Pohjanmaan maakuntakaava 2040 viitoittaa tietä maakunnan tulevaisuuteen

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjanmaan maakuntakaavan 2040. Maakuntakaava on työkalu Pohjanmaan kehittämiseen. Tavoite on hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö.

Pohjanmaa
Pohjanmaan maakuntaliitto.
Pohjanmaa 2040 maakuntakaava on hvyäskytty.Anna Wikman / Yle

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjanmaan maakuntakaavan 2040. Pohjanmaan maakuntakaava 2040 viitoittaa tien maakunnan tulevaisuuteen. Nyt hyväksytyn maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja myös elinympäristö on hyvä.

Maakuntakaavan 2040 laadinta alkoi vuonna 2014. Maakuntakaava on konkreettinen työkalu Pohjanmaan kehittämiseen ja sitä valmisteltiin yhteistyössä viranomaisten, asukkaiden ja järjestöjen kanssa. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden käytön periaatteiksi ja muun muassa palveluja, liikennettä, kulttuuriympäristöjä, virkistystä ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi.

­– Uusi maakuntakaava on konkreettinen työkalu Pohjanmaan kehittämiseen. Tähtäämme sekä kilpailukyvyn vahvistamiseen että hyvinvoinnin parantamiseen, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Pohjanmaan liitto kertoo siirtyvänsä rullaavaan kaavoitukseen. Maakuntakaavaa on tarkoitus päivittää jatkuvasti. Yksi seuraavana käsiteltävistä teemoista on energiahuolto, johon sisältyy tuulivoima. Kokouksessa hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan myös seudullinen ampumarataverkosto tulee tarkistaa.

Kaavassa korostetaan aiempaa enemmän Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkiseutujen merkitystä koko maakunnan kehitykselle ennen kaikkea kaupunkikehittämisen vyöhykkeinä.

– Pendelöinnin edistämiseksi ja edellytysten luomiseksi joukkoliikenteen kehittämiselle kaavassa on osoitettu kehittämisvyöhykkeet Vaasan ja Seinäjoen kaupunkien sekä Pietarsaaren ja Kokkolan välille. Tällaisia vyöhykkeitä ei ole esitetty aiemmissa maakuntakaavoissa, Ann Holm kertoo maakuntaliitosta kertoo.

Maakuntakaavassa käsitellään ensimmäistä kertaa myös viheraluejärjestelmää kokonaisuutena. Tarkoitus on luoda edellytyksiä yhdyskuntarakenteen ekologiselle kestävyydelle, luonnon monimuotoisuudelle, viihtyisälle elinympäristölle, monipuolisille virkistymismahdollisuuksille ja elinkeinoelämän kehittämiselle. Uutta kaavassa on myös EKO merkintä, sillä osoitetaan kiertotalousalueet.