Skypestä tuli valvova silmä hoivakoteihin – vanhusyksiköiden tarkastuskäynnit on hoidettu vierailukieltojen aikana etämenetelmin

Normaali tarkastustoiminta on ollut keskeytettynä maaliskuusta lähtien.

Vierailut vanhusten hoivakodeissa kiellettiin heti koronaepidemian alkuvaiheessa. Kuva: Eleni Paspatis / Yle

Paikan päällä toteutettava tarkastustoiminta keskeytettiin vanhusten hoivayksiköissä heti maaliskuun puolivälissä, kun vierailut yksiköissä kiellettiin koronan takia. Silti valvontaa ja tarkastuksia on hoidettu koko ajan, vakuuttavat viranomaiset.

Menetelmät ovat olleet kuitenkin osin uusia.

Tarkastuksissa on käytetty apuna muun muassa videopuhelinyhteyksiä. Kuvayhteyttä on hyödynnettyä esimerkiksi lupatarkastuksissa, joissa on ollut pakko päästä näkemään toimitilat.

– Nyt tiloihin on tutustuttu etukäteen asiakirjojen perusteella ja sen jälkeen tilat on voitu tarkastaa Skype-yhteyden avulla, selvittää sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Se on sujunut oikein hyvin.

Vakavissa tilanteissa paikan päälle

Hoivakoteja koskevia epäkohtailmoituksia ja kanteluita on kevään aikana tullut kutakuinkin normaaliin tapaan. Niistä osa on liittynyt koronan aiheuttamiin poikkeustoimiin.

– Täytyy muistaa, että jos selvitystemme perusteella potilas- tai asiakasturvallisuus olisi jossain vaarantunut, silloin olisimme menneet paikan päälle, painottaa Siirilä.

Länsi- ja Sisä-Suomen avin alueella ei ole tullut kevään aikana vireille niin vakavia valvonta-asioita, että ne olisivat edellyttäneet tarkastuskäyntejä paikan päällä.

Esimerkiksi tilojen tarkastaminen voi onnistua hyvinkin kuvayhteyden avulla. Kuva: Elina Kaakinen / Yle

Valvonnan vastuut ovat olleet koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa samat kuin normaalistikin. Kunnilla on ensisijainen valvonta- ja ohjausvastuu sekä omista vanhusten hoivakodeistaan että kunnan alueen yksityisten toimijoiden yksiköistä.

Aluehallintovirastojen ja Valviran valvonta kohdistuu yksiköihin, joissa on havaittu mahdollisia puutteita.

Keväästä selvitty hyvin

Koronarajoitusten aikana on aluehallintovirastoissa ja Valvirassa tullut vireille vajaa 90 sosiaalihuoltoa koskevaa valvonta-asiaa.

Vanhustenhoidon yksiköissä ne koskevat muun muassa vierailurajoitustoimenpiteitä ja suojainten käyttöön liittyviä ohjeita ja niiden tulkintaa.

Valviran ylitarkastaja Mari Saramaa ei pidä valvonta-asioiden määrää kovin suurena, kun otetaan huomioon minkälaisessa poikkeustilanteessa on toimittu.

– Oikeastaan niitä on ollut yllättävänkin vähän.

Esimerkiksi kanteluita voi tulla viiveellä ja ehkä vasta syksyllä nähdään paremmin mikä on tilanne.

Mari Saramaa

Hän kuitenkin huomauttaa, että valitusasioiden lukumäärä ei ehkä kerro aivan koko totuutta tilanteesta.

– Usein näissä on jonkin verran viivettä, esimerkiksi kanteluita voi tulla viiveellä ja ehkä vasta syksyllä nähdään paremmin mikä on tilanne.

Saramaan mukaan tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että keväästä on selvitty poikkeustilanteesta huolimatta hyvin.

Samaa mieltä on vanhustenhuollon valvonnasta Valvirassa vastaava ylitarkastaja Elina Uusitalo.

– Kyllä näin voi varmasti sanoa. Asioita on selvitetty asiakirjojen avulla ja etätarkastuksia on tehty. Aika hyvin on pystytty toimimaan, vaikka korona on rajoittanut paikan päällä tehtäviä tarkastuksia.

Videokuva ei kerro kaikkea

Uusitalo kuitenkin huomauttaa, että etätarkastukset eivät joka tilanteessa voi korvata paikan päälle tehtyjä tarkastuskäyntejä.

– Kuvayhteyden kautta ei voida havainnoida asioita samalla tavalla kuin paikan päällä.

Myös Niina Siirilä Länsi- ja Sisä-Suomen avista pitää tärkeänä, että normaalit tarkastuskäynnit päästään taas vähitellen aloittamaan.

– Korona-aika on meille osoittanut, että asioita voidaan hoitaa digitaalisesti ja varmasti joitakin nyt omaksuttuja uusia käytäntöjä jää pysyviksikin, mutta tärkeätä on myös päästä näkemään paikan päälle, miten asiat hoivayksiköissä sujuvat.

Siirilä sanoo, että tarkastuskäyntien aikana päästään tekemään kokonaisvaltaisemmin havaintoja siitä, miten asiat yksiköissä sujuvat. Tärkeää on päästä esimerkiksi keskustelemaan henkilökunnan kanssa.

Normaalia tarkastustoimintaa käynnistetään varovaisin askelin kesän aikana. Edelleenkin kuitenkin viranomaiset harkitsevat tarkasti jokaisen käynnin vanhusten hoivayksiköissä.

Omavalvonta ja vastuu

Elina Uusitalon mukaan koronarajoitusten aikana on palveluntuottajien omavalvonnan merkitys entisestään korostunut.

– Toivottavasti tässä asiassa on otettu loikka eteenpäin.

Niissä yksiköissä, joissa omavalvonta ei toimi, tämä korona-aika on entistäkin kriittisempää aikaa.

Elina Uusitalo

Vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palvelujen tuottajille velvollisuus ottaa käyttöön suunnitelmallinen omavalvonta vuoden 2015 alussa. Vastaava velvollisuus tuli kaikille yksityisille sosiaalipalveluille jo vuonna 2012.

Uusitalo muistuttaa, että hoivakotikriisi liittyi suurelta osin juurin omavalvonnan puutteisiin. Asioihin on kuitenkin puututtu ja omavalvonnan toimeenpanossa ohjeistettu palveluntuottajia.

– Näyttäisi siltä, että omavalvonta on parantunut, mutta tottakai, niissä yksiköissä, joissa omavalvonta ei toimi, tämä korona-aika on entistäkin kriittisempää aikaa, toteaa Uusitalo.

Lue seuraavaksi: