Hallitus esittää 25 miljoonan euron tukea laivaliikenteelle – saajina niin rahti- kuin matkustaja-alukset

Avustuksen ehtona varustamolle olisi liikennöintivelvoite tuetulle reitille, alukselle tai vuorotiheydelle.

Hallituksen ensisijaisena tavoitteena on, että liikenne toimii markkinaehtoisesti ja alkaa elpyä, kun koronarajoituksia asteittain poistetaan. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Hallitus esittää lähes 25 miljoonan euron määrärahaa koronapandemiasta kärsineen laivaliikenteen tukemiseen.

Esitys mahdollistaa niin lasti- kuin matkustaja-alusvarustamoiden tukemisen, jos se katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi, liikenne- ja viestintäministeriö kertoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoo tiedotteessa, että merikuljetukset ovat keskeisiä Suomen taloudelle ja elinkeinoelämälle.

– Ensisijaisena tavoitteena on, että liikenne toimii markkinaehtoisesti ja alkaa elpyä, kun koronarajoituksia asteittain poistetaan. Tämä määräraha kuitenkin mahdollistaa varustamojen liikennöinnin tukemisen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi, Harakka sanoo.

Avustuksen myöntämisen ehtona tukea hakevalle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite, joka koskee tuettua reittiä, alusta tai vuorotiheyttä. Tuen tarkemmista ehdoista on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Avustusten myöntäminen ja valvonta on tulossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulle.

Esitys on täydennys viime viikolla annettuun lisätalousarvioon. Hallitus täydensi esitystä eilen.

Lue myös: