Oikeus tuomitsi Oulun teatterin maksamaan korvaukset näyttelijä Merja Larivaaralle, koska kaupungin vastaus sivutyökiistaan myöhästyi

Teatteri ei ollut hyväksynyt sitä, että Larivaara oli sopinut esittävänsä Seniorisoppa-ohjelmakonseptia muuallakin.

Merja Larivaara työskenteli Oulun teatterissa 2014–2019. Kuva: Marko Väänänen / Yle

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Oulun kaupunginteatterin maksamaan entiselle näyttelijälle Merja Larivaaralle korvauksina 3 000 euroa, koska Larivaara oli joutunut peruuttamaan sopimiaan Seniorisopan esityksiä. Lisäksi teatterin pitää korvata Larivaaran oikeudenkäyntikulut, vähän yli 4 200 euroa.

Käräjäoikeus perustelee ratkaisua sillä, ettei teatteri toimittanut määräaikaan mennessä vastausta oikeudelle.

Teatteri on kuitenkin nyt vaatinut asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi eli toimittanut takaisinsaantihakemuksen. Perusteena on se, ettei se inhimillisen virheen takia ennättänyt määräajassa toimittaa oikeudelle omaa vastinettaan.

Oulun kaupunginlakimiehen Jukka Lámpenin mukaan lausunto ei ennättänyt käräjäoikeuteen, koska lausunnon takarajan määräpäivä laskettiin väärin.

Kenellä oikeudet Seniorisopan reseptiin?

Näyttelijän ja teatterin välisen kiistan taustalla ovat erimielisyydet siitä, oliko Larivaaralla Oulun kaupunginteatterin näyttelijänä oikeus järjestää vanhuksille tarkoitettuja Seniorisoppa-tapahtumia yrityksensä Samasaman ja sen aputoiminimen Jokiteatterin esityksinä.

Samasama on Larivaaran ja hänen miehensä Kari-Pekka Toivosen omistama yhtiö. Kari-Pekka Toivonen toimi aiemmin kaupunginteatterin taiteellisena johtajana.

Kaupunginteatterin tulkinnan mukaan Seniorisoppa-näytäntöjä on alun perin tuotettu Oulun kaupunginteatterin omana tuotantona ja Larivaara on kehittänyt siihen sisältyvän konseptin teatterissa eikä siksi ole voinut markkinoida sitä omana toimintanaan.

Seniorisoppa-tilaisuuksia on markkinoitu muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa (siirryt toiseen palveluun).

Työsopimuksen mukaan Larivaaralla oli oikeus työskennellä myös muun työnantajan palveluksessa, jos se aikataulujen perusteella onnistuu eikä vaikuta haitallisesti Oulun kaupunginteatteriin. Lisäksi sivutyöstä piti pyytää työnantajan kirjallinen lupa.

Teatterin mukaan Merja Larivaara on halunnut kuitenkin esittää teatterin ohjelmistoon jo kuulunutta ja vastaavan tyyppistä esitystä omanaan tai omistamansa yhtiön lukuun. Lisäksi hän on sopinut esityksistä ennen kuin hänellä on ollut siihen työnantajan lupa.

Kaupunginteatteri katsoo, ettei ole korvausvelvollinen perutuista esityksistä.

Näyttelijä Merja Larivaara. Arkistokuva. Kuva: Oulun kaupunginteatteri

Merja Larivaara on todennut haastehakemuksessa, että hän kehitti Seniorisoppa-konseptin vuonna 2015. Hänen mukaansa näytelmää on myyty eri tilaajille, myös Oulun kaupungin teatterille.

Larivaara sanoo haastehakemuksessa, että teatterin Seniorisoppa-näytelmien esitysten kielto on osa yleisempää häneen kohdistunutta epäasiallista menettelyä ja häirintää. Larivaara on aiemmin kertonut muun muassa Forum24 (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä, Me Naisissa ja ET-lehdessä, että koki joutuneensa teatterissa kiusatuksi ja kateuden kohteeksi.

Yle julkaisi viime joulukuussa jutun, jossa tuotiin esiin myös toisenlainen näkemys tapahtumista. Jutussa yli kolmekymmentä teatterilaista kertoi kärsineensä työpahoinvoinnista sinä aikana, kun Merja Larivaara oli teatterissa töissä ja hänen puolisonsa Kari-Pekka Toivonen toimi sen taiteellisena johtajana. Jutussa osa työntekijöistä kertoi, että heidän näkemyksensä mukaan osa ongelmista johtui Larivaarasta ja siitä, että teatterissa oli vaikea hahmottaa, kumpi puolisoista käytti valtaa.

Merja Larivaara ja Toivonen työskentelivät Oulun kaupunginteatterissa vuosina 2014–2019. Toivonen aloitti Hämeenlinnan teatterin taiteellisena johtajana tämän vuoden tammikuussa.