Katoavatko uhanalaiset vesilinnut Töölönlahdelta, jos ruovikot korvataan kiveyksillä? Luonnonsuojeluyhdistys pitää puistojen kunnostussuunnitelmia katastrofaalisina

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan alueen puistoista aiotaan kaataa useita vanhoja puita ja poistaa osa vesilinnuille tärkeistä ruovikoista. Rantaan kaavaillaan kaupunkimaisempia kivettyjä rantapenkereitä.

Töölönlahdella pesii runsaasti vesilintuja. Kuvituskuva. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on erittäin huolissaan Töölönlahden rannalla sijaitsevien puistojen alustavista kunnostussuunnitelmista.

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Halkka kertoo, että kaupunkiympäristölautakunnan esityksen toteuttaminen tuhoaisi erityisesti vesilintujen elinolosuhteet katastrofaalisesti.

– Tässä on unohtunut ottaa luonto suunnittelun lähtökohdaksi. Linnut pesivät juuri länsirannan ruovikossa, josta puolet aiotaan poistaa. Kun poistetaan ruovikko, pensaat ja puut, sieltä häviää linnunlaulu. Se tuskin on kenenkään tarkoitus.

Ehdotuksessa muun muassa hahmotellaan Hesperian puiston rannan vanhan salavarivistön kaatamista jopa kokonaan.

Tuhoisinta Töölönlahden luonnolle ja erityisesti sen linnustolle olisi Halkan mukaan ajansaatossa muovautuneiden rantojen pengertäminen kivillä ja rehevien ruovikkojen poistaminen.

– Siellä ruovikossa pesii muun muassa kymmenkunta paria erittäin uhanalaisia nokikanoja. Vesilintujen määrä varmasti putoaisi ja lapsiperheillä ja turisteilla olisi vähemmän kuvattavaa. Luonto köyhtyisi merkittävästi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ihmettelee, miksi luontoihmisiä ei ole kuultu kaupungin tärkeimmän puistoalueen suunnittelussa toistaiseksi lainkaan. Halkan mukaan konsulttien laatimat suunnitelmat vaatisivat pohjakseen laajan luontokartoituksen.

– Ensin pitäisi katsoa, missä linnut pesii, missä muuttolinnut ruokailevat ja sitten miettiä, mistä kohdasta rannasta voi ruovikkoa poistaa.

Halkka korostaa, että luonnonsuojeluyhdistys pitää Töölönlahden alueen puistojen kunnostamista paremmin virkistyskäyttöön sopiviksi lähtökohtaisesti myönteisenä asiana, kunhan luontoarvot ovat etusijalla.

– Me emme vastusta näkymien avaamista sinänsä tai rannan penkereen varovaista korvaamista, mutta tässä olisi tarkoitus siirtää ulkoilutie monta metriä sisämaahan ja rakentaa ruma kivipenger siihen. Se muuttuisi alueen ihan täysin.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee esitystä (siirryt toiseen palveluun) Hesperian puiston sekä Hakasalmen puiston ja Karamzininrannan uusimisesta tänään tiistaina.

Puistojen kokonaispinta-ala on noin 8,2 hehtaaria. Alueen kunnostamisen arvioidaan maksavan 12,6 miljoonaa euroa. Karamzininrannan ja Hakasalmen puiston uusiminen on esityksen mukaan tavoitteena toteuttaa Finlandia-talon peruskorjauksen jälkeen vuonna 2024.

Lue lisää:

Voit keskustella aiheesta 17.6. kello 23:een saakka.