myöskään koske pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita tai valmistavan opetuksen oppilaita.

Opetuksen järjestäjän on ministeri Anderssonin mukaan oltava yhteydessä paikallisen tai alueellisen tartuntataudeista vastaavan viranomaisen kanssa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta ja olla voimassa joulukuun viimeiseen päivään asti.

Ammatillista koulutusta koskevaan lakiin esitetään muutosta siltä osin, että opintojen näyttöjen antaminen ja opintojen eteneminen voidaan varmistaa. Näyttöjen toteuttamistapaa koskevaa sääntelyä muutettaisiin väliaikaisesti. Tämä muutos tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.7.2021 saakka.

Hallitus on tiistaina antamassaan lisätalousarviossa suunnannut rahoja myös opetukseen. Valtion erityisavustuksia on varattu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden haettavaksi 14 miljoonaa euroa. Myös lukiokoulutukselle avustuksiin on varattu 17 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen 30 miljoonaa euroa.

Korkeakoulujen osalta lakiesityksessä myös koronamuutoksia

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) kertoo, että korkeakoulujen osalta lakiesityksessä ehdotetaan, että poissaolevaksi opiskelijaksi voi ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna, jos opiskelija ei voi aloittaa opintoja epidemiaan liittyvän painavan syyn vuoksi tai viranomaismääräyksen takia.

Tämä koskee erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden tilannetta esimerkiksi matkustusrajoitusten tai oleskelulupahakemusten käsittelyn pitkittymisen vuoksi. Syyn täytyy olla kuitenkin niin painava, että se itsessään aiheuttaa opintojen aloittamisen estymisen.

Kososen mukaan opintojen suorittamiseen korkeakoulussa voi saada myös lisäaikaa herkemmin koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Kosonen kertoo, että lisätalousarviossa koulutukselle suunnatut 240 miljoonaa euroa suunnataan lisättyihin aloituspaikkoihin tarvittaviin resursseihin. Se kattaisi korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäyksen 4 800 paikalla, joista yliopistopaikkoja olisi 2 600. Korkeakoulut itse päättävät Kososen mukaan, mille aloille lisäpaikat suunnataan.

Päivitetty kello 15.25. Korjattu tieto, että lukiokoulutuksille suunnattuihin avustuksiin on varattu 17 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen 30 miljoonaa euroa.

Jutusta voi keskustella perjantai-iltaan klo 23.

Lue myös:

"Kevät oli tosi, tosi, tosi rankka", kuvailee koululaisen äiti koronakevättä – moni perhe pelkää jo nyt syksyä: voimat eivät riitä etäkouluun ja työntekoon

Uusimmat tiedot koronaviruksesta