1. yle.fi
  2. Uutiset

Savonlinnaan suunnitellaan 16,2 miljoonan euron laboratoriota – toisi uusia työpaikkoja ja puhtia puurakentamiseen

Savonlinnan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk suunnittelevat yhdessä uutta teknisen testauksen ja teollisen puurakentamisen laboratoriota.

Savonlinna
Havainnekuva Savonlinnaan sunnitellusta teknisen testauksen ja teollisen puurakentamisen laboratoriosta.
Teknologiapuisto Noheva laajenee testauslaboratoriolla. Havainnekuva tulevasta rakennuksesta. Savonlinnan kaupunki / Arkkitehtitoimisto Valjus Oy

Savonlinnaan suunnitellaan puurakentamisen tutkimuslaboratoriota. Laboratorio on Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan investointihanke, jonka tarkoitus on tukea suomalaista puurakentamisen teollisuutta ja osaamista.

Kaupunki ja Xamk allekirjoittavat investointihankkeen aiesopimuksen torstaina. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa teknologiapuistoon testauslaboratorio, joka toisi kaupunkiin uudenlaisen tutkimusympäristön. Se tukisi suomalaista mekaanisen puurakentamisen teollisuutta ja puurakentamisen insinöörikoulutuksen osaamista. Hankkeen on myös tarkoitus luoda pohjaa yliopistoyhteistyölle tarjoamalla testaus- ja tutkimusympäristön.

Tutkimusympäristöön on suunniteltu massiivipuu- ja hybridirakentamisen testauslaboratorio, joka erikoistuu tuotekehitykseen ja puuelementtitestaukseen. Laboratorioon on tulossa säätestauslaitteisto, jolla puutuotteiden soveltuvuutta voidaan tutkia. Teknologiapuistoon on tulevaisuudessa kaavailtu maanjäristystestauslaitteistoa, ja sen toteutuminen huomioidaan rakennuksen laajennuksessa. Testauskokonaisuus mahdollistaisi uusien teknisten keksintöjen tuotekehityksen ja sertifiointitestauksen.

Laboratorion uskotaan vahvistavan alan tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös toteuttaa maan hallituksen asettamia tavoitteita torjua ilmastonmuutosta sekä lisätä hiilineutraalisuutta ja puurakentamista.

Laboratoriohanke on kokonaisuudessaan 16,2 euron investointi. Se koostuu rakennusinvestoinnista, laboratoriolaitteistoista ja laboratoriohankkeen kehittämisestä.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine uskoo hankkeen vahvistavan Savonlinnan teknologiapuistoa yhteistyössä Xamkin, maakuntaliiton ja puurakentamisen alan yritysten kanssa.

– Näin Xamkiin ja teknologiapuistoon tulee kansallisesti puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö, joka Suomesta vielä puuttuu. Tämän avulla luodaan edellytykset viedä Suomessa puurakentamista eteenpäin muun muassa standardien kehittämisen avulla, toteaa kaupunginjohtaja.

Hankkeen odotetaan tuovan välittömästi noin 25-30 uutta työpaikkaa Savonlinnan talousalueelle. Lisäksi kymmeniä muita työpaikkoja syntyy alan teollisuuteen.

Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikon mukaan ammattikorkeakoululla on mahdollisuus vahvistaa maakunnan osaamista koulutuksen avulla ja tukea yritysten kasvua soveltavalla tutkimus- ja kehittämistoiminnalla.

– Xamk on vahvasti sitoutunut toimimaan Etelä-Savon maakunnan kehitysnäkymien kääntämiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi, kertoo Koivikko.

Kaupungin ja Xamkin yhteisenä tavoitteena on jatkaa valmisteluita, jotta hanke toteutuisi.

Lue seuraavaksi