Koronaepidemia lisännyt suomalaisten ruoka-avun tarvetta – hakemuksia työttömyyspäivärahaan 100 000 enemmän kuin viime vuonna

Tuoreen sosiaalibarometrin mukaan suomalaisten toimeentulo-ongelmat näkyvät muun muassa velkaongelmien lisääntymisenä.

Köyhyys ja sosiaaliturva
Haagan seurankunnan ruoka-apu.
Seurakunnan työntekijä jakamassa ruoka-apua. Kuvituskuva.Henrietta Hassinen / Yle

Koronakevät lisäsi suomalaisten toimeentulo-ongelmia, selviää tuoreesta sosiaalibarometristä.

Vuosittain julkaistava sosiaalibarometri pyrkii selvittämään ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuneita muutoksia sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta.

Esimerkiksi barometriin vastanneista sosiaalityöntekijöistä yli kaksi kolmesta on havainnut suomalaisten ruoka-avun kasvaneen.

Ruoka-avun tarve on kasvanut tasaisesti koko maassa, ja esimerkiksi lapsiperheiden ruokamenot ovat kasvaneet lasten oltua kotona.

Toimeentulo-ongelmien lisääntyminen sosiaalityöntekijöiden mukaan
Ilkka Kemppinen / Yle

Ruoka-apua saavien lisäksi myös toimeentulotuensaajien määrä on kasvanut. Toimeentulotukea saavien määrä oli huhtikuun lopussa yli 40 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna.

Lisäksi Kelan tiedoista selviää, että erityisesti toimeentulotukea saavien nuorten naisten määrä on kasvanut.

Talousongelmat näkyvät velkaongelmina

Suomalaisten velkaongelmat ovat lisääntyneet epidemian myötä yli 40 prosentilla. Myös vuokrarästit ovat lisääntyneet lähes saman verran.

Lisäksi koronakevät näkyy työttömyysluvuissa. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa oli huhtikuun lopussa 433 000 työtöntä työnhakijaa.

Kelan tietojen mukaan työttömyyspäivärahahakemuksia olikin saapunut toukokuuhun mennessä 100 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kelan johto ja kuntien sosiaalityöntekijät eri mieltä onnistumisesta

Sosiaalibarometri selvitti myös, kuinka kuntien sosiaalityöntekijät kokivat Kelan onnistuneen vastaamaan perustoimeentulotukea hakeneiden asiakkaiden palvelutarpeeseen epidemian aikana.

Kyselystä selviää, että Kelan johdon ja sosiaalityöntekijöiden näkemykset ovat kovassa ristiriidassa.

Kelan johdosta yli 90 prosenttia arvioi Kelan onnistuneen hyvin tai melko hyvin, kun taas sosiaalityöntekijöistä vain alle puolet on tätä mieltä.

Jutusta voi keskustella tiistai-iltaan klo 23.

Lue myös:

Hallituksen työryhmän raportti: Koronakriisi paljastaa yhteiskunnan heikot kohdat – kriisi iskee erityisesti nuoriin ja heikompiosaisiin

Uusimmat tiedot koronaviruksesta