Seurasimme merikotkan poikasten rengastusta suorana – vainoista ja ympäristömyrkyistä selvinneet linnut asuttavat nyt myös sisämaata

Kainuussa on seurattu merikotkia intensiivisesti jo kauan. Videolta voit seurata läheltä, kun poikasia rengastetaan uudesta pesästä.

Kuvakaappaus suorasta lähetyksestä merikotkan poikasesta. k
Seurasimme suorassa lähetyksessä, ku biologi Vesa Hyyryläinen rengasti merikotkan poikasta Kainuussa. Katso videolta suoran parhaat palat. Toimittajana Arto Loukasmäki.

Reilu sata vuotta sitten merikotkat asuttivat koko Suomea. Vuosien saatossa laji oli hävitä kokonaan ihmisten toiminnan vuoksi. Nyt merikotkat ovat palanneet jälleen juurilleen, ja levittäytyneet lounais- ja länsirannikoilta myös sisämaahan. Tällä hetkellä merikotkien parimäärä on koko Suomessa noin 550, ja määrä on kasvussa.

– Kukaan ei varmasti olisi 80-luvulla osannut ennustaa, että kanta lähtisi näin hyvin nousemaan ainakaan siinä määrin kuin kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut, toteaa Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän seurantavastaava Heikki Lokki.

Vuonna 1973 perustettiin merikotkatyöryhmä, sillä merikotkakanta oli romahtaa täysin. Syynä olivat ihmiset, jotka vainosivat ja ampuivat niitä. Lisäksi osa tuolloin käytetyistä ympäristömyrkyistä horjuttivat merikotkakantaa. Myrkyt vaikuttivat heikentävästi muun muassa niiden lisääntymiseen.

Merikotka on luonteeltaan arka laji. Merikotkavainojen hellitettyä, laji on uskaltautunut pesimään myös ihmisasutusten lähelle ja laji on sopeutunut myös kaupunkien läheisyyteen. Merikotkia on nähty esimerkiksi Helsingissä, Vanhakaupunginlahdella.

– Ihmissilmään näyttää, että merikotkat joutuvat pesimään tilanpuutteen vuoksi älyttömissä paikoissa. Näissä sijanneissa pesimämenestys on usein huono, sanoo Lokki.

Merikotkista arvokasta tietoa rengastuksen avulla

Biologi Vesa Hyyryläinen kertoo esimerkin merikotkakannan kasvusta Kainuusta, Oulujärven saarelta. Siellä rengastettiin ensimmäinen merikotkan poikaspesä vuonna 2015. Tällä hetkellä Oulujärvellä on tiedossa jo noin kolme merikotkan pesää. Kannan kasvu on ollut hyvin hidasta, mutta on odotettavissa, että kanta tulee vielä tulevaisuudessa kasvamaan.

Merikotkien rengastus on pitkäaikaista tutkimustoimintaa. Yksilöitä ja niiden pesäpaikkoja rekisteröidään ja tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Rengastuksessa merkitään merikotkayksilöt tunnistettavaksi ja niistä otetaan mittoja ja perimänäytteitä. DNA-näytteiden avulla merikotkien leviämisestä ja elinkyvystä saadaan arvokasta tietoa.

– Rengastus on lajin suojelua. Sen avulla merikotkien elämää voidaan seurata vuosikausia eteenpäin, Hyyryläinen kertoo.

Oulujärvellä ja muualla Kainuussa esiintyviä merikotkia on seurattu intensiivisesti jo kauan. Hyyryläisellä on tiedossa uusi merikotkapesä Oulujärven saarella, jossa hän kävi rengastamassa poikasen toimittajamme Arto Loukasmäen kanssa. Videoon pääset tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Herättikö juttu ajatuksia? Keskustele aiheesta 17.6. kello 23:een saakka.

Aiheesta lisää: