1. yle.fi
  2. Uutiset

Taideyliopiston uusi rehtori Kaarlo Hildén: "Meillä on vastuu siitä, millaiselle perustalle rakennamme tulevaisuuden taidealaa"

Kaarlo Hildén aloittaa viisivuotisen Taideyliopiston rehtorikautensa joulukuussa.

taideyliopisto
Kaarlo Hildén on Taideyliopiston uusi rehtori.
Kaarlo Hildén on Taideyliopiston uusi rehtori.Wilma Hurskainen

Taideyliopiston rehtoriksi on valittu Kaarlo Hildén. Hän nousee tehtävään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanin paikalta. Hildén on koulutukseltaan musiikin maisteri ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ohjelmajohtajana. Uudesta rehtorista päätti Taideyliopiston hallitus.

Kysyimme Kaarlo Hildéniltä, miten hän aikoo jatkossa luotsata Taideyliopistoa. Siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Mihin suuntaan aiot kehittää Taideyliopistoa, Kaarlo Hildén?

"Haluan lisätä avoimuutta ja vuoropuhelua. Haluan vahvistaa luottamukseen perustavaa johtamiskulttuuria ja kannustavaa oppimisympäristöä. On tärkeää myös varmistaa, että taide ei eristäydy omaksi saarekkeekseen ja että sen rooli merkitysten luojana ja ajattelun avartajana vahvistuu."

Taideyliopisto on kansainvälistynyt voimakkaasti viime vuosina. Miten kotimaisuudesta pidetään huolta?

"Taideyliopiston menestys riippuu vahvasta taiteen perusopetuksesta. Se on Suomessa kansainvälisestikin ihan ainutlaatuinen. Olemme tehneet musiikkikoulutuksessa koko kentän yhteistä visiotyötä. Tätä on tarkoitus laajentaa myös muille Taideyliopiston aloille. Haluamme varmistaa, että Suomessa on vahva ja kaikkien saavutettavissa oleva taiteen perusopetus myös tulevaisuudessa."

#metoo nousi alalta, jolle Taideyliopisto valmistaa ihmisiä. Miten otat asian huomioon?

"Yliopistona meillä on vastuu siitä, millaiselle perustalle rakennamme tulevaisuuden taidealaa. #metoo on yksi niistä eettisistä kysymyksistä, joita on tärkeä käsitellä ja joita tulee käydä läpi säännöllisesti henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Tällä tavalla voimme päivittää yliopiston eettistä perustaa ja tuoda sitä aktiivisesti esiin myös julkisessa keskustelussa."

Taideyliopistossa on kolme korkeakoulua (Siba, Kuva, Teak). Miten niitä kohdellaaan tasapuolisesti?

"Uskon kuuntelevaan johtamiseen, jossa Taideyliopiston edustamia aloja kehitetään niiden omista lähtökohdista. Tasapuolinen kohtelu ei tarkoita samaa kaikille, vaan sitä, että kunkin taidealan erityispiirteet ja tarpeet huomioidaan yhdenvertaisesti. Koska musiikkiala on minulle kaikkein tutuin, haluan perehtyä aluksi tarkemmin teatteriin, tanssiin ja kuvataiteeseen, jotta voin ymmärtää paremmin heidän odotuksiaan Taideyliopistossa."

Miksi hait tehtävään?

"Elämme ajassa, jossa sivistyksellä on tulevaisuuden kannalta keskeinen merkitys. Yliopistot kantavat suuren vastuun siitä, millaisille arvoille ja ajatuksille yhteiskuntamme rakentuu. Hain rehtoriksi, koska se antaa minulle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten Taideyliopisto toteuttaa tätä tehtävää."

Taideyliopiston rehtoriksi haki 16 henkilöä. Viimeiseen vaiheeseen pääsi Hildénin lisäksi kaksi muuta: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani Satu Miettinen ja nykyinen Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen. Hän työskenteli aiemmin Taideyliopiston vararehtorina.

Kaarlo Hildén aloittaa viisivuotisessa tehtävässä joulukuussa 2020. Nykyisen rehtorin Jari Perkiömäen kausi päättyy marraskuussa.

Lue seuraavaksi