Puun taimilla ilmastoahdistusta vastaan

Nuorten ilmastoahdistus on kasvanut viime vuosina, ja se aiheuttaa muun muassa pelkoa ja voimattomuutta. Kysyimme nuorten ajatuksia ilmastonmuutoksesta.

Puiden ja uuden hiilinielun istuttaminen on teko, jolla voi hillitä ilmastonmuutosta.

Huoli ilmastonmuutoksesta on tällä hetkellä nuorten suurin yhteiskunnallinen huolenaihe.

64% nuorista on erittäin tai melko huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tytöt mainitsevat selvästi poikia useammin ilmastohuolensa, mutta se on pojillekin selvästi suurin huolenaihe.

Nuoret, media ja ilmastonmuutos -tutkimus, Sanomalehtien liitto

Se on tärkeä asia, jonka eteen kaikkien ihmisten pitää tehdä jotain.

Eero Uusitalo, 15, Punkalaidun

Olen aika huolissani maapallon tulevaisuudesta, sillä kun joskus sitten minulla on lapsia, niin haluaisin heille mukavat olot tänne maapallolle.

Niko Heikkinen, 15, Punkalaidun

Nuorten kasvava huoli ilmastonmuutoksesta on käynnistänyt 4H-liitossa hankkeen, jossa nuoret istuttavat Suomeen uutta hiilinielua ja ansaitsevat samalla omaa rahaa.

Heti kun lyöt sen taimen maahan, niin se alkaa sitomaan ilmakehästä hiilidioksidia. Se on hyvä keino käsitellä ahdistuneisuuden tilaa, kun teet jotain sen asian hyväksi.

Tomi Alakoski, toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

Taimiteko-toimintamallin tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää, eli 20 miljoonaa puuta kymmenessä vuodessa.

Nuoret kaipaavat konkreettisia mahdollisuuksia tehdä jotain ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi. He ovat myös ryhtyneet sanoista tekoihin.

87% nuorista on itse toiminut ainakin jollain tavalla.

Nuoret, media ja ilmastonmuutos -tutkimus, Sanomalehtien liitto

Ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi minä kuljen oikeastaan pelkästään pyörällä, paitsi jos matka on yli 10 km.

Niko Heikkinen, 15, Punkalaidun

Kierrätyksellä ja turhanpäiväisen autoilun vähentämisellä voi itse vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Minja Kankaanpää, 15, Punkalaidun

Yritysten ilmastoahdistus ja halu hyvittää päästöjään on tuonut töitä nuorille esimerkiksi Punkalaitumella. Vanhalle turvesuolle istutetaan 30 000 puuta Siilimetsäksi. Ilman Taimitekoa 15 hehtaarin alue olisi jäänyt metsittämättä.

Emme halua rakentaa ratkaisuja, jotka tulevat käyttöön vähäksi aikaa, vaan me haluamme, että ne elävät ja tuottavat hyötyä.

Marko Somerma, toimitusjohtaja, Siili Solutions Oyj

Metsiä voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen hillinnässä kolmella tavalla: Hiilidioksidia sitovana hiilinieluna, hiiltä varastoivana hiilivarastona ja puun käyttö raaka-aineena.

Metsähallitus

Puolet nuorista pitää metsäalaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Nuorten metsäbarometri 2019

Tulevassa ammatissani voin vaikuttaa ilmastonmuutokseen pyrkimällä lisäämään monimuotoisuutta.

Saija Peltola, 23, metsäalan opiskelija, Punkalaidun

Metsä on tärkeä paikka suomalaisille, ja myös nuoret toivovat sen säilyvän tuleville polville.

Haluaisin jättää samanlaisen luonnon kuin minun lapsuudessani, jotta ei tarvitsisi matkustaa kauas nauttiakseen luonnosta.

Minja Kankaanpää, 15, Punkalaidun

Metsä on minulle todella tärkeä, koska liikun metsässä paljon ja nautin siellä olosta.

Niko Heikkinen, 15, Punkalaidun

Metsä on tärkeä luonnonvara ja istuttamisella taataan metsän jatkumo. Metsä antaa ihmisille työtä, ja tuo maisemaan vaihtelua.

Eero Uusitalo, 15, Punkalaidun

Tulevaisuudessa haluaisin tietenkin jättää mahdollisimman monimuotoisen ja puhtaan luonnon omille lapsilleni.

Saija Peltola, 23, metsäalan opiskelija, Punkalaidun

Tekijät

Toimittaja/kuvaaja

Anne Savin

Dronekuva

Siili Solution Oyj

Julkaistu 14.6.2020