Kotka ei joudu maksamaan 700 000 euron yllätyslaskua – välityspalkkio johti tutkintapyyntöön ex-kaupunginjohtajasta

Välityspalkkiota vaatinut Navigatum Oy ilmoitti toukokuun lopussa luopuvansa vaatimuksestaan.

laskutus
Kotkan kaupungintalo
Pyry Sarkiola / Yle

Kotkan kaupunki ei joudu maksamaan satojen tuhansien eurojen välityspalkkiolta, jota siltä vaadittiin keväällä taannoisiin Kymenlaakson Sähkön osakekauppoihin liittyen.

Välityspalkkiota vaatinut Navigatum Oy ilmoitti toukokuun lopussa luopuvansa vaatimuksestaan.

Syynä oli, että laskun lähettämisen jälkeen oli tullut ilmi, että sen perusteena olevan sopimuksen solmimiseen liittyy kaupungin sisäiseen päätöksentekoon liittyviä epäselvyyksiä. Kaupunki on ilmoittanut riitauttavansa laskun.

Kotkan kaupunki ryhtyi selvittämään kesällä 2017 tehtyihin Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakejärjestelyihin liittyvää välityspalkkiota, kun se sai noin 700 000 euron laskun asiantuntijapalveluista, jotka liittyvät osakekauppojen järjestelyihin.

Ex-kaupunginjohtaja solmi sopimuksen

Asiantuntijapalveluista annetun toimeksiantosopimuksen on Kotkan kaupungin puolesta allekirjoittanut silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf. Kaupunki on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Lindelöfillä ollut oikeus solmia sopimus toimivaltansa puitteissa.

Alustavassa tarkastuksessa on havaittu, ettei kyseisestä hankinnasta ole löytynyt hankintapäätöstä. Kaupungin mukaan hankinta olisi pitänyt tuoda kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Sopimus oli tehty ilman kaupunginhallituksen siihen antamaa valtuutusta tai hyväksyntää.

Kaupunginhallitus epäilee, että entinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on syyllistynyt virkarikokseen solmiessaan kaksi lähes samansisältöistä ja kaupunginhallituksen käsityksen mukaan päällekkäistä sopimusta kahden eri yrityksen kanssa, joita on edustanut sama henkilö.

Asia on parhaillaan poliisin esiselvityksessä. Tarkoituksena on selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta, ja kuka tai ketkä siinä mahdollisesti ovat epäiltyinä.

Sähköyhtiö osti kaupungin ulos

Kymenlaakson Sähkö osti Kotkan kaupungin ulos sähköyhtiöstä kolme vuotta sitten kesällä. Osakekauppoihin liittyvät neuvottelut eri osapuolien kanssa käytiin vuosina 2015–2016, ja sopimuksista päästiin ratkaisuun vuoden 2017 alussa.

Kaupunki sai kaupassa yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Kotkan kaupunki sai vasta tänä keväänä osakekauppoihin liittyvän noin 700 000 euron laskun. Kaupungin mukaan laskun taustasta ei ole saatu riittävästi tietoa, jotta se voitaisiin riidattomasti maksaa.

Kaupungin talousyksikkö on selvittänyt sopimuksen taustaa sekä laskun lähettäjältä että toiselta asiantuntijapalveluita toimittaneelta taholta. Lisäksi kaupunki on käynyt keskusteluja entisen kaupunginjohtajan Henry Lindelöfin kanssa.

Laskussa mainitulla toimeksiantosopimuksella on sovittu välityspalkkiosta tai järjestelypalkkiosta, jonka arvo on sidottu sähkökaupasta saatavaan kauppahintaan ja joka toteutuu riippumatta siitä, kenelle osakkeet myydään sopimuksen voimassaoloaikaan.

Sopimus on ollut voimassa 30.9.2017 asti, ja lasku on lähetetty vasta nyt. Kotkan kaupungin mukaan asiaan tuo epäselvyyttä se, että kaupunki on jo maksanut asiantuntijapalveluista korvauksen eräälle toiselle yritykselle heti osakekauppojen jälkeen.

Lue lisää:

Kotka tekee tutkintapyynnön entisestä kaupunginjohtajastaan – kaupungille tuli 700 000 euron yllätyslasku