Pohjoissavolaisen kahvilayrittäjän sakot ja korvaukset lievenivät hovioikeudessa työntekijöidensä kameravalvonnasta

Tapaus sattui kesällä 2017.

Kuva: Yle

Hovioikeus on lieventänyt pohjoissavolaisen kahvilayrittäjän tuomiota silloisten työntekijöidensä kameratarkkailusta.

Hovioikeus tuomitsi yrittäjän käräjäoikeuden tavoin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomisesta. Hovioikeus hylkäsi kuitenkin syytteen salakuuntelun osalta, koska salakuuntelusta ei vaadittu oikeudessa rangaistusta.

Oikeus lievensi päiväsakkotuomion puoleen käräjäoikeuden tuomiosta eli maksettavaa tuli 150 euroa. Myös kahdelle työntekijälle maksettavat korvaukset putosivat 1 200 eurosta 400 euroon työntekijää kohden.

Työntekijät pitivät tarkkailua ahdistavana ja työnantaja muun muassa puuttui työskentelyyn valvonnan perusteella. Yrittäjän mukaan tarkoitus oli ehkäistä varkauksia ja suojella työntekijöitä. Tapaus sattui kesällä 2017.

Aluehallintovirasto kommentoi tapausta viime kesänä käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Avin mukaan kameravalvonnassa on otettava huomioon työntekijän oikeus yksityisyyden suojaan.

Työnantajalla on oikeus toteuttaa kameravalvontaa esimerkiksi omaisuutensa turvaamiseksi. Kameroiden kohdentaminen työntekijöiden työpisteisiin on sallittu vain tietyissä, laissa erikseen mainituissa tilanteissa, aluehallintovirasto painottaa.