1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. laskettelurinteet

Antikkalan lumetusluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen – Kuopion kaupunki pitää luonnonystäväyhdistyksen valitusta perusteettomana

Lupa-asiaa käsitellään nyt toistamiseen Vaasan hallinto-oikeudessa.

laskettelurinteet
Antikkalan laskettelurinne Kuopiossa
Lupa rakentaa lumetusjärjestelmä Antikkalaan on lähtenyt uudelle valituskierrokselle eli lupa odottaa yhä lainvoimaa. Kuva viime talvelta.Sami Takkinen / Yle

Lupa rakentaa lumetusjärjestelmä Kuopiossa Puijon kupeessa sijaitseviin Antikkalan rinteisiin ei ole vieläkään saanut lainvoimaa.

Asialla on ratkaiseva merkitys siihen, ryhtyykö rinneyhtiö Huippupaikat vielä pyörittämään alueella laskettelutoimintaa, joka on ollut tauolla usemman talven. Viimeksi Antikkalan hissit ovat olleet toiminnassa lopputalvesta 2017. Huippupaikat haluaisi alueelle toisen rinteen.

Aluehallintovirasto myönsi maaliskuussa Kuopion kaupungille luvan lumetusjärjestelmän rakentamiseen, mutta Kuopion luonnon ystäväin yhdistys valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Yhdistys on yhä huolissaan lumetusjärjestelmän vaikutuksista muun muassa läheiseen Natura-alueeseen ja rinteen uhanalaiseen sienilajistoon. Yhdistys epäilee myös laskettelutoiminnan taloudellista kannattavuutta.

Kaupunki: ei perusteita luvan kumoamiselle

Kaupungin mielestä valitus ei tuo asiaan sellaista uutta, mikä ei olisi ollut esillä asian aiemmissa käsittelyvaiheissa. Kaupunki myös epäilee vastineessaan valittajien haluavan tarkoituksella pitkittää luvan lainvoimaisuutta, jotta Huippupaikat luopuisi rinnehankkeesta.

Avi myönsi maaliskuussa kaupungille vesilain mukaisen luvan veden ottamiseen Iso-Valkeisen lammesta, putkilinjan ruoppaamiseen sekä tarvittavien putkistojen ja muiden vedenottolaitteiden sijoittamiseen Iso-Valkeisen ja Ala-Antikkalan välille.

Avi perusteli lupaa muun muassa sillä, että lumetuksesta saatava hyöty on haittoja suurempi.

Luvan mukaan hanke on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja toteutettava kuuden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.

Jo toinen valitusvaihe

Kuopion kaupunki haki lumetusjärjestelmälle ja veden ottamiselle Iso-Valkeisen lammesta lupaa jo vuonna 2016. Aluehallintovirasto hylkäsi tuolloin lupahakemuksen.

Perusteluna oli muun muassa lammen veden fosforipitoisuus, joka vahingoittaisi Antikkalan rinteen harvinaisia sieni- ja kasvilajeja. Kyse oli etenkin erittäin uhanlaisesta sienestä, viherhäiverusokkaasta.

Kuopion kaupunki valitti aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen helmikuussa 2019 ja palautti sen uudelleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Lue seuraavaksi