Eksote kouluttaa päteviä sosiaalityöntekijöitä epäpätevistä – sosiaalialalla työskentelevät opiskelevat työn ohessa

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksoten sosiaalialan työntekijöistä 15 tekee parhaillaan työnsä ohella pätevöitymisopintoja sosiaalityöntekijäksi. Valmistumisen jälkeen heidän toivotaan helpottavan Eksoten kärsimää sosiaalityöntekijäpulaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Perhetukikeskus
Eksote pyrkii parantamaan sosiaalityöntekijöiden saatavuutta kouluttamalla omia sosiaalialan työntekijöitään työn ohessa sosiaalityöntekijöiksi.Kare Lehtonen/Yle

Sosiaalityöntekijöiden pulasta kärsivä Eksote tukee työntekijöidensä sosiaalityön opintoja.

Parhaillaan 15 pääasiassa sosionomin koulutuksen saanutta Eksoten työntekijää opiskelee sosiaalityötä Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston johdolla.

Tarkoitus on, että ryhmä valmistuu työnsä ohessa sosiaalityön maisteriksi.

Sen jälkeen heidän toivotaan sijoittuvan pahimmasta pulasta kärsivien Eksoten perhe-, aikuisten- ja vanhussosiaalityön sekä vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiksi.

Terveydenhuollon tapaan myös sosiaalityöntekijän ammattia saa harjoittaa vain rekisteröitynyt työntekijä. Epäpätevän sosiaalityöntekijän saa palkata korkeintaan vuodeksi kerrallaan.