Hyppää sisältöön

Yritykset voivat hakea kustannustukea elokuun loppuun asti – tukea voi saada kahdelta kuukaudelta enintään puoli miljoonaa euroa

Mitkä toimialat kuuluvat tuen piiriin määritellään sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen lakiesityksen, minkä jälkeen siitä annetaan asetus.

Kustannustukea voi hakea kiinteisiin kuluihin ja henkilöstömenoihin enintään kahdelta kuukaudelta. Kuva: Yle

Uusi yrityksille jaettava kustannustuki on enintään 500 000 euroa kahdelle kuukaudelle. Hallitus antoi tänään tukea koskevan lakiesityksensä eduskunnalle, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Tuen valmisteluvaiheessa tuen kattorajan otaksuttiin jäävän 100 000–200 000 euron välille.

Uuden tuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Kustannustuki on korvaus yritysten kiinteistä kustannuksista, kuten vuokrista, lvi- ja sähkömaksuista sekä henkilöstöön liittyvistä kustannuksista.

Onko ajateltu jotain tiettyä yrityskokoa esityksessä, kun raja on puoli miljoonaa euroa?

– Ei ole ollut valmistelussa esillä juuri tietyn kokoiset yritykset. Puoli miljoonaa on kuitenkin sellainen summa, ettei se erittäin suuren yrityksen tarpeita kata, sanoo teollisuusneuvos Mikko Huuskonen työ-ja elinkeinoministeriöstä.

Ajatuksena on, että kaikki toimialat kuuluvat lähtökohtaisesti tämän piiriin. Toimialoja kuitenkin arvioidaan niiden liikevaihdon laskun perusteella huhtikuun 2020 tietojen perusteella. Toimialat joilla on mennyt suhteellisen hyvin (liikevaihdon lasku alle 10%), eivät kuuluisi tuen piiriin.

Milloin yritykset voisivat päästä tukea hakemaan?

– Tavoite on, että laki olisi voimassa 1.7 ja sen jälkeen asetus mahdollisimman nopeasti, Huuskonen arvioi.

Valtiokonttorissa on valmius aloittaa toiminta mahdollisimman pian. Huuskosen mukaan on vaikea sanoa päivälleen, milloin ensimmäiset avustukset tulevat.

– Tämä menee eduskunnan käsittelyyn, ja aina on mahdollista, että eduskunta tekee muutoksia esitykseen.

Pienin mahdollinen tukisumma on 2000 euroa, sen pienempiä summia tukea ei maksettaisi.

Hallitus esittää tukea yrityksille, joiden liikevaihto putosi koronan takia vähintään 30 prosenttia. Lisäksi yrityksen toimialan myynnin tulisi olla pudonnut vähintään 10 prosenttia, jotta tukea voi saada.

Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Maksimissaan tuki puoli miljoonaa euroa

Kustannustuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi, sillä näin matalalla tuella ei olisi merkitystä konkurssien estämiseksi. Lisäksi korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

Kustannustukea voi jatkossa hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Kun laki ja siihen liittyvä asetus ovat voimassa ja eduskunnan mahdolliset muutokset on huomioitu haussa, yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista. Valtiokonttori tiedottaa yrityksille erikseen haun alkamisesta. Haku tapahtuu sähköisesti Valtiokonttorista.

Hakemukset elokuun loppuun mennessä

Tukihakemus tulisi tehdä Valtiokonttorille viimeistään elokuun loppuun mennessä. Valtiokonttori tekee tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitetojen perusteella.

Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein. Se voi periä takaisin virheellisten tietojen perusteella maksetut tuet.

Teollisuusneuvos Huuskosen mukaan toimialan määrittely jätettiin myöhemmäksi, koska toimialatiedot saadaan verottajan tiedostojen mukaan. Koronan vaikutus yrityksissä on alkanut näkyä voimakkaasti huhtikuussa ja huhtikuun tiedot saadaan vasta kesäkuun loppupuolella, joten niitä ei vielä voinut kirjoittaa lakiehdotuksen.

– Kun valmistelu aloitettiin, tavoitteena oli tehdä automaattinen hakuprosessi, Huuskonen kertoo puhelimitse.

Perustuslakivaliokunta kuitenkin linjasi viime syksynä, ettei automaattista päätöksentekoa koskevia lakeja saa tehdä ennen kjuin oikeusministeriö on saanut valmiiksi yleislain automaattisesta päätöksenteosta. Tällainen yleislaki on nyt oikeusministeriössä valmisteilla, Huuskonen sanoo.

Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto olisi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.

Suomen Yrittäjät: Toimialaehto keinotekoinen

Suomen Yrittäjät pitää tukea tervetulleena, mutta tuen suuruudeksi se olisi kaivannut noin 500 miljoonaa. Lisäksi järjestön mukaan tuen hakuprosessia voi vaikeuttaa ehto, jonka mukaan koko toimialan liikevaihdon olisi pitänyt laskea 10 prosentilla.

- Ehto toimialakohtaisesta liikevaihdon pudotuksesta on osittain keinotekoinen, ja se tulee aiheuttamaan ongelmia hakuprosessissa, pääekonomisti Mika Kuismanen arvioi tiedotteessa.

Tukiesitys saa kiitosta keskuskauppakamarilta. Tuki auttaa toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

– Aika alkaa silti loppua. Toistaiseksi yritysten puskurit ovat kestäneet, mutta näin ei jatku loputtomiin. Kustannustuki tulee todella tarpeeseen niille yrityksille, joilta liikevaihto on romahtanut alta kriisin takia, hän sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan laajat henkilöstön lomautukset sekä verojen ja maksuaikojen lykkäykset ovat väliaikaisesti onnistuneet kannattelemaan yrityksiä yli tämän kriisin.

Lue myös:

Lisäys klo 15.02: Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote lisätty tekstiin. Lisäys klo 15.20 Teollisuusneuvos Mikko Huuskosen kommentit. Lisätty elinkeinoelämän kommentteja 16.04.

.
.