Maakuntahallitus: Hollola paras paikka uudelle kierrätyspuistolle

Hollolalaisten pelkoja halutaan hälventää ja ympäristöriskeihin etsitään ratkaisuja, lupaa maakuntahallituksen puheenjohtaja.

jätteet
Tikkakallion alue Hollolassa, jonne on kaavailtu kiisteltyä kierrätyspuistoa.
Kiisteltyä kierrätyspuistoa suunnitellaan yhä vahvemmin Hollolassa kehätien tuntumaan. Lopullinen pää'tös sijoituspaikasta tehdään vasta ensi vuonna.Juha-Petri Koponen / Yle

Päijät-Hämeen maakuntahallitus esittää Lahden seudun uutta kierrätyspuistoa Hollolan kehätien alueelle.

Maakuntahallitus linjasi kierrätyspuiston sijoituspaikkaa maanantaisessa kokouksessaan. Maakuntahallitus oli yksimielisesti Hollolan vaihtoehdon kannalla. Kehätien aluetta puolsi muun muassa sijainti ja se on elinkeinoelämänkin kannalta paras ratkaisu.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Karin (sd.) mukaan Hollola-vaihtoehtoon päädyttiin kokonaisarvion perusteella.

– Kriteeteereitä oli useita kymmeniä saavutettavuudesta ympäristöasioihin, maankäyttöön sekä turvallisuuteen saakka, perustelee Kari, joka kiittelee samalla valmistelun perinpohjaisuutta.

Kari uskoo myös, että hollolalaisten huolia kierrätyspuiston haittavaikutuksista pystytään hälventämään.

– Keskustelimme muun muassa Koivusillan jokeen liittyvien kysymysten ratkaisemisesta. Joki on kaavaehdotuksessa aluevarauksen rajoilla ja pohdimme, olisiko mahdollista etsiä keinoja, joilla pysyttäisiin minimoimaan tai estämään vaikutukset jokeen.

Kartalla neljä mahdollista sijoituspaikkaa uudelle kierrätyspuistolle Lahden lähellä. Mahdollisista sijoituspaikoista yksi on Hollolan Kehätien lähellä, toinen Orimattilan Marjasuolla, kolmas Orimattilan Loukkaanmäellä ja neljän Orimattilan Matomäessä.
Täyttyvälle Kujalan jätekeskuksekselle on etsitty uutta paikkaa jo pitkään. Neljä vaihtoehtoa on ollut perusteellisessa selvitetyksessä. Renja Nurmi / Yle

Lopullinen päätös ensi vuonna

Kierrätyspuistolle on etsitty paikkaa myös Orimattilasta, jossa on selvitetty puiston sijoittamista Marjasuon, Matomäen ja Loukkaanmäen alueille. Kuntalaiset ovat vastustaneet hanketta molemmissa kunnissa. Uusi kierrätyspuisto korvaa täyttyvän Kujalan jätealueen.

Kierrätyspuistoon on suunniteltu 150 hehtaarin kokoiselle alueelle jätteiden käsittelyä ja varastointia sekä niihin liittyvää yritystoimintaa.

Kesäkuun 23. päivä on tarkoitus pitää maakuntahallituksen ylimääräinen kokous, jossa maakuntakaavan muutos lähetetään lausunnolle. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi se tulisi myöhemmin.

Vaikka kierrätyspuistoa tulevaisuudessa maakuntaan tarvitaankin, sen rakentaminen ei käynnisty nopeasti.

– Lopullinen päätöksenteko maakuntatasolla siirtynee ensi vuoteen. Alueen avaamisessa menee vähintäänkin vuosia, muistuttaa Kari.

Sen jälkeen pallo on kunnissa, kehätievaihtoehdon toteutuessa Hollolassa. Viime kädessä kunta ratkaisee laaditaanko maakuntakaavan mukaisesti asemakaava vai ei.

juttua korjattu 8.7.2020 klo 19.50 korjattu kierrätyspuiston kooksi 150 hehtaaria, aiemmin jutussa sanottiin virheellisesti kooksi sata hehtaaria