Hyppää sisältöön

Korona ajoi myös yrittäjäperheet hakemaan ruoka-apua – yhteinen tuska karisti jonottamisen häpeän

Tulot putosivat yllättäen, mutta menot jäivät.

Kotkan seurakunnan diakoniatyössä ruokakassin hakijoita on ollut koronan aikana viikoittain noin 200. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Koronakriisi on pakottanut myös monet yrittäjät hakemaan ruoka-apua.

Ruoka-apu.fi-palvelun projektipäällikkö Reetta Nick kertoo, miten yrittäjät hakivat ruoka-apua etenkin poikkeusajan alussa, kun yrityksiä jouduttiin sulkemaan tai niiden toiminta hiipui.

Nick on seurannut avuntarvetta läheltä. Ruoka-apu.fi-palvelussa tiedotetaan siitä, missä ruoka-apua on saatavilla.

– Tilanne tuli niin yllättäen. Totutut menot ja elintaso eivät olleet suhteessa nopeaan tulojen putoamiseen, Reetta Nick sanoo.

Ruoka-avun asiakasmäärät ovat Reetta Nickin mukaan kaksin- tai kolminkertaistuneet tasaisesti eri puolilla Suomea koronakriisin aikana.

– Joukossa on paljon ensimmäistä kertaa ruoka-apua etsiviä, kuten pienyrittäjiä, lomautettuja, työttömäksi jääneitä ja perheitä, joilla on ollut aiemminkin tiukka rahatilanne, mutta etäkoulun aikana kasvaneet ruokamenot tai lomautus ovat suistaneet talouden raiteiltaan, Reetta Nick kertoo.

Nickin mukaan poikkeustilan alussa tilannetta vaikeutti entisestään se, etteivät ihmiset olleet vielä ehtineet hakea työttömyysturvaa tai muita etuuksia, eikä kaikkia tukimuotoja vielä edes ollut. Lisäksi avun hakemiseen olisi kaivattu ohjausta ja neuvontaa.

– Kun köyhyys ja huono taloustilanne tulevat yllättäen, palvelujärjestelmästä ei ole tuntemusta. Oikeuksista ja etuuksista kertovaa ohjausta ja neuvontaa olisi varmasti voinut olla enemmänkin saatavilla, pohtii Reetta Nick.

Uskallus avun hakemiseen kasvaa

Ruoka-apu.fi-palvelun projektipäällikkö Reetta Nick uskoo, että henkisesti koronakriisi on tehnyt ruoka-avun hakemisesta myös ensikertalaisille aiempaa helpompaa.

– Koronatilanne on yhteinen, kaikkia koskeva ulkopuolinen tekijä. Se on madaltanut kynnystä hakea apua, koska kyse ei ole kenenkään omista valinnoista tai itseaiheutetusta tilanteesta. Jos toimipisteet sulkevat ja yritystoiminta loppuu, on selvää, että tulot muuttuvat.

Ruoka-avun asiakasmäärät ovat Ruoka-apu.fi-palvelun projektipäällikkö Reetta Nickin mukaan kaksin- tai kolminkertaistuneet tasaisesti eri puolilla Suomea koronakriisin aikana. Kuvituskuva. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén arvioi, että tällä hetkellä yrittäjillä menee jo paremmin kuin kuukausi tai pari sitten.

– Tilanne on tietyllä tapaa tasaantunut, ja ihmiset ovat tottuneet tilanteeseen ja sopeutuneet siihen. Ei edelleenkään ole silti mikään huippuhetki menossa. Esimerkiksi matkailualalla ei kertakaikkiaan ole asiakkaita. Ihmiset alkavat pikkuhiljaa palata face-to-face -palveluihin, mutta eihän se tilanne ole ollenkaan sama kuin ennen korona-aikaa, sanoo Hellstén.

Apua laskujen maksamiseen

Kotkassa seurakunnan ruoka-apua on hakenut noin kaksinkertainen määrä ihmisiä tavalliseen verrattuna. Paikallisen seurakunnan mukaan kasvu voi talousvaikeuksien lisäksi johtua myös siitä, että jaossa on ollut kouluilta ylijäänyttä ruokaa.

– Puskaradio on ilmeisesti vienyt viestiä eteenpäin, ja senkin takia ruoan hakijoita on ollut enemmän, sanoo Kotka-Kymin seurakunnan diakoniatyöstä vastaava diakonissa Elina Virmakoski.

Lisäksi seurakunnan järjestämät edulliset ruokailut on koronan aikana peruttu, mikä on voinut johtaa isompaan ruoan hakijoiden määrään.

Kotka-Kymin seurakunta jakaa tavallisesti apua tarvitseville lähinnä EU-avustuselintarvikkeita eli kuivaruokaa. Ajoittain lisänä on seurakunnan leirikeskuksista tai ruokailuista yli jäänyttä ruokaa.

