1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Malmin lentokenttä

Malmin lentokentällä tehdään kesällä luonto- ja maaperätutkimusta

Malmilla tutkitaan esimerkiksi pintamaiden kierrätyksen mahdollisuutta sekä alueen kasvillisuutta.

Malmin lentokenttä
Läheltä
Yle

Malmin lentokentän tutkimuksilla halutaan selvittää, voidaanko alueen pintamaita kierrättää siten, ettei maata tarvitsisi kuljettaa maankaatopaikoille.

Samalla lentokentältä otetaan sulfidisavi- ja maaperänäytteitä, joiden avulla saadaan tietoa alueen rakentamista varten.

Luontoselvityksillä kerätään tietoa lahokaviosammaleen esiintymisestä ja muusta kasvillisuudesta sekä lepakoista.

Pintamaassa olevat siemenet tarjoavat mahdollisuuden muodostaa monimuotoisia kaupunkiniittyjä, Helsingin kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Lue seuraavaksi