Esitys: Juupajoelle ensi vuonna syntyville vauvoille ei enää makseta Tenavatonnia – käytännöstä kertyy lapselle enimmillään 5000 euroa

Lakkautuksesta päättää valtuusto.

vauvat
vauvan suu ja käsi
Juupajoelle syntyy arvion mukaan alle 10 uutta kuntalaista tänä vuonna.Juha-Petri Koponen / Yle

Juupajoella on maksettu Tenavatonnia vuodesta 2018. Tavoitteena on ollut kasvattaa kunnan väkilukua noin 20 lapsella per vuosi.

Vauvoja ei ole kuitenkaan syntynyt riittävästi. Vuonna 2018 vauvoja tuli 13, vuonna 2019 yhteensä 9 ja arvioiden mukaan kuluvanakin vuonna alle 10.

Tenavatonnin periaatteena on ollut maksaa kunnassa syntyvien lasten perheelle tuhat euroa vuodessa lapsen viidenteen ikävuoteen saakka.

Kunnanhallituksen päätösesityksessä Tenavatonnin lakkauttamista esitetään valtuustolle, sillä lapsimäärä ei ole kasvanut odotetusti.

Vaikka Tenavatonni lakkautettaisiinkin, vuosina 2018–2020 syntyneiden lasten perheet saavat lapsen viidenteen ikävuoteen saakka tuhat euroa vuodessa. Lapsen pitää pysyä kunnan asukkaana kuten toisen huoltajistakin.