Ruokajakelun lisäksi seurakunnan diakoniatyön kautta voi saada apua esimerkiksi laskujen maksamiseen. Hakijaryntäystä ei ole koronan aikaan kuitenkaan tullut.

– Vastaanottoaikoja on varattu tosi vähän. Jos ihmisillä olisi suuri taloudellinen hätä nyt, niin ajanvarausaikoja olisi ollut paljon varattuna, kertoo Virmakoski.

Kotka-Kymin seurakunta jakaa ruoka-apua joka toinen viikko. Ruokakassin hakijoita on ollut koronan aikana viikoittain noin 200.

Laskut maksetaan ensin

Kouvolassa seurakunta jakaa apua tarvitseville osto-osoituksia ja lahjakortteja ruokakauppoihin. Koronan alussa seurakunta sai paikallisilta ravintoloilta ja kahviloilta ruokaa jaettavaksi. Lisäksi seurakunta jakaa leipomoilta saatua leipää.

Myös Kouvolassa seurakunnan tukea on haettu hieman tavallista enemmän. Tavallisesti seurakunnalla on noin 15 talousapuasiakasta viikossa. Korona-aikaan heitä on ollut noin 20.

– Mitään hirveän suurta ryntäystä ei ole ollut, mutta asiakkaita on kuitenkin käynyt. Varsinkin silloin kun koulut suljettiin, oli perheitä, jotka kertoivat, etteivät rahat riitä kahden lämpimän ruoan laittamiseen koululaisille, kertoo Kouvolan seurakunnan diakoniatyön johtaja Eija Grönvall.

Ruoka-apu.fi-palvelun projektipäällikkö Reetta Nick uskoo, että henkisesti koronakriisi on tehnyt ruoka-avun hakemisesta myös ensikertalaisille aiempaa helpompaa. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Syynä avun hakemiselle on ollut myös se, että lomautettujen ihmisten päivärahat ovat olleet myöhässä.

– Tänä päivänä ihmiset pyrkivät huolehtimaan ensin laskuista, ja ruoka on se mistä tingitään.

Vaikka avun hakijoiden määrä onkin pysynyt suhteellisen tasaisena, koronan aiheuttama hätä on Grönvallin mukaan kuulunut ihmisten puheissa.

– Ihmiset ovat kertoneet, että koronan aikaan on ollut tosi vaikeaa. Yllätyimme, että koronan alkuvaiheessa oli niin hiljaista. Luulen, että ihmiset vetäytyivät kuoreensa ja ajattelivat, että täytyy pysyä kotona, eikä apua voi hakea mistään. Nyt ihmiset ehkä heräilevät siihen, etteivät oikeasti pärjääkään, Eija Grönvall sanoo.

Yrittäjäperheet hakeneet apua

Koronakriisin myötä Kymenlaaksossa laitettiin huhtikuussa pystyyn keräys, jonka tuotoilla hankitaan ruokalahjakortteja lapsiperheille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin, sote-kuntayhtymä Kymsoten ja Kouvolan kaupungin järjestämään keräykseen on lahjoitettu tähän mennessä 68 000 euroa, jolla hankittuja 50 euron arvoisia lahjakortteja on jaettu noin 800 kappaletta. Lahjoituksia on saatu yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä.

– Olen suunnattoman kiitollinen siitä, miten ihmiset ovat lähteneet tukemaan vaikeassa tilanteessa olevia lapsiperheitä. On ymmärretty, että koronakevät on koetellut perheiden taloutta ja hyvinvointia rankalla kädellä. Apua on mennyt todella tarpeeseen, MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan sanoo.

Pääasiassa kutakin perhettä kohden on annettu yksi lahjakortti – tosin suurperheisiin on voitu antaa useampikin lahjakortti.

Lahjakortteja on Carpelanin mukaan jaettu tasaisesti eri puolille Kymenlaaksoa. Apua tarvitsevat lapsiperheet voivat hakea lahjakorttia Kymsoten verkkosivuilla olevan pyydä apua -palvelun kautta. Jokaiseen apua hakeneeseen perheeseen otetaan yhteyttä, ja heidän muu tuen tarpeensa selvitetään.

Myös Kymenlaaksossa yrittäjäperheet ovat Christa Carpelanin mukaan joutuneet hakemaan ruoka-apua koronakriisin takia.

– On todella paljon yrittäjäperheitä, joilla ei ole aiemmin ollut tarvetta avulle. Jo valmiiksi heikommassa asemassa olleet lapsiperheet ovat voineet tässä tilanteessa vielä huonommin. He ovat ehkä aiemmin sinnitelleet koulusta tai päiväkodista saadun ruoan avulla. Toki hyvin moni kunta lähti jakamaan kouluruokaa, mutta siinä oli erilaisia katveaikoja.

Lue lisää:

.
.